Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

5.3.2020 – Aktualno in novosti pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020

S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Tako smo v letu 2020 z novo uredbo ponovno dobili tri različne višine dnevnic, višina dnevnic glede na trajanje potovanja pa se je izenačila z davčno uredbo. Dnevnice po posameznih državah oz. mestih so se povečale. Z namenom, da uskladite izplačevanje potnih stroškov z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega seminarja.

Predstavili vam bomo tudi aktualne dileme pri obračunu in izplačilu povračil stroškov za službena potovanja. Ali ste varni pri davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če potni nalog nima vseh obveznih sestavin?

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja potnih stroškov.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

5. marec 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Kakšne novosti je prinesla nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino pri izplačevanju potnih stroškov v letu 2020 in kakšne novosti nas čakajo v letu 2021?
 • Kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu in javnem sektorju?
 • Kakšne posledice nosi delodajalec, če nalog za službeno potovanje ni izdan upravičeno in so tudi povračila stroškov delno ali v celoti izplačana neupravičeno?
 • Način izpolnitve potnega naloga.
 • Kdo izplačuje potne stroške skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja?
 • Kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino)?
 • Kdaj je potrebno pripraviti poročilo o opravljenem službenem potovanju?
 • Povračila stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…).
 • Vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških (vzorec pravilnika je priloga h gradivu).
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov.
 • Način izpolnitve obračuna potnih stroškov.
 • V kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice (primeri izračunov dnevnic)?
 • Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete za privatna vozila zaposlenim.
 • Kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj)?
 • Aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki želite biti pravočasno obveščeni o spremembah na področju izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino. Seminar je primeren za kadrovike, računovodje, referente za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom v gospodarskih družbah ter javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-32 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE
Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email