Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

6.10.2021 – WEBINAR: IZVRŠBA ZA UPNIKE

 • z obravnavo najpogostejših vprašanj, pomembnih za upnike
 • s prikazom sprememb in dopolnitev Novele ZIZ-M
 • s predstavitvijo vpliva interventne zakonodaje na izvršbo
 • s prikazom aktualne sodne prakse

Izvršilni postopek (oziroma izvršba) je namenjen upniku in sicer, da uveljavi svojo terjatev, kot ta izhaja iz izvršilnega naslova. Upnik, kot aktivna stranka, torej vloži predlog za izvršbo, poleg tega ima na voljo še (številne) možnosti, tako glede pospešitve postopka, iskanja dolžnikovega premoženja in s tem povezanega dodajanja novega izvršilnega sredstva med postopkom. Zelo pomembno je tudi kako upnik odgovori oziroma reagira na nekatere poteze dolžnika.

27. marca 2021 je začela veljati že trinajsta novela Zakona o izvršbi in zavarovanju – Novela ZIZ-M, ki prinaša novosti predvsem na področju revizije, odloga izvršbe na predlog dolžnika, izvzetij iz izvršbe, izvršbe v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki, uvaja pa tudi nove, začasne odredbe za varstvo koristi otrok.

Interventna zakonodaja, sprejeta v času epidemije, je vplivala tudi na izvršilni postopek in sicer so iz izvršbe izvzeti vsi prejemki, prejeti na podlagi protikoronskih paketov zakonodaje, poleg tega je bila izvršba odložena do 18. aprila 2021.

Udeleženci z gradivom premete tudi:

 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžnikovem premoženju – s strokovnimi pojasnili,
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili,
 • članke predavateljice: Upnikov umik predloga za izvršbo, Odlog izvršbe.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

6. oktober 2021, od 12.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM IN AKTUALNA VPRAŠANJA

 • Kako se pripravim in vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Nadaljevanje postopka na pravdi po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (doplačilo sodne takse – umik tožbe, pospešitev postopka, pravila pravdnega postopka…)
 • Poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju (poizvedbe na podlagi 4. člena ZIZ, seznam dolžnikovega premoženja, informativni seznam – novost novele ZIZ-L)
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga, pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Odgovor na ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (razlogi ugovora, prekluzivni rok za odgovor na ugovor…)
 • Upnikov umik predloga za izvršbo (kdaj in kako?, novost novele ZIZ-L)
 • Odlog izvršbe (na predlog upnika, dolžnika ali tretjega…)
 • Prekinitve in zastoji izvršilnega postopka (smrt dolžnika – nadaljevanje postopka z dediči, stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave – pravila nadaljevanja izvršilnega postopka)
 • Kakšne so novosti in spremembe Novele ZIZ-M?
 • Vpliv interventne zakonodaje na izvršilni postopek (izvzetje prejemkov iz izvršbe, odlog izvršbe…)

Pri vseh temah bo prikazana najnovejša sodna praksa.

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, odvetnikom, finančnim in davčnim svetovalcem ter zaposlenim v finančno-računovodskih službah. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 95,00 EUR (+ 22% DDV).

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-72 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email