Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

6.11.2019 – Strošek, zaloge, inventar

dileme in odgovori na vprašanja ob koncu leta

Na 4-urnem seminarju boste dobili odgovore na vprašanja glede pravilnega knjiženja blaga oz. osnovnih sredstev.

Pridružite se nam na seminarju, kjer vam bo predavateljica, Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, na podlagi praktičnih primerov razjasnila razlike med stroški in odhodki, med dobičkom in denarnim tokom, pojasnila kdaj beležimo strošek drobnega inventarja in kdaj drobni inventar, kdaj zalogo in kdaj osnovno sredstvo in vam odgovorila še na ostala vprašanja iz programa seminarja.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

6. november 2019, od 10:00 do 14:00 ure, na naslovu: Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Pomen stroškov blaga v podjetju in kaj vpliva na stroške
  • Kdaj podjetje prepozna strošek, kdaj sredstvo in kdaj odhodek?
  • Razlika med računovodskih stroškom in davčnim odhodkom
  • Razlika med odhodki in stroški
  • Razlika med dobičkom in denarnim tokom
  • Praktični primer: kaj in kdaj bi bil strošek materiala, strošek pomožnega materiala in zaloga materiala?
 • Kdaj določiti poslovni dogodek:
  • kot stroške drobnega inventarja in kdaj kot drobni inventar?
  • kot potrošni material in kdaj kot zalogo?
  • kot strošek vzdrževanja in kdaj kot investicijo?
  • kot zalogo in kdaj kot osnovno sredstvo?
 • V katerem primeru se material lahko šteje kot drobni inventar?
 • Razlika med kratkoročno odloženimi stroški in vnaprej vračunanimi stroški
 • Kaj štejemo med stroške povračil in druge prejemke zaposlencev?
 • Vpliv bonitete na strošek dela
 • Vpliv izplačila dobička zaposlenim na poslovni rezultat podjetja

SEMINAR JE NAMENJEN računovodskim in knjigovodskim sodelavcem in vsem, ki pri svojem delu spremljate denarni tok, zaloge in inventar ter se pri svojem delu srečujete z nabavo materiala, nabavo osnovnih sredstev, z zalogo.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka, z licenco pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije. Je tudi višješolska predavateljica za davke in računovodstvo ter avtorica številnih priročnikov in uspešna predavateljica.  V letu 2012 je pridobila naziv potrjena članica v komisiji za potrjevanje poklicne kvalifikacije za računovodja/knjigovodja. Njena predavanja so po ocenah udeležencev dinamična, kratka in jedrnata ter zelo praktična.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2019-1. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email