Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

6.4.2020 – Mednarodna – evropska izvršba in evropski plačilni nalog

Postopek za Evropski plačilni nalog-Slovenija:

https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-si-sl.do?member=1

Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.

! PRIMER:  Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom  o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU.

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (EPN) je upnikom omogočena izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem:  tako strankam, kot sodiščem. V Sloveniji so za odločanje o zahtevku za izdajo evropskega plačilnega naloga pristojna okrajna sodišča, vendar je za tuje upnike primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

! PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred pravdnim sodiščem.

Na seminarju bo prikazana ureditev evropskega izvršilnega naslova (EIN)  in evropskega plačilnega naloga (EPN), pravila postopka in praktičen prikaz (delavnica) vložitve predloga za izvršbo na podlagi EIN in vložitve EPN, ugovora zoper EPN, posledice ugovora oziroma situacijo v primeru pravnomočnosti EPN.

Udeleženci boste prejeli predpisane obrazce in predstavljena vam bo aktualna sodna praksa.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

6. april 2020, od 9.00 do 12.00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM

 • EVROPSKI IZVRŠILNI NASLOV
  • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
  • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
  • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine…)
  • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč
 • EVROPSKI PLAČILNI NALOG
  • področje uporabe in namen EPN
  • predlog za EPN (predpisan obrazec, sodišče oziroma notar…)
  • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev…)
  • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru pravnomočnosti…)
  • vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
  • posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
  • sodna praksa (slovenskih) sodišč

SEMINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, odvetnikom, izvoznikom, finančnim in davčnim svetovalcem ter zaposlenim v finančno-računovodskih službah.

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, je sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 130,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-29 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email