Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

7.10.2021 – WEBINAR: 40 dilem javnega naročanja v gradbeništvu

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Na webinarju bomo sistematično in praktično predstavili 40 dilem, ki se, tekom postopka oddaje javnega naročila, porajajo tako naročnikom kot tudi ponudnikom ter podali odgovore in rešitve.

Sistem javnega naročanja je ves čas pod nadzorom, sistemskim-strokovnim, kot tudi pod nadzorom javnosti. Razlog več, da poznate ne le postopek, pač pa tudi odprta vprašanje in dileme, ki se pojavljajo v praksi, tako pri naročnikih kot pri ponudnikih.

Javna naročila so sredstvo za posodobitev javnih ukrepov in prispevajo k pravičnejšemu in trajnostnemu modelu rasti. Poenostavitev in pravna varnost, ki ju prinaša nova ureditev, zagotavljata lažje upravljanje in večjo učinkovitost javnih naročil ter prihranek časa in sredstev tako za naročnike kot tudi za mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Prednostno so obravnavani tudi socialna vključenost, okolje in inovacije, tako da se bodo lahko naročniki odločili za najboljšo in ne najcenejšo ponudbo. Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja.

Webinar je namenjen strokovnjakom – pooblaščenim in nadzornim inženirjem, ki se ukvarjate s področjem javnega naročanja v gradbeništvu, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem in ostalim ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopate v pravna razmerja na področju javnih naročil v gradbeništvu, ter svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

7. oktober 2021, od 9.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

DELEME, KI JIH BOMO PREDSTAVILI:

 1. Javno naročilo/civilnopravna pogodba
 2. Gospodarnost, ekonomičnost in uspešnost
 3. Transparentnost in javnost
 4. Enakopravnost ponudnikov
 5. Zaupnost in konkurenca
 6. Nediskriminatornost
 7. Sorazmernost pogojev in meril
 8. Ocenjena vrednost/zajamčena sredstva
 9. Sklopi in drobljenje naročil
 10. Izjeme
 11. Inhouse naročila
 12. Odprti/omejeni postopek
 13. Konkurenčni postopki
 14. Naročila male vrednosti
 15. Evidenčna javna naročila
 16. Izključitveni razlogi
 17. Pogoji za sodelovanje
 18. Ekonomsko najugodnejša ponudba
 19. Edosje
 20. Elektronsko javno naročanje
 21. ESPD izjava
 22. Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb
 23. Podizvajalci v javnem naročanju
 24. Konzorcij v javnem naročanju
 25. Neobičajno nizka ponudba
 26. Vsebina odločitve
 27. Odločitev o izboru najugodnejše ponudbe
 28. Odločitev o neizboru
 29. Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb
 30. Spremembe odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika
 31. Zaupnost in vpogled v ponudbo izbranega ponudnika
 32. Poslovna skrivnost izbranega ponudnika
 33. Aktivna legitimacija za revizijski zahtevek
 34. Pravočasno vložen revizijski zahtevek
 35. Obvezne sestavine revizijskega zahtevka
 36. Omejitve pri vložitvi revizijskega zahtevka
 37. Dopustnost revizijskega zahtevka
 38. Roki za vložitev revizijskega zahtevka
 39. Odškodninska odgovornost subjektov javnega naročanja
 40. Sodno varstvo neizbranega ponudnika

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 110,00 EUR (+22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-45. 

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email