Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

7.3.2018 – Optimalna izvedbe javnega naročila od razpisa do prevzema

POGODBENI MANAGEMENT JAVNIH NAROČIL

Na seminarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju.

Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju boste pridobili znanje o tem kako se izogniti ponovitvam razpisov in vsem pravnim težavam, ko naročnik in izvajalec že izvajata predmet javnega naročila ter dobili vpogled v primere dobre prakse upravljanja s pogodbami pri javnem naročanju.

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila.

Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in spremembe. Vsak subjekt na področju javnih naročil je že naletel na situacijo, ko so potrebne npr. dodatna dela, dobavitelji zahtevajo višje cene, podizvajalci določene spremembe, blago ni dobavljeno pravočasno …, pa tudi dejanska kakovost izvajalca pokaže šele v fazi izvedbe. V medijih tudi zasledimo novice o odškodninski odgovornosti in posledično finančni obveznosti naročnika, ki je posledica pomanjkljive pogodbe.

Spreminjanje obstoječih pogodb povečuje tveganje izkrivljanja konkurence in diskriminacijo preostalih ponudnikov, ki so se prijavili na javno naročilo, zato je izjemnega pomena, da naročnik zagotavlja, da bodo pogoji in zahteve v pogodbenih določilih realizirani, kar je naloga pogodbenega managementa v javnem naročanju.

Pogodbe v okviru javnih naročil so običajno zapletene in se sklepajo za daljša časovna obdobja, poleg tega pa na njih vplivajo tudi različne spremembe v zakonodaji, zato je že vnaprej treba upoštevati mehanizme in instrumente za učinkovito upravljanje sprememb v pogodbeni sferi javnega naročanja. Sistematično upravljanje pogodb javnega naročanja lahko povzroči precejšnje prihranke v stroških in tudi v času ter vodi v večjo učinkovitost procesa javnega naročanja.

TERMIN IN KRAJ SEMINARJA

7. marec 2018, od 9.00 do 16.30 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM:

 • Pogodbene obveznosti pri javnem naročanju
  • Vrste pogodb pri javnem naročanju
  • Pogoji za obstoj pogodbene obveznosti
  • Spremembe subjektov pogodbene obveznosti
  • Ureditev pogodbene obveznosti
  • Prenehanje pogodbene obveznosti
 • Sklenitev pogodbenega razmerja pri javnem naročanju
  • Subjekti pogodbenega razmerja (naročnik, ponudnik, konzorcij, podizvajalci)
  • Vsebina pogodbenega razmerja
  • Pogodbena cena (na enoto, po izmerah, na ključ)
  • Rok izvedbe predmeta pogodbe
  • Intelektualna lastnina v pogodbenem razmerju
  • Finančna zavarovanja pogodbenega razmerja
 • Spremembe pogodbenega razmerja pri javnem naročanju
  • Spremembe v sferi naročnika
  • Spremembe v sferi ponudnika (zamenjava vodilnega partnerja oz. partnerja, stečaj vodilnega partnerja oz. partnerja)
  • Spremembe v sferi podizvajalcev
  • Spremembe v sferi vsebine pogodbenega razmerja
  • Spremembe v sferi pogodbene cene
 • Prenehanje pogodbenega razmerja pri javnem naročanju
  • Redno prenehanje pogodbenega razmerja
  • Nepredvidljive okoliščine (vis major)
  • Nezmožnost izpolnitve pogodbenega razmerja
  • Sodni in odškodninski postopki
 • Razprava

SEMINAR JE NAMENJEN strokovnjakom, ki se ukvarjajo z javnim naročanjem, tako v državni upravi, kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskim javnim službam, koncesionarjem, svetovalcem in skrbnikom pogodb v javnem naročanju ter vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 158,00 EUR (+22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-27. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.