Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.-12.3.2021 – PAKET PETIH WEBINARJEV: On-line šola o DDV – osnove

Vsi vemo, da DDV ni enostaven davek. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili sklop petih webinarjev, na katerih vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse. Povedali vam bomo, kdaj je treba v konkretnih primerih na računih obračunati DDV in kdaj ne. Pa tudi, kdaj je pri prejemu računov iz tujine treba izvesti samoobdavčitev.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obdavčitve z DDV.

Poudarek šole bo na primerih iz prakse. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU, ki jih bomo začeli uporabljati s 1. 7. 2021.

Na koncu vsakega webinarja boste dobili domačo nalogo – primer iz prakse, ki ga boste rešili in poslali predavateljici po elektronski pošti. Na naslednjem webinarju bomo naloge »pregledali«.

TERMINI in KRAJ WEBINARJEV

8. do 12. marec 2021, vsakič od 10.00 do 12.00. Webinarji bodo izvedeni v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM 

1. webinar – Računi, obveznost in odbitek DDV:

 • obvezne klavzule na računih,
 • različne vrste računov,
 • kdaj nastane obveznost za DDV,
 • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za odbitek DDV.

2. webinar – Obdavčitev storitev:

 • splošno pravilo (klavzula, preverjanje veljavnosti identifikacijske številke za DDV…),
 • uporaba osmih posebnih pravil,
 • posebnosti pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd.,
 • kdaj naredimo samoobdavčitev.

3. webinar – Obdavčitev dobav blaga:

 • novosti pri spletni trgovini s 1. 7. 2021 (nov prag 10.000 evrov),
 • dobave blaga brez prevoza in dobave s prevozom,
 • uvoz in izvoz blaga,
 • dobave in pridobitve blaga znotraj EU,
 • posebnosti pri verižnih in tristranskih poslih.

4. webinar – DDV pri transakcijah z nepremičninami:

 • kdaj pri prodaji nepremičnine plačamo DDV,
 • kdaj je treba plačati 2 % davek na promet nepremičnin,
 • obdavčitev najemov,
 • zaračunavanje obratovalnih stroškov.

5. webinar – Vračilo DDV v tujini, oprostitve in posebne ureditve:

 • kdaj lahko zahtevamo vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • oprostite plačila DDV,
 • mali davčni zavezanci (kdaj se registrirajo za DDV),
 • kmetje (pavšalno nadomestilo),
 • turistične agencije (plačevanje DDV od razlike v ceni).

KOMU SO WEBINARJI NAMENJENI?

Webinarji so namenjeni vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, izstavljanjem računov, sestavljanjem pogodb ipd. Primerni so za udeležence iz gospodarskih družb in javnega sektorja ter samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena paketa 5 webinarjev je 379,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-30 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email