Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.3.2018 – Načrtovanje evropskih projektov

 • administrativni, vsebinski in finančni vidik

Na delavnici boste izvedeli kako oblikovati projektni predlog, ki bo ustrezal evropskim prioritetam politikam, ter bil hkrati administrativno, vsebinsko in finančno vzdržen.

Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, učinkovitosti in transparentnosti projektnega predloga. Od natančnosti projektnega načrta je odvisna izvedba projekta, učinkovito in smotrno poročanje ter izkoriščanje in trajnost projektnih rezultatov.

Delavnica je namenjena vodjem evropskih projektov, računovodjem oz. finančnikom, vodilnim in vodstvenim sodelavcem iz zasebnega ali javnega sektorja.

TERMIN in KRAJ DELAVNICE

8. marec 2018, od 9.00 do 16.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana

PROGRAM:

 • Kako in kdaj sprejeti in utemeljiti odločitev za ali proti prijavi projekta?
 • Problemska analiza in SWOT analiza, elaborat projektne ideje.
 • Izbira primernega razpisa in umestitev projektne ideje.
 • Kaj je administrativno, kaj vsebinsko in kaj finančno načrtovanje projekta ter njihove faze?
 • Katera so železna pravila administrativnega in finančnega načrtovanja projekta?
 • Struktura in temeljni elementi razpisne dokumentacije, tolmačenje uporabljene terminologije.
 • Logična strukturiranost projektne prijave, hierarhična zgradba, delovni sklopi,.
 • Vsebinska konciznost projektne prijave.
 • Katere kategorije stroškov nastopajo v evropskih projektih?
 • Detajlna finančna projekcija po kategorijah stroškov, aktivnostih in partnerjih.
 • Finančna uravnoteženost in razmerja med stroškovnimi kategorijami ter partnerji.
 • Sestavljanje projektnega konzorcija.
 • Vizualna predstavitev in oblikovna atraktivnost.
 • Administrativna popolnost vloge pred oddajo.

 STROKOVNI IZVAJALEC: Beno Stern, MBA, je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU in projektnega managementa evropskih projektov. Kot soavtor je izdal dva strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Skozi leta predavateljskih izkušenj  je izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 4.000 udeležencev. Kot avtor modernega motivacijskega in praktično usmerjenega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov, uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence  strokovnih usposabljanj.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena delavnice je 145,00 EUR (+ 22 % DDV). V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. V ceno je vključeno gradivo, napitki in pogostitev v času usposabljanja. POZOR: pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije vam nudimo 10 % popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2018-33 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku usposabljanja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.