Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.4.2020 – Posebnosti in aktualno pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga, vključno z novostmi v letu 2020

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli ipd. Povedali vam bomo tudi, katere so obvezne klavzule, ki jih je pri posameznih transakcijah potrebno napisati na račun.

Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja DDV pri dobavah blaga v čezmejnih transakcijah.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse.

TERMIN in KRAJ USPOSABLJANJA:

8. april 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Dobave blaga znotraj EU (kaj je pomembno za uveljavljanje oprostitev),
 • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu), dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
 • obračunavanje DDV pri uvozu blaga (pasti pri vključevanju postranskih stroškov, kot so provizije, prevoz in zavarovanje v davčno osnovo),
 • pridobitve blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul, kdaj nastane davčna obveznost, kdaj odbijemo DDV, kako je pri avansih, kako je pri preseganju meje 10.000 evrov…),
 • kaj vštevamo v davčno osnovo pri dobavah in pridobitvah blaga,
 • obvezne klavzule na računih,
 • kako določimo kraj obdavčitve pri dobavah blaga:
  • dobava blaga s prevozom,
  • dobava blaga brez prevoza,
  • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
  • dobava blaga z montažo (gradbeništvo…),
 • posebnosti pri izvozu blaga,
 • sodba sodišča EU o obdavčitvi storitev podprevoznikov pri izvozu blaga,
 • kako so obdavčeni verižni posli,
 • posebnosti pri komisijski prodaji blaga,
 • prenos blaga v drugo državo članico,
 • kaj so pravi in kaj nepravi tristranski posli,
 • kako izpolnimo rekapitulacijsko poročilo,
 • možnosti vračila DDV, plačanega v tujini,
 • kdaj se je potrebno registrirati za DDV v tujini in
 • aktualna pojasnila FURS.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki izdajate ali knjižite račune za dobave blaga doma in v tujino, in tistim, ki prejemate račune za nabave blaga doma in iz tujine ter izvajate samoobdavčitev, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-3 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email