Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.5.2020 – Poglobljen pregled obdavčitve storitev z DDV, vključno z novostmi

Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun? Kaj je pomembno pri obdavčitvi storitev podprevoznikov po sodbi sodišča EU? Na ta in podobna vprašanja boste dobili odgovore na našem seminarju, zato vas toplo vabimo, da se ga udeležite.

Na seminarju bomo obravnavali tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV na področju storitev v letu 2019. Razložili pa bomo tudi posebnosti pri obračunavanju DDV ob uvozu blaga, predvsem z vidika vključevanja ustreznih zneskov storitev (npr. prevoza) v davčno osnovo pri samoobdavčitvi.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obračunavanja DDV od storitev, tako v razmerjih z domačimi kot tudi tujimi poslovnimi partnerji.

Poudarek bo na reševanju primerov iz prakse.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA:

8. maj 2020, od 9.00 do 13.15 (5 šolskih ur), Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

 • Obračunavanje DDV od storitev:
  • določitev kraja obdavčitve pri različnih vrstah storitev (konkretni primeri uporabe splošnega pravila in posebnih pravil),
  • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri storitvah, ki so nam zaračunane (konkretni primeri),
  • posebnosti v zvezi s sodbo sodišča EU pri obdavčitvi storitev podprevoznikov,
  • kaj je pomembno pri vključevanju postranskih stroškov (provizije, prevoz, zavarovanje ipd.) v davčno osnovo pri samoobdavčitvi ob uvozu blaga,
  • novosti pri obdavčitvi storitev v letu 2019 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (kuponi, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve),
  • obrnjeno davčno breme,
  • katere so obvezne klavzule na računih in kdaj jih uporabljamo,
  • kaj sodi v davčno osnovo pri storitvah,
  • prenos davčne obveznosti pri storitvah po 76.a členu ZDDV-1 (gradbene storitve – izdajanje računov in samoobdavčitev),
  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri storitvah (konkretni primeri),
  • kako popravimo napako, če pride do nje (plačilo obresti),
  • kdaj lahko odbijemo DDV pri storitvah (konkretni primeri),
  • posebne ureditve za davčne zavezance, ki opravljajo storitve mednarodnega cestnega prevoza potnikov, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve,
  • aktualna pojasnila FURS.
 • Praktični primeri izpolnjevanja DDV evidenc:
  • izpolnjevanja knjige izdanih računov in knjige prejetih računov na konkretnih primerih storitev ter
  • izpolnjevanja obrazca DDV-O, poročila o dobavah po 76.a členu in rekapitulacijskega poročila na konkretnih primerih storitev.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem, ki izdajate ali knjižite domače račune ali račune za različne vrste storitev v tujino, in tistim, ki prejemate domače račune ali račune za storitve iz tujine ter izvajate samoobdavčitev, kot tudi vsem ostalim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu seminarja. Seminar je primeren za uporabnike v gospodarskih družbah, javnem sektorju ter za samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA: Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 125,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-7 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike. 

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email