Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.9.2022 – WEBINAR: Upravniki večstanovanjskih stavb in sodni postopki

Upravniki v sodnem (izvršilnem) postopku izterjujejo mnoge terjatve, najpogosteje sredstva rezervnega sklada, skupne obratovalne stroške in tudi svoje terjatve iz naslova plačila za opravljanje upravniških storitev. Dodatni zapleti pa nastanejo v primerih, ko lastnik stanovanje odda v najem in upravnik določene terjatve izterjuje od najemnika.

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso. Zaradi velikega števila postopkov osebnega stečaja pa postajo vse bolj aktualna vprašanja izterjave najemnine in ostalih stroškov od najemnikov, ki so v postopku osebnega stečaja. Mnogi najemniki v postopku osebnega stečaja ne plačujejo niti najemnine niti stroškov, izterjava teh terjatev od dolžnikov pa je zaradi določb ZFPPIPP zelo zapletena oziroma otežena. 

Predavateljica Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani bo na webinarju odgovarjala na aktualna vprašanja za upravnike:

 • Kako pravilno pripraviti verodostojno listino za terjatve?
 • Kako razporediti nastale obveznosti med najemnikom in lastnikom stanovanja?
 • Ali je sredstva rezervnega sklada mogoče terjati tudi od najemnika?
 • Kako pravilno vložiti izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine?
 • Ali je mogoče hkrati terjati terjatev od lastnika in od najemnika?
 • Kakšne listine in dokaze potrebujem v pravdnem postopku?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve upravnikov?
 • Katere terjatve je treba prijaviti v postopku osebnega stečaja?
 • Katere terjatve pa predstavljajo strošek postopka osebnega stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati kljub postopku osebnega stečaja?
 • Kako doseči izterjavo teh terjatev, ki so strošek osebnega stečaja in glede katerih je mogoče dovoliti izvršbo?

Veseli bomo tudi dodatnih vprašanj, ki se vam odpirajo v praksi.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

8. september 2022, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Pravila izvršilnega postopka na podlagi verodostojne listine
  • kako pravilno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine
  • verodostojna listina – priprava izpiska odprtih postavk
  • potek postopka na Centralnem oddelku za verodostojno listino
  • pravnomočnost sklepa o izvršbi in izvršitev sklepa (izvršilna sredstva, odlog in izvzetje iz izvršbe po ZIZ in vpliv interventne zakonodaje…) 
 • Izterjava terjatev od lastnika – najemnika (pravila porazdelitve stroškov…)
 • Pravila pravdnega postopka – po vloženem ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi
  • zastaralni roki za terjatve upravnikov
  • dokazovanje z listinami drugi dokazi
 • Izterjava terjatev do dolžnika v postopkuosebnega stečaja (posebnosti glede stroškov v postopku osebnega stečaja, izvršba ali tožba….)

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom in ostalim zaposlenim v finančno-računovodskih službah upravnikov, operativnim upravnikom, pravnikom, direktorjem, vodjem in ostalim, ki ste zadolženi za zapiranje odprtih terjatev pri upravnikih večstanovanjskih stavb. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 110,00 EUR + 22% DDV.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2022-43 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email