Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

9.2.2021 – WEBINAR: Gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Predavatelj bo na seminarju predstavil naloge in obveznosti investitorjev, izvajalcev gradenj, projektantov in nadzornikov gradenj, s poudarkom na uporabi v praksi.

Predavatelj bo praktično predstavil trojček gradbenih zakonov in povezane podzakonske akte:

 • Gradbeni zakon (GZ; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID; Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2.11.2017),
 • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št.36/2018 z dne 30.5.2018),
 • Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni lit RS, št.37/2018 z dne 1.6.2018),
 • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list št. 41/2018 z dne 5.6.2018).

Poudarki iz vsebine seminarja:

 • obveznosti glede postopkov za izdajo gradbenega in uporabnega dovoljenja glede na vrsto in stopnjo zahtevnosti objekta
  • izjeme za gradnje brez gradbenega dovoljenja
  • vrste legalizacij nedovoljenega objekta glede na časovni vidik obdobja gradnje objekta
 • pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva
  • kdo je lahko vodja del in kakšne naloge lahko prevzame (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS)
 • zahteve v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje in za izvedbo gradnje
 • e-poslovanje
 • pogoji za opravljanje arhitekturne, inženirske in geodetske dejavnosti;
 • zavarovanje odgovornosti
 • obseg nalog in obveznosti nadzornikov gradenj
  • uveljavitev manjših odstopanj od gradbenega dovoljenja med gradnjo, spremenjeni pogoji za opravljanje dejavnosti in reguliranega poklica (v skladu s pogoji zbornic IZS in ZAPS).

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

9. februar 2021, od 9.00 do 14.30 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

9:00-9:20 – Zakonodaja in njen vpliv na projektiranje, izbiro izvajalca gradnje in nadzora ter inženiringa

9:20-9:40 – Poimenovanja glavnih kadrov na gradbišču (vodja gradnje, vodja del, pooblaščeni inženir

9.40-10:00 – Ostali udeleženci pri izvedbi gradenj (odgovorni projektant, odgovorni nadzornik)

10.00-10:20 – Pridobitev gradbenega dovoljenja

10.20-10:30 – Definicija projektanta

10:30-10:45 – Odmor

10:45-11:0 – Postavljanje kadrovskih pogojev povezanih z izvajanjem gradenj 0

11:00-11:20 – Naloge in dolžnosti vodje gradenj

11:20-11:40 – Pogodba o zaposlitvi z vodjem del

11:40-12:00 – Načini za opravljanje poklicnih nalog

12:00-12:15 – Podizvajalci pri izvajanju gradenj

12:15-13:00 – Odmor

13:00-13:20 – Kadrovski pogoj – obvezna sklenitev podizvajalske pogodbe

13:20-13:30 – Osebna prisotnost strokovnega kadra pri gradnji

13:30-13:50 – PZI projektna dokumentacija

13:50-14:10 – Tuji ponudniki gradenj – pogoji in zahteve

14:10-14:30 – Zavarovanje odgovornosti pri gradnji

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, občinam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 100,00 EUR (+22% DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2021-20 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email