Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

9.3.2020 – Obvezno poročanje o embalaži ter poročanje o nastalih odpadkih za leto 2019

Na seminarju bomo odgovorili na vprašanja in odpravili dileme v zvezi s poročanjem o embalaži in nastalih odpadkih.

POZOR: Poročilo o embalaži in o nastalih odpadkih je potrebno oddati do 31.3.2020.

Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 37/2015),  določa, da mora povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu nastane:

  • več kot 10 ton odpadkov ali
  • več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali
  • v posameznem koledarskem letu zaposluje 10 ali več oseb, najpozneje do marca 2020 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019 na ARSO.

Pravilnost vaših poročil pa je odvisna od tega, kako natančno se vodijo tekoče evidence o ravnanju z odpadki.

Evidenčni listi so podlaga drugim pravnim aktom, ki zadevajo vodenje nastalih odpadkov in ravnanje z odpadki, kot so:

  • evidence o nastajanju odpadkov,
  • načrti gospodarjenja z odpadki in
  • letna poročila o ravnanju z odpadki.

Poleg poročila o odpadkih bomo predstavili tudi področje embalaže, ki je aktualno za vse, ki imate po evidencah manj kot 15 ton embalaže na leto, dane na trg Republike Slovenije.

TERMIN in KRAJ SEMINARJA

9. marec 2020, od 10.00 do 12.00 ure, Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana.

PROGRAM

  • Pregled obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov.
  • Primer izpolnjevanja poročila o nastalih odpadkih.
  • Prekrški, globe in postopki v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri ravnanju z odpadki.
  • Predstavitev poročanja o embalaži za podjetja, ki imajo manj kot 15 ton embalaže, dane na trg RS/leto.

SEMINAR JE NAMENJEN vsem povzročiteljem odpadkov in uvoznikom/pridobiteljem/embalerjem  blaga.

PREDAVATELJICA: Nadja Košmrlj, univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva je zaposlena v podjetju  INTERSEROH d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje na področju ravnanja z odpadki. Strokovno svetuje pri rešitvah kot so: vodenje evidenc o nastajanju odpadkov, poročanje količin produktov, danih na trg RS, ravnanje s posebnimi odpadki, priprava načrtov gospodarjenja z odpadki ter priprava letnih poročil o nastalih odpadkih v podjetjih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena seminarja je 120,00 EUR (+ 22% DDV). Cena vključuje gradivo, prigrizek ter osvežilne napitke med odmori. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2020-38 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na seminar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email