Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: april 2018 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo 13.aprila 2018 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit bo v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 15.00 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta […]

12.6.2018 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]