Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: junij 2018 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo 24. avgusta 2018 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit bo 31. avgusta 2018, predvidoma ob 15.00 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta […]

20.9.2018 – Vpliv nove gradbene zakonodaje na področju postopkov javnega naročanja

Na kakšne spremembe mora biti pripravljen naročnik oziroma ponudnik? Konec oktobra 2017 je Državni zbor sprejel nov Gradbeni zakon, ki je stopil v veljavo 1. 6. 2018. Gre za spremembo Zakona o graditvi objektov, ki ureja pogoje za graditev objektov in druga vprašanja, povezana z […]