Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si.

V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja:
 • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki so namenjeni zviševanju ravni pismenosti manj izobraženim odraslim za pridobivanje temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja:
  • Izzivi podeželja (120 pedagoških ur)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO) – programi trajajo 50 pedagoških ur, v obsegu 10 ur se lahko program prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. Cilj programov je pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc:
  • Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci
  • Od delovne skupine do učinkovitega tima
  • Veščine vodenja
  • Od ideje do prototipa! Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti.
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi trajajo 20 pedagoških ur, v obsegu največ 5 ur se lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev):
  • NPK Blagovni manipulant / blagovna manipulantka
  • NPK Vodja projektne naloge
  • NPK Sobar/sobarica
  • NPK Vzdrževalec / vzdrževalka cest
 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) – program traja 60 pedagoških ur. Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO) – programi trajajo 50 ur, v obsegu 10 ur se lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev. Cilj programov je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in digitalne tehnologije:
  • Digitalni svet
  • E-bližnjice do javnih storitev
  • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
  • Spoznajmo socialna omrežja
  • Google-okno v svet
  • Pametne naprave v službi in doma
  • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
  • Elektronsko bančništvo

Več o projektu

»Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.«

mizs-in-ess_logo