Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: junij 2018 (navedite v prijavnici)

  • pregled dokazil: 11.6.2018;
  • preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 14.6.2018 (predvidoma ob 9.00, na lokaciji Metrel d.d. v Horjulu);
  • prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 8.6.2018.

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO?

  • Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, l. RS, št. 41/2009 inPravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. l. RS, št. 28/2009, določata, da smejo naloge, povezane s pregledi električnih inštalacij, opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za pregledovanje električnih inštalacij.

Na izpit se lahko prijavite vsi, ki imate:

  • uspešno zaključeno najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključeno najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

 Obvezne priloge za pristop k izpitu / portfolijo:

Svetovanje pri pripravi dokazil in dodatne informacije

Vsa vprašanja v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu naslovite na Janeza Deklevo – mobitel: 041 609892 ali e-mail janez.dekleva@mcpz.si.

Cenik

Cena potrjevanja je 116,00 EUR, cena preverjanja pa je 188,00 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 1 dan pred izpitnim rokom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936.

Ob plačilu navedite sklic 2018-42.

Račun boste prejeli po zaključku preverjanja in potrjevanja NPK.

VEČ

Print Friendly, PDF & Email