Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: junij 2018 (rok navedite v prijavnici)

Pomembni datumi:

 • Potrjevanje NPK bo 24. avgusta 2018 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije).
 • Izpit bo 31. avgusta 2018, predvidoma ob 15.00 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana.
 • Prijavnice, z vsemi dokazili, zbiramo do 22. avgusta 2018.

ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO za Izvajalca del visokih gradenj?

 • Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
 • Da se lažje zaposlite.
 • Da pridobite listino, ki je veljavna v vseh državah EU.

Potrebni dokumenti za pristop k izpitu:

 • prijava v postopek za potrjevanje (Prijavnica_npk_izv-visokih-gradenj ),
 • življenjepis (Europass CV-Evropski življenjepis),
 • dokazilo o dokončani izobrazbi (najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba),
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let,
 • dokazila o  vsaj enem letu delovnih izkušnjah na področju gradbeništva (potrdilo oz. referenčno pismo delodajalca).

Za svetovanje pri pripravi dokazil in za dodatne informacije pokličite na tel. št. 040 238064

Cenik

Cena izpita 188,00 EUR (DDV se ne obračuna).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 1 dan pred izpitnim rokom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936.

Račun boste prejeli po zaključku preverjanja in potrjevanja NPK.

Več informacij o izpitu.

Print Friendly, PDF & Email