Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

NPK Vodja projekta

Izpitni rok: junij 2019 (rok navedite v prijavnici)

Pomembni datumi:

  • Potrjevanje (komisija pregleda vaša dokazila) NPK bo 13. junija 2019.
  • Izpit bo 18. junija 2019 ob 15.00 uri na Mednarodnem centru za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana (točno uri bomo sporočili v predhodnem obvestilu)
  • Prijavnice in dokazila zbiramo do vključno 10. junija 2019.

Na izpit se lahko prijavite vsi, ki imate:

  • Srednjo splošno ali strokovno izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
  • višjo oz. visoko strokovno šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
  • magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu.
  • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

 Obvezne (O) in dodatne (D) priloge za pristop k izpitu / portfolijo:

O … prijava v postopek za potrjevanje (Prijavnica_NPK_vodja projekta)
O … dokazilo o dokončani izobrazbi
O … življenjepis (Europass CV-Evropski življenjepis)
O … dokazilo o delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi  o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah – referenčno pismo …)

O … seminarska naloga
D …
 pridobljene listine z usposabljanj in izobraževanja s področja NPK

Svetovanje pri pripravi dokazil in dodatne informacije:

Vsa vprašanja v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu naslovite na Janeza Dekleva: e-mail janez.dekleva@mcpz.si , tel.: 01 2927260.

Cenik

potrjevanje: 114,00 EUR
potrjevanje ter praktični izpit z zagovorom: 216,00 EUR

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 1 dan pred izpitnim rokom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936.

Ob plačilu navedite sklic 2019-47.

Račun boste prejeli po zaključku preverjanja in potrjevanja NPK.

Več

Print Friendly, PDF & Email