Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

11.10.2023 – WEBINAR: Kako postaviti ustrezen plačni sistem v organizaciji?

Kakšen plačni sistem zadosti načelom  zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti?

Kakšen plačni sistem poznamo v Republiki Sloveniji? Kje so točke/področja  v plačnem sistemu, ki jih lahko določa organizacija sama? Kako vrednote kot so poštenost, iskrenost, družina, družbena odgovornost, dostojno plačilo.. ipd. vključiti v delovanje organizacije? Ali in kako si pri tem lahko pomagamo s plačnim sistemom?

V sklopu webinarja bodo predstavljene tudi dobre prakse.

Poudarek webinarja je na seznanitvi udeležencev o pomembnosti vzpostavitve ustreznega plačnega sistema v organizaciji z namenom doseganja ravnotežja med tremi vejami:

 • lastniki / poslovodstvo: nemoteno doseganje zastavljenih planov organizacije;
 • zaposleni: vzpostavitev  sistema, ki bo zaposlene motiviral;
 • država: zakonito poslovanje, upoštevanje delovno pravne in davčne  zakonodaje.

V središču webinarja bo določanje osnovnih plač, opredelitev zahtevnosti dela, opredelitev dodatkov k plači in določitev kriterijev za dodatke k plači, opredelitev dela plače iz delovne uspešnosti in dela plače iz poslovne uspešnosti.

Dotaknili se bomo še področij:

 • plačilo za delo,
 • razporejanje delovnega časa, v povezavi z dodatkom za nadure,
 • plačila v naravi (boniteta),
 • minimalna plača in
 • osnovna plača.

Področje bo predstavljeno z vidika delovne pravne in davčne zakonodaje, kar pomeni, da bodo predstavljeni tudi  konkretnih izračun različnih  primerov  plač in dodatkov po bruto sistemu (obračunski sistem) / neto sistemu (sistem izplačilo zaposlenemu) in bruto bruto sistemu (sistem strošek delodajalca).

WEBINAR JE NAMENJEN odgovornim za vodenje organizacije, vodjem kadrovskih oddelkov, vodjem oddelkov za obračun plač ter vsem, ki jih ta tematika zanima.

IZVEDBA WEBINARJA

11. oktober 2023 od 10.00 do 13.00 ure v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ ter navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

VSEBINA

 • Seznanitev s finančno-davčno zakonodajo kot izhodišče za plačni sistem v organizaciji
  • Prikazi različnih plačnih politik v organizaciji s konkretnimi primeri iz prakse
   • bruto sistem (obračunski sistem)
   • neto sistem (sistem izplačila zaposlenemu) in
   • bruto bruto sistem (sistem strošek delodajalca)
  • Zakon o dohodnini – področje dohodki iz zaposlitve
  • Zakon o prispevkih za socialno varnost, vezano na obdavčitev prejemkov zaposlenih s prispevki za socialno delo
 • Seznanitev z delovno-pravno zakonodajo kot izhodišče za plačni sistem v organizaciji
  • Zakon o delovnih razmerjih – področje plačilo za delo
   • Osnovna plača – kaj zajema in kaj pomeni
   • Kaj pomeni, da je v osnovni plači že zajeta zahtevnost opravljanja dela
   • Ali je stališče, da je osnova plača enaka minimalna plači, ustrezno
   • Katere dodatke k plači pozna zakonodaja
   • Kdaj delavcu pripadajo dodatki k plači
   • Ali je dodatek za delovno uspešnost obvezen dodatek k plači
   • Ali se mora delovna uspešnost vsak mesec ocenjevati
   • Primeri meril in kriterijev za vrednotenje in ocenjevanje delovne uspešnosti
   • Kaj pomeni, da je v osnovni plači že zajeta zahtevnost opravljanja dela
   • Kdaj delavcu pripadajo dodatki
   • Pregled nekaterih kolektivnih pogodb – področje plačilo za delo
   • Vzorec pogodbe o zaposlitvi – področje plačilo za delo
  • Zakon o delovnih razmerjih – razporejanje delovnega časa in dodatek za nadure
   • Enakomerno razporejen delovni čas
   • Neenakomerno razporejen delovni čas
   • Premični delovni čas
   • Dodatek za nadurno delo

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomistka, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško – andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 135,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-35 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email