Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

11.10.2023 – WEBINAR: Obdavčitve prodaje blaga in storitev preko spleta z DDV

Pri obračunavanju DDV pri spletni dobavi blaga in elektronskih storitvah se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili na posebnosti pri spletni prodaji blaga znotraj EU in v tretje države, nabavah blaga preko spleta, spletni prodaji končnim potrošnikom, uporabi posebnih ureditev VEM (OSS), opravljanju elektronskih storitev podjetjem in končnim potrošnikom, samoobdavčitvi pri prejemanju elektronskih storitev ipd.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami, dobro prakso in novostmi s področja obračunavanja DDV pri prodaji blaga in storitev preko spleta.

Poudarek webinarja bo na primerih iz prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

11. oktober 2023, od 11.00 do 13.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju. Če se webinarja v tem terminu ne morete udeležiti, bo na voljo posnetek.

PROGRAM

 • Elektronske storitve:
  • kaj spada med elektronske storitve (priloga k ZDDV-1 in določbe izvedbene uredbe),
  • uporaba posebne ureditve VEM (OSS) za storitve, ki se opravljajo končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU,
  • posebnosti pri uporabi splošnega in posebnega pravila pri elektronskih storitvah,
  • katero klavzulo moramo napisati na račun pri elektronskih storitvah,
  • posebnosti pri obdavčitvi elektronskih storitev, opravljenih končnim potrošnikom, pri letnem prometu do 10.000 evrov,
  • kdaj se elektronske storitve obdavčijo po posebni nižji stopnji 5 %,
  • kam vpisujemo elektronske storitve v davčne evidence in obrazce,
  • ali naredimo samoobdavčitev od prejetih storitev iz tujine, če dobimo račun z obračunanim DDV,
  • obveznost registracije za DDV v tujini pri opravljanju elektronskih storitev.
 • Prodaja blaga preko spleta:
  • obdavčitev prodaje blaga na daljavo – prag 10.000 evrov in posebna ureditev VEM (kaj je treba storiti, če je pri prodaji obračunan slovenski DDV ob preseženem pragu),
  • ukrepi ob prepozni registraciji za posebno ureditev in pri izdajanju dobropisov,
  • posebnosti pri registraciji in oddaji obračuna DDV pri posebni ureditvi VEM za male davčne zavezance,
  • pravila pri obdavčitvi dobav blaga preko elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.),
  • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga,
  • posebna ureditev VEM pri obdavčitvi prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga (vrednost do 150 evrov),
  • spletna prodaja blaga znotraj EU pravnim osebam (uporaba Incoterms klavzul, kdaj nastane davčna obveznost, do kdaj izstavimo račun…),
  • kaj je pomembno za uveljavljanje oprostitev pri spletni prodaji blaga znotraj EU davčnim zavezancem,
  • nabava blaga preko spleta znotraj EU – kdaj izvedemo samoobdavčitev,
  • kaj je pomembno pri spletni prodaji v tretje države,
  • nabava blaga iz tretjih držav preko spleta,
  • katere so obvezne klavzule na računih pri spletni prodaji blaga.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Vsem, ki evidentirate ali izdajate račune za elektronske storitve in nabavo ter prodajo blaga preko spleta, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu, in bi se želeli seznaniti z novostmi. Webinar je primeren za slušatelje iz gospodarskih družb, javnega sektorja in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na kongresih, simpozijih, seminarjih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 129,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-92 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email