Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

12.10.2023 – WEBINAR: Terjatve – upravljanje in izterjava

Primerno za nepravnike.

Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.:

 • Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, pravdni) postopek?
 • Kdaj zastara terjatev in kaj ustavi oziroma pretrga zastaranje?
 • Kako pravilno upoštevam plačila dolžnika?
 • Kakšna so osnova pravila pobota terjatev in kako ga izpeljem?
 • Ali se mora dolžnik strinjati s pogodbo o odstopu terjatve?
 • Kakšen je položaj upnika in njegove terjatve ob začetem stečajnem postopku nad dolžnikom?
 • Kako (elektronsko) vložim predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine?
 • Kaj storiti ob ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi?
 • Kako ravnati, ko je sklep o izvršbi pravnomočen, pa nisem prejel plačila?
 • Kako ravnati potem, ko Centralni oddelek za verodostojno listino odstopi zadevo na posamezna okrajna sodišča?
 • Kako pridobiti podatke o dolžniku in njegovem premoženju?
 • V kateri fazi postopka lahko še predlagam nova izvršilna sredstva?

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

12. oktober 2023, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju. Če se webinarja v tem terminu ne morete udeležiti, bo na voljo posnetek.

 PROGRAM

 • UPRAVLJANJE S TERJATVAMI
  • Listine glede obstoja terjatve (verodostojne listine po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, dokazovanje z listinami v pravdnem postopku, pomen fakture, izpiska iz knjigovodske evidence – IOP obrazca, zasebne listine …)
  • Zastaranje terjatev (iz gospodarskih pogodb, glede terjatev, ugotovljenih pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, enoletni zastaralni rok …)
  • Izpolnitev (vračunanje izpolnitve – vrstni red, zamuda z izpolnitvijo, opominjanje …)
  • Pobot – kompenzacija (pogoji za pobot, izjava o pobotu, terjatve, ki jih ni mogoče pobotati)
  • Pogodba o odstopu terjatve (položaj: odstopnika – prevzemnika terjatve – dolžnika in razmerja med njimi, uveljavljanje odstopljene terjatve v sodnem postopku …)
  • Položaj upnika in njegove terjatve v stečajnem postopku (prijava terjatev, poseben položaj upnika z ločitveno pravico, z izločitveno pravico …)
 • IZTERJAVA TERJATEV
  • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
  • Pridobivanje podatkov o dolžniku in njegovem premoženju (natančen katalog podatkov, razširjen krog zavezancev za dajanje podatkov, pridobivanje podatkov s strani sodišča, izvršitelja, upnika, novosti pri institutu seznama dolžnikovega premoženja…)
  • Predlog za izvršbo (razmejitev ureditve predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova ali na podlagi verodostojne listine, identifikacijski podatki o upniku in dolžniku…)
  • Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – CoVL (vložitev predloga, sodna taksa, sklep o izvršbi in pravnomočnost sklepa o izvršbi, ugovor dolžnika – sklep po 62. členu ZIZ, plačilo dolžnika…)
  • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi VL (»obrazloženost« ugovora, nadaljevanje postopka na pravdi…)
  • Pravnomočnost sklepa o izvršbi na podlagi VL ( odstop zadev na posamezna okrajna sodišča, postopek izvršbe…)
  • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom (pravila tretjega odstavka 34. člena ZIZ, vložitev predloga do konca postopka…)

Prikazana bo tudi sodna praksa z razlago nekaterih zanimivejših odločb sodišč.

Udeleženci z gradivo prejmete še:

 • vzorec dopisa za poizvedbe o dolžnikovem premoženju– s strokovnimi pojasnili
 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine – s strokovnimi pojasnili

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  Na delavnici vam bo prikazala vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in postopek izvršbe, vključno s predstavitvijo vseh izvršilnih sredstev. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 125,00 EUR + 22% DDV. Cena vključuje gradivo, V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-77 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email