Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

13.4.2023 – WEBINAR: Gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Predavatelj bo praktično predstavil ključne rešitve Gradbenega zakona (GZ-1):

 • možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku;
 • investitor lahko na lastno odgovornost prične z gradnjo tudi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, kadar gre za objekte, ki niso objekti z vplivi na okolje;
 • podjetja lahko začasno (do tri leta) postavijo na svojem dvorišču skladišča poleg obstoječih objektov ter po potrebi vzporedno pridobivala gradbeno dovoljenje za tak objekt;
 • ”manjša rekonstrukcija”;
 • odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja, pred začetkom gradnje;
 • inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinske inšpekcije;
 • možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že v uporabi, s čimer se sledi načelom trajnostnega in krožnega gospodarstva;
 • pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na preprostejši način;
 • legalizacija tudi za dele objekta; hkrati je jasno določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan;
 • lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja (za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. 1. 2005);
 • namesto ”vodje del” je uveden naziv ”vodja gradnje”;
 • pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. 6. 2018 in so ustrezno evidentirane;
 • za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati – možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje;
 • dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (e-Graditev) ter izvedbo avdio-video obravnav.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

13. april 2023, od 9.00 do 14.30 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • 9:00-9:20 – Zakonodaja in njen vpliv na projektiranje, izbiro izvajalca gradnje in nadzora ter inženiringa
 • 9:20-9:40 – Poimenovanja glavnih kadrov na gradbišču (vodja gradnje, pooblaščeni inženir
 • 9:40-10:00 – Ostali udeleženci pri izvedbi gradenj (odgovorni projektant, odgovorni nadzornik)
 • 10:00-10:20 – Pridobitev gradbenega dovoljenja
 • 10:20-10:30 – Definicija projektanta
 • 10:30-10:45 – Odmor
 • 10:45-11:00 – Postavljanje kadrovskih pogojev povezanih z izvajanjem gradenj
 • 11:00-11:20 – Naloge in dolžnosti vodje gradenj
 • 11:20-11:40 – Pogodba o zaposlitvi z vodjem gradnje
 • 11:40-12:00 – Načini za opravljanje poklicnih nalog
 • 12:00-12:15 – Podizvajalci pri izvajanju gradenj
 • 12:15-13:00 – Odmor
 • 13:00-13:20 – Kadrovski pogoj in obvezna sklenitev podizvajalske pogodbe
 • 13:20-13:30 – Osebna prisotnost strokovnega kadra pri gradnji
 • 13:30-13:50 – PZI projektna dokumentacija
 • 13:50-14:10 – Tuji ponudniki gradenj – pogoji in zahteve
 • 14:10-14:30 – Zavarovanje odgovornosti pri gradnji

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, občinam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 130,00 EUR + 22% DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-48 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email