Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

15.12.2022 – WEBINAR: Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

Na webinarju vam bo Majda Gominšek, finančna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate v organizacijah javnega sektorjapaziti pri pripravi zaključnega računa: obnovili boste spremembe v obračunavanju davkov in prispevkov, ki vplivajo tudi na zaključni račun. Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na vprašanja o računovodskem zaključevanju poslovnega leta, AJPES obrazcih za letno poročilo in na ostalavprašanja, ki se vam o obravnavani tematiki postavljajo ob zaključevanju poslovnega leta.

Poudarek bo na postavkah in elementih zaključnega računa, ugotovitvi in razporeditvi poslovnega izida.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

15. december 2022 od 11.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

  • Zakonske podlage za sestavo letnega poročila za leto 2022
  • Priprava ob zaključku leta
  • Inventura – vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije – davčni in računovodski vidik
  • Kratkoročne časovne razmejitve – jih lahko uporabimo in če, kdaj – računovodski in davčni vidik
  • Oblikovanje rezervacije – jih lahko uporabimo in če kdaj –  računovodski in davčni vidik
  • Uskladitev odprtih postavk (posebej pomembno za terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki)
  • Odpisi terjatev in zalog  – Dokumentacija z vidika računovodskega in davčnega vidika
  • Pojasnila k izkazom – kaj je treba pojasniti, ko oddajamo letna poročila
  • Poslovno poročilo – kako je sestavljeno
  • Sestava davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb v luči sprememb Pravilnika o pridobitni in nepridobitni dejavnosti in novih davčnih olajšav za leto 2022


WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem javnega sektorja, računovodjem v računovodskih servisih in drugih računovodskih službah, ki vodijo skupno računovodstvo za več pravnih oseb javnega prava ter vsem, ki so odgovorni za poslovanje.

PREDAVATELJICA

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev. 

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 120,00 EUR (+ 22 % DDV). V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 00 2022-110 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email