Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

18.4.2023 – WEBINAR: Evropski inštrumenti za izterjavo in zavarovanje terjatev

Imate terjatve v tujini? Predstavili vam bomo evropsko izvršbo, evropski  plačilni nalog in zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov. Izvedeli boste kako in kdaj instrumente uporabiti.

Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.

PRIMER:  Upnik razpolaga s pravnomočnim sklepom  o izvršbi na podlagi verodostojne listine, dolžnik pa ima premoženje v tujini, v eni izmed držav članic EU. Za ta sklep o izvršbi je mogoče pridobiti evropski izvršilni naslov, na podlagi katerega lahko upnik predlaga izvršbo v katerikoli državi članici EU.

Evropski plačilni nalog (EPN) upnikom omogoča izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje vsem: tako strankam, kot sodiščem. V Sloveniji je za tuje upnike še vedno primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

PRIMER: Upnik ima terjatev iz poslovanja do dolžnika v tujini – v eni izmed držav članic EU. Z vložitvijo evropskega plačilnega naloga bo od dolžnika lahko dosegel: ali plačilo, ali ugotovitev pravnomočnosti evropskega plačilnega naloga v obliki evropskega izvršilnega naslova, na podlagi katerega je mogoče predlagati izvršbo. Le v primeru dolžnikovega ugovora se bo postopek nadaljeval pred pravdnim sodiščem.

Postopek za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (ENZBR) olajša čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. Gre za obliko začasnega ukrepa (odredbe), s katero se zavaruje upnikova terjatev tako, da se dolžniku začasno onemogoči razpolaganje z denarnimi sredstvi na bančnem računu. Upnik lahko predlaga izdajo naloga za zamrznitev, še preden začne postopek v glavni stvari zoper dolžnika, v katerikoli fazi takega postopka, vse do izdaje sodne odločbe ali potrditve ali sklenitve sodne poravnave ali po pridobitvi izvršilnega naslova.

PRIMER: Upnik ima že pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, vendar ugotovi, da dolžnik nima odprtega računa v Sloveniji, temveč ima račun odprt v Avstriji. S predlogom za izdajo ENZBR bo upnik dosegel takojšnjo zamrznitev sredstev na tem računu in s tem tudi (kasnejšo uspešno) izvršbo na tem računu.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

18. april 2023, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • EVROPSKI  IZVRŠILNI NASLOV
  • področje uporabe in vrsta odločb ter javnih listin, za katere se uporablja
  • vročanje (načini vročitve, odprta vprašanja različnih ureditev vročanja v državah članicah EU)
  • postopek izvršbe (uporablja se pravo države članice, specialna pravila Uredbe o EIN glede zavrnitve izvršbe, prekinitve in omejitve izvršbe, položitvijo varščine…)
  • aktualna sodna praksa (slovenskih) sodišč
 • EVROPSKI PLAČILNI NALOG
  • področje uporabe in namen EPN
  • predlog za EPN (predpisan obrazec…)
  • postopek s predlogom (pregled vloge, dopolnitev in poprava, zavrnitev…)
  • izdaja EPN (rok 30 dni, podroben pravni pouk: plačilo, možnost ugovora, situacija v primeru pravnomočnosti…)
  • vložen ugovor – odstop na civilni oddelek sodišča (v skladu z zakonodajo države članice)
  • posebnosti vročanja (razlika do EIN…)
  • sodna praksa (slovenskih) sodišč
 • EVROPSKI NALOG ZA ZAMRZNITEV BANČNIH RAČUNOV
  • področje uporabe namen ENZBR
  • vloga za izdajo naloga za zamrznitev (razlikovanje med situacijo, ko je upnik že pridobil sodno odločbo, od situacije, ko je vloga za izdajo naloga za zamrznitev vložena pred začetkom postopka o glavni stvari, položitev varščine…)
  • zahteva za pridobitev informacij o računu
  • odločitev o vlogi za izdajo naloga za zamrznitev (roki, predpisan obrazec in vsebina naloga…)
  • priznanje, izvršljivost in izvršitev naloga za zamrznitev (vloga banke…)
  • vročitev dolžniku (pravna sredstva dolžnika – zoper nalog oz. zoper izvršitev naloga, pravna sredstva dolžnika in upnika, pravica dolžnika do zagotovitve varščine namesto zamrznitve…)
  • splošne določbe (pravno zastopanje, sodne takse, stroški bank, varstvo podatkov, jeziki…)
  • ureditev ENZBR v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (pristojnost za odločitev o predlogu – za izvršitev naloga za zamrznitev,  pristojnost za pridobitev informacij o računu, preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegovega izvrševanja, pristojnost za odločanje o pravnih sredstvih)

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem, finančnikom, odvetnikom, finančnim in davčnim svetovalcem, komercialistom ter zaposlenim v finančno-računovodskih in pravnih službah. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev.  

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 120,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-07 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email