Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

2.10.2023 – WEBINAR: Promocija zdravja na delovnem mestu

Predavateljica Andreja Samec Koderman, strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na kadrovskem področju, bo na webinarju med drugim predstavila kateri ukrepi in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu so zakonsko obvezne in katere priporočljive, kaj preverja inšpektor za varstvo pri delu in odgovorila še na mnoga druga vprašanja in dileme.

Pozornost bo namenila tudi novemu Pravilniku o poklicnih boleznih, ki je stopil v veljavo 1. 5. 2023 in, med drugim, na novo določa postopek ugotavljanja poklicnih bolezni.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le-tega, izvajati morajo torej aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev.

Učinkovito načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu pripomore k vzpostavitvi kulture podjetja, v katerem se zaposleni počutijo dobro in z veseljem prihajajo na delo. Zato je velika odgovornost tako na strani vodstva, projektne skupine, kakor tudi vsakega sodelavca, da pripomore k soustvarjanju pozitivne organizacijske klime. Največji izziv delodajalcev pa ni zgolj v postavitvi načrta promocije zdravja ampak v motiviranju zaposlenih k sami udeležbi. Na webinarju vam bomo predstavili tudi kako zaposlene spodbuditi k aktivni udeležbi.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

2. oktober 2023, od 9.00 do 12.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Zakonske zahteva za vzpostavitev promocije zdravja na delovnem mestu
 • Novosti Pravilnika o poklicnih boleznih
 • Kaj je zakonsko obvezno in kaj priporočljivo
 • Kako se lotiti projekta promocije zdravja v organizaciji
 • Možni načini vključevanja zaposlenih v načrtovanje promocije zdravja
 • Zakaj je preverjanje psihosocialnih tveganj v organizaciji ključnega pomena
 • Katere informacije uporabiti v okviru analize obstoječega stanja
 • Kako zapisati interni akt o promociji zdravja
 • Porazdelitev odgovornosti med zaposlenimi je ključnega pomena za uspešno planiranje in izvedbo
 • Kaj upoštevati pri formiranju projektne skupine za promocijo zdravja
 • Koliko finančnih sredstev je potrebno nameniti projektu promocije zdravja na delovnem mestu
 • Kaj preverja inšpektor za varstvo delu v okviru promocije zdravja
 • Kako izvedemo validacijo učinkov izvedenega programa ob koncu koledarskega leta
 • Prednosti promocije zdravja in največji izzivi pri implementaciji
 • Kako motivirati sodelavce k čim večji udeležbi
 • Praktični primeri aktivnosti promocije zdravja v podjetju
 • Prilagoditev aktivnosti v primeru epidemije

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Kadrovikom, direktorjem, vodjem področij in odgovornim za promocijo zdravja v organizaciji.

PREDAVATELJICA

Andreja Samec Koderman, deluje pod okriljem blagovne znamke Andreja Consulting. Je zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji management zaposlenih.  

Več kot 20 let svetuje na področju razvoja človeških virov in optimizacije kadrovskih procesov. V organizacijah presoja kadrovsko pravno varnost in jo tudi pomaga vzpostaviti. Uspešno izvaja strokovno mentorstvo kadrovikom na področju vzpostavitve kadrovske pravne varnosti. Je avtorica preko 40 člankov in prispevkov. Predava na temo vzpostavitve delovno pravnih temeljev (ureditev delovnega časa, delovnopravna zakonodaja, kadrovske evidence, personalne mape, arhiviranje in zakoniti interni akti), mobinga, motivacije zaposlenih, promocije zdravja na delovnem mestu, razvoja kompetenc in osebne rasti. 

Na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov je leta 2015 in 2017 predstavila svoj pristop motivacije zaposlenih za večjo zavzetost pri delu. Za dosežke na področju razvoja človeških virov je prejela eno najprestižnejših nagrad (Talent Acquisition Leadership Award), ki jo posameznik lahko prejme za svoje delo. Nagrado za Vodenje in razvoj talentov je prevzela leta 2015 in leta 2017 na Svetovnem kongresu za razvoj človeških virov v Mumbaju.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 130,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-73 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email