Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Srečno / happy 2024

NOVO: Inštalaterji naprav na obnovljive vire energije – usposabljanje, preizkus znanja in obnovitveno usposabljanje

Mednarodni center za prenos znanja, je z odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, dne 12.4.2023, številka: 3608-2/2023_2430-13, prejel Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja, preizkusa znanja in obnovitvenega usposabljanja za inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije: Inštalater kotlov na lesno biomasoInštalater toplotnih črpalkInštalater plitvih […]

5.12.2023 – WEBINAR: Plačila za poslovno uspešnost, bonitete, darila… (aktualno in novosti v letu 2023)

Vas zanima, kako je v letu 2023 obdavčeno plačilo za poslovno uspešnost? Kdaj se darilo delavcu obravnava kot boniteta? Bi radi izvedeli, ali so stroški v zvezi z uporabo vozila na električni pogon za privatne namene davčno priznani? Na webinarju bomo tudi povedali, kaj […]

7.12.2023 – WEBINAR: Arhiviranje kadrovskih dokumentov in pretvorbe klasičnih dokumentov v digitalni arhiv

Pri arhiviranju kadrovskih dokumentov se odgovornim znova in znova postavljajo vprašanja, kaj je potrebno hraniti, kakšni so roki hranjenja in kako hraniti kadrovsko dokumentacijo gleda zakonske podlage. Najpogostejša težava nastane takrat, ko nas obišče inšpektor za delo in dokumentacija ni urejena kot to zahteva […]

8.12.2023 – WEBINAR: Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Na webinarju vam bo predavatelj Elvin Beširević, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, predstavil postopek ter dokumentacijo […]

11.12.2023 – WEBINAR: Videonadzor po novem – kaj se sme in kaj ne?

V začetku leta sprejeti Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) prinaša nove obveznosti na področju videonadzora, prav tako pa tudi globe za njihovo neupoštevanje. Cilj je v zaščiti posameznika, ki je v današnji družbi vedno bolj podvržen nadzoru, tudi z uporabo tehnologije, kar pogosto […]

12.12.2023 – WEBINAR: Gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Predavatelj bo praktično predstavil ključne rešitve Gradbenega zakona (GZ-1): možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku;investitor lahko […]

12.12.2023 – WEBINAR: Posebnosti pri obdavčitvi prejemkov za poslovodenje in prokuro

Kakšna je razlika med obdavčitvijo prejemkov poslovodij in prokuristov? Kdo lahko dobi izplačane neobdavčene potne stroške? Katere so pomembne sestavine pogodb o poslovodenju in prokuri v zvezi s prejemki poslovodij in prokuristov? Če želite vaše znanje na tem področju poglobiti in pravilno izplačevati prejemke […]

13.12.2023 – WEBINAR: Priprava na zaključni račun 2023

Na webinarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa 2023, z računovodskega in davčnega vidika. Opozorila vas bo na aktualne novosti, ki vplivajo na zaključni račun. Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na pogosta vprašanja […]

14.12.2023 – WEBINAR: Presoja vplivov na okolje

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na […]

15.12.2023 – WEBINAR: Katere so pogoste napake pri obdavčitvi gradbenih storitev z DDV?

Vas zanima, ali je uporaba 76.a člena ZDDV-1 pri gradbenih storitvah »obvezna«? Katere so najpogostejše napake pri izdajanju računov za gradbene storitve? Kdaj moramo prejeti račun zavrniti? Kdaj se pri gradnji, vzdrževanju in popravilih nepremičnin uporabi nižja stopnja DDV 9,5 %? Če želite dobiti […]

18.12.2023 – WEBINAR: Uredba o razvrščanju objektov v prostor in gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Predavatelj bo praktično predstavil Uredbo o razvrščanju objektov v prostor: merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih […]

19.12.2023 – WEBINAR: Spremembe ZDR-1 za javni in zasebni sektor

Novela ZDR-1D, je bila objavljena v UL 114/23 z dne 15.11.2023. Od 16. novembra 2023 velja večina sprememb ZDR-1 tako za javni kot zasebni sektor. Nanašajo se na prenos direktiv EU 2019/1152 in 2019/1158 in še na nekatere druge spremembe, ki so posledica uresničitve […]

20.12.2023 – WEBINAR: Aktualno pri izplačevanju potnih stroškov v avtoprevozništvu

Vas zanima, katera je ustrezna višina povračil potnih stroškov zaposlenim v dejavnosti avtoprevozništva z upoštevanjem delovnopravnega vidika? Ali, po kateri uredbi ste dolžni izplačevati potne stroške za službene poti v tujino – davčni uredbi ali uredbi za tujino? Želite izvedeti, kako obračunate dnevnice pri […]

Povabilo strokovnjakom k sodelovanju

Kot center za prenos znanja želimo ponuditi strokovna, aktualna in zanimiva izobraževanja ter usposabljanja, zato k sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih področij. Na elektronski naslov info@mcpz.si nam pošljite predloge oz. kratek opis vaše strokovnosti oziroma življenjepis in dogovorili se bomo za vsebino in način sodelovanja. […]