Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

26.8.2024 – WEBINAR: Šola izvršbe – nadaljevalna (primerno tudi za nepravnike)

Na webinarju bo predavateljica predstavila vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje tudi postopek izvršbe, vključno z vsemi izvršilnimi sredstvi. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, upnikov umik predloga, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom.

Prikazana bo tudi sodna praksa z razlago nekaterih zanimivejših odločb sodišč.

V primeru, da ima dolžnik premoženje v tujini, mora upnik terjatev uveljavljati v državi, kjer se nahaja premoženje. Na podlagi evropskega izvršilnega naslova (EIN) je mogoče neposredno predlagati izvršbo v državah članicah EU.

Prikazan bo tudi položaj upnika v primeru drugih začetih postopkov: stečajnih postopkov in postopkov prisilne poravnave, s prikazom posebnosti glede terjatev upnikov v postopku osebnega stečaja in postopku poenostavljene prisilne poravnave.

Predavateljica bo odgovarjala na nekatera najpogostejša vprašanja, ki se na področju izvršbe odpirajo v praksi in tudi na vprašanja, ki jih boste zastavili neposredno na webinarju:

 • Kaj lahko storim, če v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine nisem prejel poplačila?
 • Kako pravilno uporabim pravnomočen sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot izvršilni naslov in kaj mi ta postopek prinaša?
 • Dolžnik je bil izbrisan iz Poslovnega registra. Ali imam še kakšne možnosti za uveljavitev terjatve?
 • Kako lahko opravim poizvedbe o dolžniku  in njegovem premoženju?
 • Kdaj uporabim možnost, da dolžnik predloži seznam svojega premoženja in kaj mi ta možnost prinaša?
 • Dolžnik je prostovoljno poravnal svojo obveznost. Ali je upnik dolžan umakniti predlog za izvršbo?
 • Dolžnik je umrl. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Sodišče je ustavilo izvršbo na sredstva na dolžnikovem računu. Kakšne so možnosti za nadaljevanje izvršilnega postopka?
 • Zoper dolžnika se je začel stečajni postopek – postopek prisilne poravnave. Kakšna so pravila glede izvršilnih postopkov, ki že tečejo?
 • Kako in v katerih primerih moram prijaviti svojo terjatev v stečajnem postopku, postopku osebnega stečaja ali postopku prisilne poravnave?
 • Zoper dolžnika se je začel postopek osebnega stečaja, vendar dolžnik ne poravnava svojih obveznosti, ki so nastale po začetku postopka osebnega stečaja. Kakšne so možnosti za izterjavo?
 • Dolžnik je postopku poenostavljene prisilne poravnave. Kaj se bo zgodilo z mojo terjatvijo?

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

26. avgust 2024, od 9.00 do 11.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Zgradba izvršilnega postopka (dovolilni del, izvršilni del)
 • Poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju
 • Predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti predloga, priloge predloga, strokovna pojasnila k vzorcu predloga…)
 • Sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova (posebnosti postopka – izvršba se začne takoj po izdaji sklepa)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi IN (ugovorni razlogi,  pomen odgovora na ugovor…)
 • Upnikov umik predloga za izvršbo (umik ob plačilu dolžnika…)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve:
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarno terjatev,
  • posebne določbe o izvršbi na plačo in druge stalne denarne prejemke, izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje,
  • izvršba na delež družbenika v družbi.
 • Nadaljevanje postopka izvršbe z novim izvršilnim sredstvom
 • Ugovor tretjega, prekinitev in odlog izvršbe  (s prikazom pravil in postopka…)
 • Položaj  upnika in njegove terjatve:
  • v stečajnem postopku (pravila pobota in prepoved pobota…)
  •  v postopku prisilne poravnave
  • v postopku poenostavljene prisilne poravnave
 • Terjatve upnikov in postopek prijave terjatev (priznana, prerekana in verjetno izkazana terjatev, nadaljevanje pravdnega postopka v primeru prerekane terjatve…)
 • Pravila ZFPPIPP glede izvršilnih postopkov ob začetem stečajnem postopku (ureditev glede na fazo izvršilnega postopka ob začetem stečajnem postopku, dolžnosti izvršilnega sodišča…)
 • Položaj upnika v postopku osebnega stečaja nad dolžnikom (terjatve upnikov, ki se plačajo kot strošek stečaja in jih je dolžnik dolžan plačati sam in izterjava teh terjatev, prijava ostalih terjatev v postopku osebnega stečaja…)

Udeleženci boste z gradivom prejeli tudi:

 • vzorec predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova – s strokovnimi pojasnili,
 • vzorec dopisa za poizvedbe – s strokovnimi pojasnili,
 • članke predavateljice:
  • Upnikov umik predloga za izvršbo
  • Terjatve upnikov v postopku osebnega stečaja

WEBINAR JE NAMENJEN računovodjem/knjigovodjem, finančnikom, komercialistom, finančnim in davčnim svetovalcem, poslovnim sekretarjem, zaposlenim v finančno-računovodskih službah ter  vsem, ki ste zadolženi za zapiranje odprtih terjatev. 

PREDAVATELJICA: Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Je strokovnjakinja s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, insolvenčnega prava, prava nepremičnin in zavarovanja terjatev. 

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 140,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-92 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email