Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

27.8., 28.8. in 29.8.2024: PAKET WEBINARJEV – Dnevi računovodstva z Biserko Šubelj

UGODNO: Za vas smo pripravili paket najbolj obiskanih webinarjev z Biserko Šubelj.

27.8.2024 (9.00-13.00): Kalkulacija cene – kako izračunati lastno in nabavno ceno ter določiti prodajno ceno izdelka/storitve

 • Struktura stroškov in zajemanje stroškov v kalkulacijo cene
 • Struktura prodajne cene storitve – kalkulacija prodajne cene storitve
 • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • Razvrstitev stroškov poslovanja na variabilne in stalne stroške ter delitev na neposredne in posredne stroške poslovanja
  • Prikaz na praktičnem primeru proizvodnje / trgovine / storitvene dejavnosti
 • Pomen kala materiala, inventurnih razlik materiala, stanja nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov z računovodskega in davčnega vidika
 • Normativi (materiala, dela)
 • Vpliv kalkulacije cene na  dobiček oz. izgubo – poslovni izid

28.8.2024 (9.00-13.00): Obračun plač – praktični prikaz

 • Vpliv Zakona o dohodnini na obračun plač
 • Dobra praksa na podlagi nujnih računovodsko-davčnih notranjih kontrol za pravilnosti obračunavanja plač
 • Dobra praksa e-arhiviranja dokumentacije povezane s prejemki fizičnih oseb
 • Ali se plačilne liste lahko pošiljajo po elektronski pošti in kaj o tem določa nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je izvedbeni zakon Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 • Specifike pri obračunu plače
 • Notranje davčne kontrole pri obračunu plač
 • Elektronska plačilna lista, REK-O

29.8.2024 (9.00-13.00): Elektronsko arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije

 • Splošno o E-arhiviranju
 • Pravilnik o računovodstvu – notranja pravila
 • E-arhiv v oblaku
 • Elektronska knjigovodska listina
 • Pojmi povezani z E- arhiviranjem: zajem, hramba in spremljevalne storitve
 • Ponudniki e-arhiviranja

Poudarek bo na praktičnih primerih, ki jih predavateljica na razumljiv način poveže s teorijo in z zakonodajo.

IZVEDBA WEBINARJEV

27., 28. in 29. avgust 2024, od 9.00 do 13.00. Šola bo potekala v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ ter navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

POZOR: Možna je tudi prijava na posamezne webinarje, kar v prijavnici napišite v polje, ki je sicer namenjeno vprašanjem.

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško – andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena posameznega webinarja je 110,00  EUR + 22% DDV

Cena celotnega paketa webinarjev: 260,00 EUR + 22% DDV.

V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic 00 2024-92 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku šole.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email