Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

29.8.2024 – WEBINAR: DDV v javnem sektorju

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti iz prakse v javnem sektorju. Obravnavali bomo, kako se pravilno obračunava in odbija DDV od obratovalnih stroškov pri najemu, kako se evidentirajo subvencije, kako se pravilno obračunava DDV pri gradbenih storitvah ipd. Poseben poudarek bomo dali tudi možnim načinom odbijanja DDV v javnem sektorju, tako izračunavanju odbitnega deležakot tudi ločenemu knjigovodstvu. Če vas navedena problematika zanima, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami in dobro prakso s področja obdavčitve z DDV v javnem sektorju.

Poudarek webinarja bo na primerih iz prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

29. avgust 2024, od 10.00 do 12.00, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju. Če se v tem terminu webinarja ne morete udeležiti, bo na voljo posnetek.

PROGRAM

  • Vodenje davčnih evidenc pri osebah javnega prava,
  • posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju: šolski prevozi in prehrana, uporaba prostorov, gradbene storitve – kdaj uporabimo 76.a člen ZDDV-1 (praktični zgledi),
  • izračun odbitnega deleža,
  • uporaba ločenega knjigovodstva v javnem sektorju (praktični zgledi),
  • posebnosti pri odbijanju vstopnega davka (omejitve pri odbitku, skrajni rok za odbitek DDV…),
  • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri prejemu blaga in storitev iz tujine,
  • kako postopamo pri »prefakturiranju« dobav blaga in storitev,
  • posebnosti pri najemu in uporabi nepremčnin,
  • napake pri odbijanju in obračunavanju DDV od obratovalnih stroškov pri najemu prostorov – ali smemo odbiti DDV od obratovalnih stroškov, če jih zaračunamo najemniku z DDV ipd.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Vsem, ki imate pri svojem delu opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV v javnem sektorju in bi se želeli seznaniti s posebnostmi na tem področju.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na seminarjih, kongresih in simpozijih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 139,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-77 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email