Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.10.2023 – WEBINAR: Posebnosti pri odbitku, popravku odbitka in obveznosti za obračun DDV

Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj s področja pravice do odbitka vstopnega davka, kasnejšega popravka odbitka DDV in sploh nastanka davčne obveznosti Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili, kdaj morate obračunati DDV pri dobavah blaga in storitev, predplačilih, zaporednih dobavah ipd. Povedali pa vam bomo tudi, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da smemo odbiti vstopni davek in do kdaj ga smemo odbiti.

V sistemu DDV obstajata dve vrsti kasnejšega popravka odbitka DDV, t. im. »splošni« popravek odbitka DDV in popravek odbitka pri osnovnih sredstvih. Ali veste, kakšna je razlika med njima, ter kdaj in kako ju izvedemo?

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z izkušnjami, dobro prakso in novostmi s področja nastanka davčne obveznosti, odbitka DDV in popravka odbitka v sistemu DDV.

Poudarek webinarja bo na primerih iz prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

3. oktober 2023, od 13.00 do 15.00, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

Če se webinarja v tem terminu ne morete udeležiti, bo na voljo tudi posnetek.

PROGRAM

 1. Nastanek davčne obveznosti:
  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga in storitvah,
  • kaj je značilno za zaporedne dobave,
  • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri predplačilih – kdaj ni treba izdati računa za predplačilo,
  • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri pridobitvi blaga znotraj EU (uporaba Incoterms klavzul).
 2. Odbitek vstopnega davka:
  • kdaj nastane pravica do odbitka vstopnega davka (kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za odbitek),
  • do kdaj je skrajni (»prekluzivni«) rok za odbitek DDV,
  • delni odbitek DDV v primeru ločenih davčnih evidenc,
  • izračunavanje odbitnega deleža vstopnega davka pri izvajanju obdavčene in oproščene dejavnosti.
 3. Popravek odbitka vstopnega davka:
  • novosti pri izvedbi (kasnejšega) popravka odbitka DDV po spremembi pravilnika v letu 2022,
  • kdaj izvedemo »splošni« popravek odbitka DDV po 68. čl. ZDDV-1,
  • v katerem primeru izvedemo »splošni« popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
  • kdaj popravka odbitka DDV ne izvedemo,
  • izvedba popravka odbitka DDV pri storitvah ter zalogah blaga in materiala,
  • kdaj in kako izvedemo popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih po 69. čl. ZDDV-1,
  • kako je s popravkom odbitka DDV pri nepremičninah, ki so evidentirane med zalogami trgovskega blaga, in naložbenih nepremičninah,
  • izvedba popravka odbitka DDV pri malih davčnih zavezancih, ki se registrirajo za namene DDV,
  • popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih in zalogah ob prenehanju identifikacije za namene DDV ipd.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Webinar je namenjen vsem, ki evidentirate ali izdajate račune in izvajate obračun ali odbitek vstopnega davka oz. popravke odbitka DDV za nazaj, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu, in bi se želeli seznaniti z novostmi. Webinar je primeren za slušatelje iz gospodarskih družb, javnega sektorja in za samostojne podjetnike.

PREDAVATELJICA

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na kongresih, simpozijih, seminarjih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 129,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-90 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email