Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

3.10.2023 – WEBINAR: Videonadzor, uporaba biometrije in GPS sledenje – kaj se sme in kaj ne ter kako zagotoviti skladnost z GDPR in ZVOP-2?

Ste se že srečali z »Objekt je pod videonadzornim sistemom«, »Enable touch ID?«, »Kam pa vi? Osebni dokument prosim.«, »Ask app not to track«, »Šef lahko gleda, kdo ne dela…«.

Posameznik je v današnji družbi vedno bolj podvržen nadzoru, tudi z uporabo tehnologije, kar pogosto pripelje do posegov v njegovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z zahtevami EU zakonodaje, ki daje posameznikom več pravic in kontrole nad uporabo osebnih podatkov.

Predavateljica bo predstavila najpomembnejše zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi videonadzora, obdelavi osebnih podatkov z uporabo biometrije ter vpeljavi GPS sledenja, kot jih ureja veljavna zakonodaja, njihove funkcionalne uporabnosti in omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in uporabi.

Udeležba je priporočena za organizacije, ki že imajo uvedene opisane sisteme, pa bi jih želele uskladiti z ZVOP-2, in tiste organizacije, ki bi videonadzorne sisteme, obdelavo osebnih podatkov z uporabo biometrije ali GPS sledenje želele uvesti na način, da bodo skladne z ZVOP-2 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

3. oktober 2023, od 10.00 do 13.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

 • Splošno o uporabnosti videonadzora.
 • Videonadzor dostopa v poslovne prostore.
 • Videonadzor v večstanovanjskih stavbah.
 • Videonadzor delovnih prostorov in procesov.
 • Videonadzor na javnih površinah.
 • Videonadzor v prevoznih sredstvih, namenjenih javnemu potniškemu prometu.
 • Splošno o biometriji.
 • Biometrija v javnem sektorju
 • Biometrija v zasebnem sektorju.
 • Evidentiranje vstopov in izstopov.
 • GPS sledenje.
 • Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
 • Test zakonitega interesa.
 • Najpogostejši primeri kršitev in globe.

WEBINAR JE NAMENJEN osebam, ki so v podjetjih in drugih organizacijah odgovorne za izvajanje obdelav na obravnavanih področjih, pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov ter družbam za zasebno varovanje.

PREDAVATELJICA:  Lucija Uršič, univerzitetna diplomirana pravnica s PDI, z opravljeno dodatno poklicno kvalifikacijo »Strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov«, ima na področju varstva osebnih podatkov dolgoletne izkušnje, tako v vlogi pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov kot s pravnim svetovanjem na področju skladnosti poslovanja številnim zadovoljnim naročnikom.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 130,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-52 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email