Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

30.11.2022 – WEBINAR: Organizacija kuhinj gostinskih obratov in obratov javne prehrane – vključno z notranjim nadzorom in normativi

Predavateljica bo na webinarju, na podlagi primerov dobre prakse, predstavila kako vzpostaviti in izvajati notranji nadzor v kuhinjah, vključno z upoštevanjem trenutnih priporočil,  kalkulacijo nabave in načrtovanje jedilnikov, ob upoštevanju normativov za kuhinjsko osebje.

Predstavila bo tudi dopolnitev Uredbe  Komisije (EU) 2021/382 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane.

Kuhinja kot nosilec živilske dejavnosti ima glavno odgovornost za izdelavo varnih in kakovostnih živil. Kuhinja je tako dolžna vzpostaviti sistem notranjega nadzora, s katerim stalno zagotavlja varnost živil znotraj svoje dejavnosti. Kako bomo to zmogli je odvisno tudi od normativa zaposlenih in dobre organizacije dela.  

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

30. november 2022, od 14.00 do 16.30 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

  • Priporočeni normativi za izračunavanje deležev kuhinjskega osebja v različnih vrstah kuhinj.
  • Dopolnitev Uredbe  Evropske komisije o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane.
  • Organiziranje in izvajanje ukrepov za zaščito pred prenosom okužb.
  • Pravilna razdelitev dela in nalog v kuhinji glede na število in vrsto obrokov.
  • Postopki priprave javnih naročil, če smo temu zavezani in vodenje kalkulaciji nabave ter ostalih stroškov v kuhinji.
  • Pestrost jedilnikov po priporočenih normativih in smernicah zdravega načina prehranjevanja.
  • Spremljajoči programi z dokumentacijo, ki spada k Uredbi o higieni živil (ES) št. 852/2004, katero je potrebno upoštevati.
  • Vprašanja, razprava.

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se ukvarjate z organiziranjem in vodenjem prehrane v gostinski dejavnosti, cateringu, domovih za ostarele in drugih ustanovah, kjer je potrebno poznavanje notranjega nadzora, normativov za izračun kuhinjskega osebja ter dietne prehrane, da lahko zagotovimo varno in zdravo prehrano gostom ali abonentom.

PREDAVATELJICA: Anita Mikša, prof. bio. in gos, z nazivom svetnik, zaposlena v OŠ, kot profesorica in organizatorka šolske prehrane z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja. Dolgoletna članica tima Zdrave šole, Šolske sheme, Samoevalvacije, Mreže šol in zunanja sodelavka RIC-a pri ocenjevanju NPZ.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 115,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2022-52 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email