Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

5.10.2023 – WEBINAR: Obračunavanje DDV pri poslovanju s tujino

Vas zanima, kakšne so posebnosti na področju DDV pri poslovanju s tujino v zvezi z obdavčitvijo storitev, uvoza, izvoza, dobav in pridobitev blaga znotraj EU ter pravilnim izstavljanjem računov pri teh dobavah?

Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili praktično delavnico, na kateri vam bomo predstavili posebnosti pri samoobdavčitvi, nastanku davčne obveznosti, odbijanju DDV, spletni trgovini, elektronskih storitvah ipd. Vključili bomo tudi zahtevnejše primere iz prakse.

Maja Dolinar Dubokovič, davčna svetovalka, vas bo seznanila z novostmi in izkušnjami ter dobro prakso s področja obdavčitve z DDV pri poslovanju s tujino.

Poudarek bo na praktičnih primerih.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

5. oktober 2023, 9.00 – 13.30 (30 minut odmora), v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju. Če se v tem terminu webinarja ne morete udeležiti, bo na voljo posnetek.

PROGRAM

 • Pregled domače in tuje zakonodaje s področja DDV,
 • kaj so obdavčene, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • obdavčitev spletne prodaje blaga končnim potrošnikom (prag v vrednosti 10.000 evrov in uporaba posebne ureditve VEM – OSS),
 • dobava blaga prek elektronskih vmesnikov (trg, platforma, portal ipd.) – posebnosti pri prodaji blaga preko npr. Amazona,
 • pravila o kraju obdavčitve in kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • pravilna uporaba obveznih klavzul na računih na konkretnih primerih,
 • posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila),
 • posebna ureditev VEM pri opravljanju storitev končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v drugih državah članicah EU,
 • kako obračunamo DDV pri kotizacijah za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitvah, storitvah, povezanih z nepremičninami ipd., če račune izdajamo tujim kupcem ali jih dobivamo od tujih dobaviteljev,
 • posebnosti pri obdavčitvi prometa blaga z EU in tretjimi državami,
 • obdavčitev prodaje na daljavo s tretjih ozemelj in iz tretjih držav uvoženega blaga (posebna ureditev pri vrednosti do 150 evrov),
 • dobava blaga z montažo – ali se moramo pri montaži v tujini registrirati za DDV v tuji državi,
 • posebnosti pri pravih in nepravih tristranskih poslih,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci pri opravljanju/prejemanju storitev ali pridobitvi blaga iz EU,
 • kdaj je potrebna registracija ali vračilo DDV v tujini,
 • kam vpišemo posamezne transakcije v davčne evidence: knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O in rekapitulacijsko poročilo (konkretni primeri) ipd.

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Vsem, ki imate pri svojem delu opravka z dobavami blaga v tujino, nakupi blaga v tujini, opravljanjem storitev tujim naročnikom ali prejemanjem storitev iz tujine in bi se radi seznanili s pravilnim izstavljanjem računov ter obračunavanjem in odbijanjem DDV. Primeren je za udeležence v gospodarskih družbah in javnem sektorju ter samostojne podjetnike in društva.

PREDAVATELJICA Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d.o.o. Medvode, kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na seminarjih, kongresih, simpozijih in drugih izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 199,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-91 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email