Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

6.12.2022 – WEBINAR: Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Na webinarju vam bo predavatelj Elvin Beširević, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, predstavil postopek ter dokumentacijo za prijavo nezgode, ki jo v tem postopku, zahteva zavarovalnica od delodajalcev. Posebej bo izpostavili katere so obveznosti delodajalcev, ki največkrat predstavljajo problem, ker jih ne ali pa neustrezno izpolnjujejo. Predstavil bo tudi pomanjkljivosti v postopku raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji (obrazci ER 8 v rubriki ”opis poškodbe” so praviloma pomanjkljivo izpolnjeni ali celo prazni) s strani služb oziroma odgovornih za varstvo in zdravje pri delu. Posebej vezano na področje gradbeništva bo predstavil varnostni načrt z oceno tveganja, pogoste poškodbe na gradbiščih ter primere regresnih zahtevkov in poškodb.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse strožja, kar pomeni, da od delodajalcev zahteva vse skrbnejše ravnanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Zato je za delodajalce, z vidika regresnih zahtevkov ZPIZ in ZZZS ključno, da redno izvajajo ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu, da delavce redno usposabljajo za varno in zdravo delo, jih redno napotujejo na zdravstvene preglede, da v primeru nezgode pri delu upoštevajo vse postopke za prijavo take nezgode, saj jih v nasprotnem primeru, v primeru nesreče pri delu ali poklicne bolezni, lahko doletijo zelo hude posledice.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

6. december 2022, od 9.00 do 13.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM

  • 9.00-9.30: Pravne podlage za uveljavljanje regresnih in odškodninskih zahtevkov
  • 9.30-10.00: Primeri kršitev katerih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
  • 10.00-10.20: Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
  • 10.20-10.50: Možne posledice kršitev predmetne zakonodaje (kazenska, prekrškovna, odškodninska)
  • 10.50-11.00: Odmor
  • 11.00-11.50: Varnostni načrt za gradbišče in oceno tveganja
  • 11.50-12.20: Pogostejše poškodbe na gradbiščih (padci z višine, nevarnost notranjega transporta, nevarnosti pri uporabi delovne opreme, električnega toka, zasutje med izkopavanjem, padci predmetov z višine, izpostavljenost hrupu, vibracijam, toplotnim obremenitvam, dvigovanje in  premeščanje bremen)
  • 12.20-13.00: Praktični primeri regresnih zahtevkov in poškodb

Webinar je namenjen vodjem del, pooblaščenim in nadzornim inženirjem, odgovornim za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, vodjem kadrovskih služb, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem, ki se v praksi dnevno srečujete s področjem varstva pri delu in želite nadgraditi svoje praktično znanje.

PREDAVATELJ: Elvin Beširević, strokovnjak za področje varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti. Delal je 10 let na ZVD-Zavodu za varstvo pri delu iz Ljubljane, kjer je večino časa predaval različne tematike s področja varnosti in zdravja pri delu, izdeloval notranje akte kot je Izjava o varnosti z oceno tveganja ter vodil razvojne projekte in objavljal strokovne članke. Trenutno je zaposlen na Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje varstva pred požarom.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 120,00 EUR +22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2022-50. 

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email