Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

7.4.2023 – WEBINAR: Presoja vplivov na okolje

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.

Za določene vrste posegov v okolje je namreč zaradi njihove velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna.

Na webinarju vam bo predavatelj predstavil potek presoje vplivov na okolje do okoljevarstvenega dovoljenja, s posebnim poudarkom na okoljevarstvenih ukrepih, tehnologijah in materialih z vidika varstva okolja .

PREDAVATELJ: doc. dr. Darko Drev, univ. dipl. kem. inž., sodni izvedenec in cenilec, raziskovalec, projektant in pooblaščeni inženir IZS.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

7. april 2023, od 10.00 do 14.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • Pravne podlage (10.00-10.30)
  • Zakon o varstvu okolja
  • Gradbeni zakon
  • Direktive o celovitem nadzoru in preprečevanju onesnaževanja okolja (IPPC)
 • Predhodna presoja vplivov na okolje (10.30 – 11.20)
  • Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
  • kaj je poseg v okolje
  • funkcionalne povezanosti z že dovoljenimi posegi
  • pomembni vplivi na okolje
  • vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek
 • ODMOR 11.20-11.30
 • Presoja vplivov na okolje (11.30-12.30)
  • ocena vplivov na okolje”, za objekte, ki ne spadajo v kategorijo tistih, za katere je obvezna izdelava presoje vplivov na okolja
  • Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave
  • Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje
  • meritve obstoječih obremenitev okolja
  • pričakovani vpliv na okolje
  • optimizacijske metode vrednotenja
  • poročilo o vplivih na okolje
  • okoljevarstveno dovoljenje
 • ODMOR (12.30-12.40)
 • Okoljevarstveni ukrep, tehnologije in materiali (12.40-13.30)
  • spremembe stanja okolja, ki so posledica vplivov na okolje
  • ocena potencialne celotne in integralne obremenitve okolja
  • posebni ukrepi in odškodnina za nevarnost ali razvrednotenje okolja
  • oceno obremenitev okolja
  • uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij z vidika varovanja okolja (BAT)
  • BAT smernice
 • Primeri dobre prakse (13.30-14.00)

WEBINAR JE NAMENJEN vsem, ki se pri svojem delu srečujete z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delate na tem področju, inženirskim firmam, naročnikom, izvajalcem gradnje, investitorjem in njihovim pooblaščencem.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 130,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2023-44 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na usposabljanje se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email