Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

9.10.2024 – WEBINAR: Elektronsko arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije – zakonito in učinkovito

Poslovno in računovodsko-davčno dokumentacijo ter evidencemoramo, zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Pri obilici poslovne, računovodske in davčne dokumentacije pa podjetje lahko z internim predpisom določi rok in dokumentacijo, ki jo bo preneslo na elektronski medij.

Na webinarju boste izvedeli tudi kako je z varstvom osebnih podatkov v računovodski dokumentaciji po novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki predstavlja zakon o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in posega tudi na področje računovodske in davčne  dokumentacije.

Slovenski računovodski standardi ne določajo natančnega načina hrambe za poslovne knjige/knjigovodske listine. To odločite načeloma prepuščajo organizacijam, pod določenimi pogoji. Za arhiviranje računovodske in davčne dokumentacije mora podjetje, v notranjih pravilih določiti kako in koliko časa bo dokumente hranilo, in pri tem upoštevati različne predpise: Zakon o davčnem postopku,  Slovenski računovodski standardi, Zakona o računovodstvu, Obligacijski zakonik,  Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o davku na dodatno vrednost, Zakona o dokumentarnem in arhivskem gradivu

Hkrati davčna in računovodska zakonodaja določata, da mora davčni zavezanec izdane in prejete listine hraniti v prvotni obliki, v kateri so bili oblikovane, poslane ali prejete, ne glede na to, ali gre za listine, izdane v papirni ali elektronski obliki, kar z obveznim izdajanjem e-računov proračunskim uporabnikom predstavlja nov izziv.

Poudarek bo na praktičnih primerih in izmenjavi dosedanjih izkušenj s področja E-arhiviranja ter izvajanja GDPR in ZVOP-2 v praksi. Predstavili vam bomo najpogostejše dileme v praksi  in usmeritve za razrešitev le teh ter primere dobre prakse.

TERMIN in KRAJ WEBINARJA

9. oktober 2024, od 10.00 do 13.30 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

VSEBINA

 • Splošno o E-arhiviranju računovodsko davčne dokumentacije in evidenc
  • Kaj določajodavčni in računovodski predpisi glede elektronskem arhiviranju?
  • Katero računovodsko davčno dokumentacijo in evidence je obvezno  elektronsko arhivirati?
  • Kako v praksi poteka E-arhiviranje?
 • Pravilnik o računovodstvu – notranja pravila
  • Kaj je treba v pravilniku o računovodstvu spremeniti glede E-Arhiviranja?
  • Kako se lotiti urejevanja notranjih pravil o E-arhiviranju?
  • Kdaj je treba spremeniti notranja pravila glede E-arhiviranja?
  • Zakaj je treba spremeniti notranja pravila glede arhiviranja?
  • Kaj novega vpeljuje E-arhiviranje v primerjavi z obstoječim arhiviranjem v fizični obliki?
  • Kaj naj vsebujejo notranji pravila o elektronskem arhiviranju računovodske dokumentacije?
 • E-arhiv v oblaku
  • Ali je E-arhiv v oblaku ustrezna oblika E- arhiviranja?
  • Kaj pomeni E-arhiv v oblaku?
 • Elektronska knjigovodska listina
  • Kaj je elektronska knjigovodska listina?
  • Kaj sploh pomeni elektronska oblika arhiviranja?
  • Kakšno obliko ima lahko elektronski dokument?
  • Ali je PDF in JPG oblika ustrezna elektronska oblika E-arhiviranja?
  • Kakšen je ustrezen Elektronski podpis (E-podpis) in verodostojna elektronska knjigovodska listina (E – listina)?
 • Pojmi povezani z E- arhiviranjem: zajem, hramba in spremljevalne storitve
  • Kaj pomenijo pojmi zajem, hramba in spremljevalne storitve, ki jo ponujajo ponudniki E- arhiviranja?
  • Zakaj je pomembno da razlikujemo in razumemo pojme zajem, hramba in spremljevalne storitve?
  • Kdaj je pomembno da se seznanimo s pojmi zajem, hramba in spremljevalne storitve?
  • Kako se pojmi  zajem, hramba in spremljevalne storitve med seboj razlikujejo?
  • Kdo mora poznati in razumeti pojme zajem, hramba in spremljevalne storitve?
 • Ponudniki E-arhiviranja za računovodsko davčno dokumentacijo
  • Kdo lahko nudi storitve elektronskega arhiviranja?
  • Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?

PREDAVATELJICA: Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško – andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 135,00 EUR + 22 % DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo nakažite na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2024-76 oz. plačilo po e-računu za proračunske uporabnike.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj). Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana). Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email