Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

9.12.2022 – WEBINAR: Gradbeni projekti – od načrta do izvedbe

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS.

Investicije so eden od pomembnih gonil razvoja ne samo poslovnega sistema ampak tudi celotnega gospodarstva države. Predvsem uspešno vodenje projektov nam daje optimalne rezultate same investicije. Na uspešno vodenje projekt vplivajo številni dejavniki. Predvsem je treba posebej natančno izoblikovati cilje samega projekta obenem pa tudi sistematiko in metodologijo vodenja same investicije. Prav pot investicije nam ob minimalizaciji stroškov lahko daje največjo končno korist in investicijo označi kot pozitivno.

Na usposabljanju borno poskušali začrtati optimalne metode in poti vodenja investicij. Predstavili borno na kakšni osnovi se lahko subjekti odločijo za investiranje, kako izoblikovati zagonski elaborat in idejni projekt, kaj vse je treba upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije ter katere finančne vidike je treba vnesti v samo investicijo. Poseben poudarek bo na uspešni izvedbi javnih razpisov, predvsem na izoblikovanju pogojev in meril za javni razpis. Usposabljanje bo pripravljeno tako, da boste lahko na licu mesta postavljali vprašanja.

TERMIN IN KRAJ WEBINARJA

9. december 2022, od 9.00 do 16.00 ure, v spletni učilnici MCPZ. Po prijavi vam bomo na e-naslov poslali povezavo v spletno učilnico MCPZ in kratka navodila za prijavo in sodelovanje na webinarju.

PROGRAM:

 • IDENTIFIKAICJA INVESTICIJE (9.00-10.35)
  • 9.00-9.20 Želje, potrebe in možnosti – investicijski program in strategije
  • 9.20-9.45 Oblike financiranja infrastrukturnih projektov
  • 9.45-10.10 Stroški vodenja investicije
  • 10.10-10.35 Finančna tveganja pri investiranju v infrastrukturne objekte
 • PROJEKTIRANJE INVESTICIJE (10.35-12.25)
  • 10.35-10.55 Projektiranje in projektna dokumentacija
  • 10.55-11.05 Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
  • 11.05-11.15 Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
  • 11.15-11.25 Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
  • 11.25-11.35 Projektna dokumentacija izvedenih del
  • 11.35-11.45Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
  • 11.45-11.55 Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti
  • 11.55-12.05 Dokazilo o zanesljivosti objekta
  • 12.05-12.25 Evropski projekti – poraba sredstev iz evropske kohezijske politika
 • Odmor (12.25 – 12.50) – odmor na webinarju se ustrezno prilagodi
 • JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCA INVESTICIJE (12.50-14.30)
  • 12.50-13.15 Izbor postopka – ocenjena vrednost/zagotovljena sredstva
  • 13.15-13.40 Razpisna dokumentacija – tehnične specifikacije; pogoji in merila
  • 13.40-14.05 Ponudbena dokumentacija – skupna ponudba, podizvajalci; dopolnitve ponudbe; aneksi
  • 14.05-14.30 Gradbena pogodba in pravila FIDIC
 • IZVAJANJE INVESTICIJE (14.30-16.00)
  • 14.30-14.50 Vloga posameznih subjektov pri izvedbi gradnje (inženir, investitor, nadzor in izvajalec)
  • 14.50-15.15 Začetek izvajanja investicije – uvedba v delo, zavarovanja, obveznosti
  • 15.15-15.40 Potek izvajanja investicije – spremembe investicije v teku
  • 15.40-16.00 Prevzem objektov in uporabno dovoljenje

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO vsem strokovnjakom in inženirjem, ki se ukvarjate s področjem vodenja gradbenih projektov in investicij tako v zasebni kot v javni sferi, zaposlenim v javni upravi, v občinah, javnih agencijah in javnih skladih, vodjem in zaposlenimi v pravnih in finančnih službah svetovalcem na področju vodenja projektov, vsem, ki ste pred začetkom posamičnih investicij, študentom in strokovni javnosti, ki se ukvarja s problemi vodenja investicij

PREDAVATELJ: mag. Matjaž Kovač, magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih. Vodi najzahtevnejše postopke oddaje javnih naročil na področju železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Je tudi  visokošolski predavatelj za gospodarsko pravo ter direktor svetovalnega podjetja LEKSIAKOV, pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o.

KOTIZACIJA in PLAČILO

Cena webinarja je 120,00 EUR + 22% DDV. V primeru udeležbe dveh ali več oseb iz iste organizacije priznamo 10% popust za vsakega dodatnega udeleženca.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na Mednarodni center za prenos znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0202-4001-8530-936, sklic: 2022-107.

Račun boste prejeli po zaključku webinarja.

PRIJAVE

Na webinar se lahko prijavite preko elektronske prijavnice (klik tukaj).

Prijavnico si lahko tudi prenesete na vaš računalnik (kliknite za prenos Word datoteke), jo izpolnite in pošljete po fax-u (01/292-72-62) ali  po pošti na naslov (MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, SI-1000 Ljubljana).

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Print Friendly, PDF & Email