Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 26.5.2017 – Priprava na davčno inšpekcijo

  Na seminarju boste dobili praktične napotke in odgovore na vprašanja, da boste vedno pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja. Če boste poznali njegova pooblastila, svoje pravice in obveznostih v inšpekcijskem postopku ter kako poteka postopek nadzora, bo tudi sam pregled manj stresen. Na primer: Davčni inšpekcijski […]

 • 30.5.2017 – Poenostavite si HACCP

  – Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

 • 31.5.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju

  odbitni delež, »prefakturiranje«, vodenje evidenc… V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Eno izmed njih je tudi: ali pravilno obračunavate in odbijate DDV od obratovalnih stroškov pri najemu. Na seminarju bomo odgovorili na to in podobna […]

 • 1.6.2017 – Najemna razmerja stanovanj in poslovnih prostorov

  – sodni postopki s prikazom najnovejše sodne prakse in odgovori na aktualna vprašanja V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, vse bolj aktualna. Področje najema stanovanja […]

 • 1.6.2017 – Smo pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja in inšpektorja s področja varstva in zdravja pri delu?

  Postanimo kompetenten sogovornik delovnemu inšpektorju in inšpektorju za varstvo pri delu Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata in inšpektorata za varstvo pri delu v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na delodajalcu. Strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman, bo podala nasvete, kako […]

 • 2.6.2017 – Aktualno na področju delovnih razmerij in odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju

  Zaradi aktualnosti področja urejanja delovnih razmerij ter plač v javnem sektorju in drugih prejemkov oziroma povračil, vezanih na delovna razmerja javnih uslužbencev, organiziramo seminar, ki bo vključeval celovit pregled sklepanja delovnih razmerij in obračuna plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter izplačil drugih […]

 • 5.6.2017 – Obračun potnih stroškov in bonitete v zasebnem in javnem sektorju

  Povračila potnih stroškov so eden redkih stroškov, ki niso obdavčeni, zato jih inšpektorji pogosto vzamejo pod drobnogled.  Zato na  področju obračuna in izplačila povračil za službena potovanja obstajajo nekatere večne dileme: Ali smo varni ob davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če nalog ni ustrezno opremljen? […]

 • 6.6.2017- Posebnosti pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga

  Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli […]

 • 6.6.2017 – Poslovanje v Afriki ter možnosti trgovinskega sodelovanja

  POSLOVNI ZAJTRK Slovensko – Nigerijska gospodarska zbornica v sodelovanju z Mednarodnim centrom za prenos znanja vabi na POSLOVNI ZAJTRK s predstavitvijo POSLOVANJA V AFRIKI IN MOŽNOSTI TRGOVINSKEGA SODELOVANJA. Prestavljeno iz 31.5. na 6.6.2017. Clich for the AFRICA CONNECT BUSINESS BRAKEFAST BRIEFING 2017 in English KDAJ IN […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

26.5.2017 – Priprava na davčno inšpekcijo

Na seminarju boste dobili praktične napotke in odgovore na vprašanja, da boste vedno pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja. Če boste poznali njegova pooblastila, svoje pravice in obveznostih v inšpekcijskem postopku ter kako poteka postopek nadzora, bo tudi sam pregled manj stresen. Na primer: Davčni inšpekcijski […]

30.5.2017 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

31.5.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju

odbitni delež, »prefakturiranje«, vodenje evidenc… V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Eno izmed njih je tudi: ali pravilno obračunavate in odbijate DDV od obratovalnih stroškov pri najemu. Na seminarju bomo odgovorili na to in podobna […]

1.6.2017 – Najemna razmerja stanovanj in poslovnih prostorov

– sodni postopki s prikazom najnovejše sodne prakse in odgovori na aktualna vprašanja V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, vse bolj aktualna. Področje najema stanovanja […]

1.6.2017 – Smo pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja in inšpektorja s področja varstva in zdravja pri delu?

Postanimo kompetenten sogovornik delovnemu inšpektorju in inšpektorju za varstvo pri delu Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata in inšpektorata za varstvo pri delu v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na delodajalcu. Strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman, bo podala nasvete, kako […]

2.6.2017 – Aktualno na področju delovnih razmerij in odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju

Zaradi aktualnosti področja urejanja delovnih razmerij ter plač v javnem sektorju in drugih prejemkov oziroma povračil, vezanih na delovna razmerja javnih uslužbencev, organiziramo seminar, ki bo vključeval celovit pregled sklepanja delovnih razmerij in obračuna plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter izplačil drugih […]

5.6.2017 – Obračun potnih stroškov in bonitete v zasebnem in javnem sektorju

Povračila potnih stroškov so eden redkih stroškov, ki niso obdavčeni, zato jih inšpektorji pogosto vzamejo pod drobnogled.  Zato na  področju obračuna in izplačila povračil za službena potovanja obstajajo nekatere večne dileme: Ali smo varni ob davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če nalog ni ustrezno opremljen? […]

6.6.2017- Posebnosti pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli […]

6.6.2017 – Poslovanje v Afriki ter možnosti trgovinskega sodelovanja

POSLOVNI ZAJTRK Slovensko – Nigerijska gospodarska zbornica v sodelovanju z Mednarodnim centrom za prenos znanja vabi na POSLOVNI ZAJTRK s predstavitvijo POSLOVANJA V AFRIKI IN MOŽNOSTI TRGOVINSKEGA SODELOVANJA. Prestavljeno iz 31.5. na 6.6.2017. Clich for the AFRICA CONNECT BUSINESS BRAKEFAST BRIEFING 2017 in English KDAJ IN […]

7.6.2017 – Najpogostejše sankcionirane napake kadrovskih postopkov in kako jih preprečiti

Delovno pravna zakonodaja natančno ureja nekatere elemente delovnega razmerja ter postopek pri sklepanju in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Na področju sklepanja pogodb o zaposlitvi in na področju postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter v zvezi z odpravninami in odpovednimi roki, se je potrebno striktno upoštevati […]

7.6.2017 – JAVNA NAROČILA – Bančna garancija in finančna zavarovanja v postopku javnih naročanj

Novi Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015), je 1. aprila 2016 dokončno stopil v veljavo in prinesel veliko novosti,  tako za ponudnike kot tudi za naročnike. V času od uveljavitve so se pojavila različna vprašanja in dileme, tako za ponudnike kot […]

8.6.2017 – JAVNO NAROČANJE IN POGODBENI MANAGEMENT

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila. Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in […]

9.6.2017 – Osnove računovodstva – Z VAJAMI IN S KONTIRANJEM

Pripravili smo kratek in intenziven pregled osnovnih računovodskih pojmov in pravil, aktualne zakonodaje in drugih predpisov z vajami in s kontiranjem. Sodobna organizacija dela od nas zahteva da opravljamo širši spekter del in nalog, kar po eni strani prinaša večjo dinamiko, po drugi strani pa […]

12.6.2017 – PRAKTIČNO O DDV, vključno z novostmi – DELAVNICA

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili dvodnevno delavnico o DDV, na […]

13.6.2017 – POREKLO BLAGA

Izvozniki v Kanado – ste pripravljeni na CETO? 1.2017 se je v okviru sheme GSP Unije začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru bodočih sporazumov o prosti trgovini (Kanada, Vietnam,…). Carinski organi držav članic EU […]

14.6.2017 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

14.6.2017 – Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

Posebnosti sodne in davčne izvršbe. Spremembe in dopolnitve izvršbe na plačo iz Novele ZIZ-J in zadnje spremembe iz Novele ZIZ-K. Posebnosti izvrševanja sklepov zoper dolžnike v postopku osebnega stečaja  – zadnja novela ZFPPIPP-G je pričela veljati 26.4.2016! Najnovejše odločbe sodišč! Delodajalci se dostikrat znajdejo […]

15.6.2017 – Izplačilo plače iz uspešnosti poslovanja, bonitete in povračila stroškov v zvezi z delom

vključno z novostmi v letu 2017 Na seminarju bomo predstavili določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino. Del plače za poslovno uspešnost je od 1. 1. 2017 dalje […]

15.6.2017 – Delovno pravo za računovodje

Dober računovodja mora poleg računovodskega in ekonomskega znanja imeti tudi vedno več pravnega znanja, v kolikor želi svoji stranki nuditi celovit servis. Prav dodatno pravno znanje je navadno tisto, ki loči super računovodjo od računovodje. Delovno pravo je nedvomno pravna panoga, mimo katere računovodje enostavno […]