Meni


Partnerji
Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Podjetja/organizacije s sedežem ali enoto v osrednje-slovenski regiji Članske organizacije s sedežem v osrednje-slovenski regiji (sindikati, delodajalske organizacije) in njihovi člani Za delovna mesta v osrednje-slovenski regiji Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja nam pošljite vprašanje ali predlog […]

26.10.2016 – Osnove računovodstva – Z VAJAMI IN S KONTIRANJEM

Sodobna organizacija dela od nas zahteva da opravljamo širši spekter del in nalog, kar po eni strani prinaša večjo dinamiko, po drugi strani pa tudi večjo odgovornost. Pri tem se dostikrat srečujemo z različnimi računovodskimi in knjigovodskimi pojmi, čeprav to ni naš osnovni poklic oz. […]

27.10.2016 – Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Arhiv Republike Slovenije je usposabljanju, z odločbo o dodelitvi kreditnih točk št. 6042-20/2016, dodelil 0,7 kreditne točke. Nekaj dejstev po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA): dokumentarno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali […]

7.11.2016 – Davčne novosti 2016 s pričetkom uporabe 1.1.2017

Približuje se konec leta in nekatere davčne novosti so že znane. V Državnem zboru so 28.9.2016 sprejeli tri dopolnitve k: Zakonu o dohodnini, Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o davčnem postopku. Spremembe na REK obrazcih pa določa Pravilnik o spremembah in […]

8.11.2016 – INTRASTAT V LETU 2016

S pričetkom prostega pretoka blaga med državami članicami EU je bil uveden sistem INTRASTAT, statistika blagovne menjave med državami članicami EU, pri kateri se podatki mesečno zbirajo s pomočjo statističnih obrazcev, neposredno od poročevalskih enot. Kdo mora poročati? Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen […]

9.11.2016 – Priprava na strokovni izpit za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje. Za vas organiziramo […]

10.11.2016 – Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na seminarju bodo predstavljeni konkretni primeri iz prakse predavateljice, ki izvaja postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcih,  ter  kako moramo odpovedi obrazložiti in utemeljiti in na kaj moramo še posebej biti pozorni v postopkih. V gradivu  bodo vzorci odpovedi. TERMIN in KRAJ SEMINARJA 10. […]

10.11.2016 – USPOSABLJANJE ZA MENTORJE

TRAIN THE TRAINERS Zakaj se odločiti za trening? Zaposleni v podjetjih predstavljajo pomemben dejavnik uspeha in poglavitno konkurenčno prednost. Njihovo znanje in usposobljenost sta tista dejavnika, ki prinašata novo dodano vrednost.  Organizacije, ki zanemarjajo dolgoročni razvoj svojih kadrov, ne morejo preživeti. Znotraj procesa razvoja kadrov […]

11.11.2016 – Intenzivno usposabljanje za pristop k izpitu za NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

V petek, 11.11.2016, od 9.00 ure do 16.00 ure, na naslovu Mednarodni center za prenos znanja, Dunajska cesta 104, Ljubljana, organiziramo enodnevno intenzivno usposabljanje za kandidate, ki želijo opravljati izpit za NPK Preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. Vsebina usposabljanja: […]

11.11.2016 – POGLOBLJEN PREGLED OBDAVČITVE STORITEV Z DDV

Ali ste popolnoma prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Kaj pa obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun? Na ta in podobna vprašanja […]

11.11.2016 – Smo pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja in inšpektorja s področja varstva in zdravja pri delu?

Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata in inšpektorata za varstvo pri delu v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na delodajalcu. Zato vam bo strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman,  podala nasvete, kako pripraviti interne akte v skladu z veljavno delovno pravno […]

15.11.2016 – Kako so obdavčena izplačila prejemkov za poslovodenje in prokuro?

Kakšna je razlika med obdavčitvijo poslovodij in prokuristov? Kdo lahko dobi izplačane neobdavčene potne stroške? Kako so obdavčene odpravnine? Katere so pomembne sestavine pogodb o poslovodenju in prokuri v zvezi s prejemki poslovodij in prokuristov? Kaj so nam prinesle spremembe ZPIZ-2 v letu 2016 pri […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: november 2016 (navedite v prijavnici) prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 11. novembra 2016 pregled dokazil: 15. november 2016 preverjanje oz. izpit  bo 22. novembra 2016 Organiziramo pripave za pridobitev NPK. Več ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: november 2016 (navedite v prijavnici) prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 11. novembra 2016 pregled dokazil: 15. november 2016 preverjanje oz. izpit  bo 22. novembra 2016 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o […]

16.11.2016 – Branje bilanc za direktorja / podjetnika

Direktor / podjetnik  je pooblaščen za delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi svojega podjetja / organizacije in odgovarja za izvajanje dejavnosti. Podjetnik / direktor  nadzira poslovanje podjetja, kakor tudi računovodstvo, zato je nujno potrebno, da pri tem razlikuje med dobičkom podjetja, […]

22.11.2016 – BOŽIČNICA, TRINAJSTA PLAČA, DARILA, BONITETE… IN POTNI STROŠKI

Radi bi nagradili vaše zaposlene pred novim letom, pa ne veste, kako bi plačali čim manj davkov… Kako je obdavčena božičnica, trinajsta plača, udeležba v dobičku? Ali se darilo delavcu obravnava kot boniteta? Tudi pri obračunu in izplačilu povračil stroškov za službena potovanja obstaja kar […]

23.11.2016 – Aktualni postopki v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in katastru stavb

Mag. Marjana Vugrin, vam bo praktično predstavila delovanje aplikacije e-ZEMLJIŠKE KNJIGE, preko katere pridobivamo podatke iz zemljiške knjige in vlagamo zemljiškoknjižne predloge, predstavila bo težave, ki se pojavljajo pri uporabi te aplikacije z nakazanimi rešitvami. V evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava, so tudi uvedene […]

23.11.2016 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Manager / managerka evropskih projektov Tridnevno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za pripravo in vodenje evropskih projektov ter iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. Usposabljanje je primerno za zaposlene v zasebnem in v javnem sektorju. Usposabljanje vključuje praktične vaje, kot […]

24.11.2016 – MEDNARODNA – EVROPSKA IZVRŠBA IN EVROPSKI PLAČILNI NALOG

Postopek za Evropski plačilni nalog – Slovenija V veljavo je stopila Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v […]

25.11.2016 – Zakonito in učinkovito kadrovanje po načelu »Win-Win«

– zadovoljen delodajalec in delojemalec Vabimo vas na intenzivno izobraževanje, na katerem boste pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke – od zaposlovanja, vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za delo itd.), do disciplinskih […]