Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

23.5.2022 – WEBINAR: Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore – PO NOVEM

s sodnimi postopki in predstavitvijo sodne prakse Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E) je prinesel kar precej sprememb in novosti na področju najema stanovanj, še več pa na področju najema poslovnih prostorov. Novela SZ-1E namreč v 52. členu razveljavlja Zakon o […]

25.5.2022 – WEBINAR: Podpisovanje knjigovodskih listin – OBVEZA ALI NE?

Ste tudi vi v  dilemi? Pridružite se nam na webinarju z Biserko Šubelj, izkušeno davčno svetovalko, ki  vam bo odgovorila na odprta vprašanja. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS (2002), SRS (2006), SRS (2016) in PSR (2016) vplivajo na knjigovodske listine in z njimi povezane […]

27.5.2022 – WEBINAR: Urejene kadrovske evidence in personalne mape

Si tudi vi želite imeti urejeno kadrovsko dokumentacijo? Na webinarju vam bomo predstavili vrste in vsebino evidenc, ki so jih na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti delodajalci dolžni voditi in hraniti. Urejene personalne mape in kadrovske evidence so zakonska […]

27.5.2022 – 8.6.2022: PAKET WEBINARJEV – Hitra šola poslovanja in računovodstva

Učinkovito do osnovnega znanja ali do osvežitve preko kratkih  webinarjev. Šola poslovanja in računovodstva je namenjena vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali s finančnim in z računovodskim delom poslovanja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.).  Šola bo pokrila […]

30.5.2022 – WEBINAR: Poglobljen pregled obdavčitve prodaje blaga in storitev preko spleta z DDV

Pri obračunavanju DDV pri spletni dobavi blaga in elektronskih storitvah se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili na posebnosti pri spletni prodaji blaga znotraj EU in v tretje države, nabavah blaga preko spleta, spletni prodaji […]

31.5.2022 – WEBINAR: Zaposlovanje tujcev – s praktičnimi navodili

Na webinarju vam bomo predstavili kako se zakonske novosti uveljavljajo v praksi in prikazali postopek elektronskega vlaganja vlog za pridobitev delovnega dovoljenja s poudarkom na prilaganju ustreznih dokazil ter odgovorili na vaša vprašanja, s katerimi se srečujete v praksi. Del predavanja pa bomo namenili […]

2.6.2022 – WEBINAR: Videonadzor – kaj se sme in kaj ne?

Področje videonadzora je eno od tistih področij, na katerih najpogosteje pride do posegov v posameznikovo zasebnost in s tem povezano kršitev predpisov. Gre torej za občutljivo področje, predvsem v povezavi z zahtevami EU zakonodaje, ki daje posameznikom več pravic in kontrole nad uporabo osebnih […]

3.6.2022 – WEBINAR: Arhiviranje kadrovskih dokumentov in pretvorbe klasičnih dokumentov v digitalni arhiv

Pri arhiviranju kadrovskih dokumentov se odgovornim znova in znova postavljajo vprašanja, kaj je potrebno hraniti, kakšni so roki hranjenja in kako hraniti kadrovsko dokumentacijo gleda zakonske podlage. Najpogostejša težava nastane takrat, ko nas obišče inšpektor za delo in dokumentacija ni urejena kot to zahteva […]

6.6.2022 – WEBINAR: Aktualno pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu

NovaUredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je uvedla spremembe pri izplačevanju potnih stroškov v letih 2020 in 2021. Z namenom, da preverite, ali je vaše izplačevanje potnih stroškov usklajeno z veljavno zakonodajo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja. Poleg tega […]

7.6.2022 – WEBINAR: Presoja vplivov na okolje

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega posega na […]

8.6.2022 – WEBINAR: INTRASTAT v letu 2022

Glavni namen webinarja je opozoriti podjetja na načine poročanja na področju INTRASTAT za leto 2022, s poudarkom na novostih, ki jih je letos kar nekaj in prikaz delovanja spletne aplikacije za poročanje in reševanje praktičnih problemov podjetij pri poročanju. Novosti poročanja podatkov za Intrastat […]

8.6.2022 – WEBINAR: Javno naročanje in gradbena zakonodaja

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Na webinarju vam bo predavatelj med drugim predstavil: trojček gradbenih zakonov (vključno z novostmi) in povezane podzakonske akte v povezavi […]

10.6.2022 – WEBINAR: Priprava na inšpekcijo za varno hrano in delo po sistemu HACCP

Usposabljanje se izvaja na podlagi Uredbe o higieni živil in Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki določata, da v proizvodnji in prometu z živili lahko delajo samo osebe, ki imajo ustrezno strokovno usposobljenost in […]

13.6.2022 – WEBINAR: Delovni čas in pogosti izzivi delodajalcev

Kako do zakonitih evidenc delovnega časa? Kako je z delovnim časom pri delu od doma? Evidenca delovnega časa je posledica ureditve sistema delovnega časa pri delodajalcu. Za zakonite evidence delovnega časa je potrebno vzpostaviti in zapisati jasna pravila in odgovornosti planiranja, spremljanja in obračuna […]

14.6.2022 – WEBINAR: Pogodbeno pravo za nepravnike

Sklepanje pogodbTerjatve Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje večja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer […]

Povabilo strokovnjakom k sodelovanju

Kot center za prenos znanja želimo ponuditi strokovna, aktualna in zanimiva izobraževanja ter usposabljanja, zato k sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih področij. Na elektronski naslov info@mcpz.si nam pošljite predloge oz. kratek opis vaše strokovnosti oziroma življenjepis in dogovorili se bomo za vsebino in način sodelovanja. […]