Meni


Partnerji
Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 19.1.2017 – Praksa pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

  s pojasnili in primeri k posameznim postavkam Na seminarju vas bomo skozi praktične primere opozorili na posebnosti, ki jih ne smete spregledati pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Obrazec sicer ni spremenjen,  potrebno pa je upoštevati spremembe DDPO zakonodaje, […]

 • 23.1.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

  Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Tridnevno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za pripravo in vodenje evropskih projektov ter iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. Usposabljanje je primerno za zaposlene v zasebnem in v javnem sektorju. Usposabljanje vključuje praktične […]

 • 24.1.2017 – Kako organizirati nadzor delavcev – kaj se sme in kaj ni zakonito?

  Delovnopravna zakonodaja narekuje delavcu, da opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, delodajalci pa so upravičeni do izvajanja nadzora, vendar morajo biti delavci vnaprej seznanjeni s pravili. Nadzor je torej popolnoma legalna in legitimna pravica delodajalca, vendar pri tem ni upravičen do vsakršnih posegov […]

 • 27.1.2017 – Novosti, ki jih prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

  Konec decembra 2016 je bil na Vladi RS sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je prinesel veliko sprememb. Eden izmed temeljnih ciljev predmetne direktive je preprečevanje zlorab in izogibanj na področju napotitev. Na podlagi predmetnih določil Uredbe št 883/2004 (člen 12) se namreč izdajajo […]

 • 31.1.2017 – Poenostavite si HACCP

  – Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

 • 2.2.2017 – Brezplačno usposabljanje za življenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŽELJA

  Mednarodni center za prenos znanja in Občina Horjul organizirata  usposabljanje, ki  je namenjeno pridobivanju temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter posledično za ohranjanje zaposljivosti, mobilnosti in uspešnosti tako posameznika kot celotnega okolja. Udeleženci boste v programu usposabljanja […]

 • 3.2.2017 – Predpisane kvote in vzpodbude za zaposlovanje invalidov

  Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu: zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v RS in zaposluje najmanj 20 zaposlenih. V sodelovanju s strokovnjakinjo iz Direktorata […]

 • 13.2.2017 – Priprava projektnih idej na zalogo

  Kako biti pripravljen in ne zamujati razpisov? Kaj je pomembnejše od kreativne projektne ideje? Pravzaprav nič, saj je kreativna in inovativna ideja tisto, kar Evropska unija išče in nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za razvoj. Za zadovoljitev ciljev Strategije Evropa 2020 in njenih premis pametne, trajnostne […]

 • 14.2.2017 – JAVNA NAROČILA – Bančna garancija in finančna zavarovanja v postopku javnih naročanj

  Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015), ki je stopil v veljavo 1. aprila 2016 je prinesel veliko novosti,  tako za ponudnike kot tudi za naročnike v postopkih javnih naročanj. V tem času so se v praksi pojavila različna vprašanja in dileme, tako […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

18.1.2017 – Branje bilanc za direktorja / podjetnika

Pomembno je, da kot direktor /podjetnik razumete, kaj podpisujete ob zaključku poslovnega leta in da razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev. Kot direktor / podjetnik  ste pooblaščeni za delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi svojega podjetja […]

19.1.2017 – Praksa pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

s pojasnili in primeri k posameznim postavkam Na seminarju vas bomo skozi praktične primere opozorili na posebnosti, ki jih ne smete spregledati pri izdelavi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016. Obrazec sicer ni spremenjen,  potrebno pa je upoštevati spremembe DDPO zakonodaje, […]

23.1.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Tridnevno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za pripravo in vodenje evropskih projektov ter iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. Usposabljanje je primerno za zaposlene v zasebnem in v javnem sektorju. Usposabljanje vključuje praktične […]

24.1.2017 – Kako organizirati nadzor delavcev – kaj se sme in kaj ni zakonito?

Delovnopravna zakonodaja narekuje delavcu, da opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, delodajalci pa so upravičeni do izvajanja nadzora, vendar morajo biti delavci vnaprej seznanjeni s pravili. Nadzor je torej popolnoma legalna in legitimna pravica delodajalca, vendar pri tem ni upravičen do vsakršnih posegov […]

26.1.2017 – Novosti in praktična uporaba aplikacije e-Izvršba in e-Davki

Kako podati izvršbo na portalu e-sodstvo in s tem tudi nekaj prihraniti? Na seminarju vam bomo predstavili postopek, s poudarkom na novostih in praksi ter odgovorili na vprašanja: kako se ustrezno pripravite na postopek in katere listine potrebujete za začetek postopka, kje pridobite podatke o […]

27.1.2017 – Novosti, ki jih prinaša Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

Konec decembra 2016 je bil na Vladi RS sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je prinesel veliko sprememb. Eden izmed temeljnih ciljev predmetne direktive je preprečevanje zlorab in izogibanj na področju napotitev. Na podlagi predmetnih določil Uredbe št 883/2004 (člen 12) se namreč izdajajo […]

31.1.2017 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

1.2.2017 – Telefonska izterjava – od priprave do izvedbe

Plačilna nedisciplina je žal prepogosto »vgrajena« v poslovne modele številnih slovenskih podjetji in povzroča verižne reakcije, ki lahko »potisnejo« v propad tudi nekdaj finančno sposobna podjetja. Soočanje s trenutno situacijo zato zahteva drugačne pristope do trenutnih in potencialnih partnerjev oziroma dolžnikov, kot smo jih bili […]

2.2.2017 – Brezplačno usposabljanje za življenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŽELJA

Mednarodni center za prenos znanja in Občina Horjul organizirata  usposabljanje, ki  je namenjeno pridobivanju temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter posledično za ohranjanje zaposljivosti, mobilnosti in uspešnosti tako posameznika kot celotnega okolja. Udeleženci boste v programu usposabljanja […]

3.2.2017 – Predpisane kvote in vzpodbude za zaposlovanje invalidov

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu: zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v RS in zaposluje najmanj 20 zaposlenih. V sodelovanju s strokovnjakinjo iz Direktorata […]

9.2.2017 – POREKLO BLAGA

1.1.2017 se je v okviru sheme GSP Unije začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) – registracija izvoznikov v okviru sheme GSP Unije. Sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru bodočih sporazumov o prosti trgovini (Kanada, Vietnam): carinski organi smo začeli z registracijo […]

13.2.2017 – Priprava projektnih idej na zalogo

Kako biti pripravljen in ne zamujati razpisov? Kaj je pomembnejše od kreativne projektne ideje? Pravzaprav nič, saj je kreativna in inovativna ideja tisto, kar Evropska unija išče in nagrajuje z nepovratnimi sredstvi za razvoj. Za zadovoljitev ciljev Strategije Evropa 2020 in njenih premis pametne, trajnostne […]

14.2.2017 – JAVNA NAROČILA – Bančna garancija in finančna zavarovanja v postopku javnih naročanj

Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015), ki je stopil v veljavo 1. aprila 2016 je prinesel veliko novosti,  tako za ponudnike kot tudi za naročnike v postopkih javnih naročanj. V tem času so se v praksi pojavila različna vprašanja in dileme, tako […]

14.2.2017 – Brezplačno usposabljanje za računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja

Mednarodni center za prenos znanja in Občina Horjul v partnerstvu organizirata  usposabljanje, ki  je namenjeno prebivalcem podeželja, za pridobitev digitalnih kompetenc za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja ter omogočiti posamezniku, da kar najbolje uporablja svoj osebni računalnik ter enakovredno komuniciranje s širšim okoljem. Želimo […]

15.2.2017 – Varnost na delovnem mestu

zaščita pred nasiljem tretjih oseb V zadnjem času zaznavamo naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu,  predvsem s strani tretjih oseb, zato bost na seminarju izvedeli kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega delovnega okolja s poudarkom na preventivnih ukrepih pred nasiljem tretjih oseb na delovnem mestu. […]

16.2.2017 – E-hramba dokumentov

– v luči Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, e-računov in pravil S sistemsko uvedbo e-računov je elektronska hramba dokumentov postala sestavni del vsakodnevnega sodobnega poslovanja organizacij. Na seminarju bo predstavljeno, kaj dejansko je e-hramba in kako rešuje težave podjetja. Povzete bodo potrebe, težave in […]

16.2.2017 – NAJEMNA RAZMERJA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV

– sodni postopki s prikazom najnovejše sodne prakse in odgovori na aktualna vprašanja V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, vse bolj aktualna. Področje najema stanovanja […]

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: februar 2017 Pošljite prijavnico_npk_izv-visokih-gradenj z dokazili Pomembni datumi: Potrjevanje bo predvidoma 17. februarja 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit pred komisijo bo predvidoma 24. februarja 2017 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, ob 15.00 uri Prijavnice z […]

6.3.2017 – INCOTERMS 2010 IN MEDNARODNA PRODAJNA POGODBA V PRAKSI

Trgovinske klavzule Incoterms 2010 v poslovni praksi veljajo za splošno sprejeti in mednarodno priznani standard. Z vključitvijo posamezne klavzule Incoterms v prodajno pogodbo stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako pomembno zmanjšata tveganje pravnih zapletov. Poznavanje in pravilna […]