Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 30.8.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

  V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

 • 5.9.2017 – ŠOLA KNJIGOVODSTVA

  Pridobite NPK CERTIFIKAT ZA KNJIGOVODJO Vabimo vas, da se udeležite šole knjigovodstva za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja / knjigovodkinja. Pridobljeni certifikat je javno veljavna listina, ki ima formalno veljavnost pri zaposlovanju in v izobraževanju s postopkom priznavanja. Tekom usposabljanja boste: spoznali knjigovodske predpise in […]

 • 11.9.2017 – Insolvenčni postopki in izvršba – s predstavitvijo novosti in sprememb predlagane Novele ZIZ-L

  Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, vam bo na praktičen in uporaben način predstavila sodne prakse in odločbe sodišč na domači strani Vrhovnega sodišča RS ter prikazala načine pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u. Izvedeli boste kako vložiti […]

 • 14.9.2017 – NOV ZAKON O ŠPORTU – KAJ NAM PRINAŠA?

  Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o športu, ki je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki […]

 • 14.9.2017 – Poglobljen pregled obdavčitve storitev z DDV, vključno z novostmi v letu 2017

  Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun? Na ta in podobna vprašanja boste […]

 • Pridobite NPK Izvajalec del visokih gradenj

  Izpitni rok: september 2017 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo potekalo 8. septembra 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o poteku izpita). Preverjanje (izpit pred komisijo) bo potekalo 15. septembra 2017, predvidoma ob 15.30 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli […]

 • 19.9.2017 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

  Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti  predstavlja vedno večji izziv tudi za informatike, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno večjo količino osebnih podatkov. Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se zbira čedalje več podatkov, s tem pa se tudi večajo možnosti zlorab […]

 • 20.9.2017 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

  Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

 • 20.9.2017 – ŠOLA PLAČEVANJA DDV V PRAKSI, vključno z novostmi v letu 2017

  V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd. Da bi dobili odgovore na vprašanja, povezana z DDV, smo vam pripravili tridnevno šolo, na kateri vam bomo predstavili […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

30.8.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

5.9.2017 – ŠOLA KNJIGOVODSTVA

Pridobite NPK CERTIFIKAT ZA KNJIGOVODJO Vabimo vas, da se udeležite šole knjigovodstva za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja / knjigovodkinja. Pridobljeni certifikat je javno veljavna listina, ki ima formalno veljavnost pri zaposlovanju in v izobraževanju s postopkom priznavanja. Tekom usposabljanja boste: spoznali knjigovodske predpise in […]

11.9.2017 – Insolvenčni postopki in izvršba – s predstavitvijo novosti in sprememb predlagane Novele ZIZ-L

Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, vam bo na praktičen in uporaben način predstavila sodne prakse in odločbe sodišč na domači strani Vrhovnega sodišča RS ter prikazala načine pregledovanja insolvenčnih postopkov na AJPES-u. Izvedeli boste kako vložiti […]

14.9.2017 – NOV ZAKON O ŠPORTU – KAJ NAM PRINAŠA?

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o športu, ki je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki […]

14.9.2017 – Poglobljen pregled obdavčitve storitev z DDV, vključno z novostmi v letu 2017

Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na račun? Na ta in podobna vprašanja boste […]

Pridobite NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: september 2017 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo potekalo 8. septembra 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o poteku izpita). Preverjanje (izpit pred komisijo) bo potekalo 15. septembra 2017, predvidoma ob 15.30 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli […]

19.9.2017 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti  predstavlja vedno večji izziv tudi za informatike, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno večjo količino osebnih podatkov. Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se zbira čedalje več podatkov, s tem pa se tudi večajo možnosti zlorab […]

20.9.2017 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

20.9.2017 – ŠOLA PLAČEVANJA DDV V PRAKSI, vključno z novostmi v letu 2017

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd. Da bi dobili odgovore na vprašanja, povezana z DDV, smo vam pripravili tridnevno šolo, na kateri vam bomo predstavili […]

21.9.2017 – Delovna razmerja za vodilne – vse o pravicah in obveznostih delavcev za direktorje, vodje in lastnike

Na praktično zastavljenem seminarju boste izvedeli vse kar morajo vodilni in lastniki vedeti o delovnih razmerjih – od zaposlitve pa do prenehanja delovnega razmerja, rešili dileme in dobili odgovore na konkretna vprašanja: izvedeli boste katere so naloge in odgovornosti direktorja, vodje, lastnika na področju delovnih […]

22.9.2017 – Osnove računovodstva – Z VAJAMI IN S KONTIRANJEM

Pripravili smo kratek in intenziven pregled osnovnih računovodskih pojmov in pravil, aktualne zakonodaje in drugih predpisov z vajami in s kontiranjem. Sodobna organizacija dela od nas zahteva da opravljamo širši spekter del in nalog, kar po eni strani prinaša večjo dinamiko, po drugi strani pa […]

25.9.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Ali dovolj poznamo možnosti, ki jih imamo v okviru domačih in evropskih – centraliziranih razpisov? Z evropskimi sredstvi lahko financiramo različne aktivnosti: razvojno-raziskovalno delo, inovacije, izobraževalne aktivnosti in študijske obiske, posebna sredstva so namenjena malim in srednje […]

25.9.2017 – Davčna obravnava plač in drugih prejemkov

Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na zakonodajo, ki se stalno spreminja. Prav ta kompleksnost pa rezultira v nepravilnostih, ki jih na tem področju ugotavljajo nadzorniki. Poznavanje posameznih vrst dela in dohodkov je pomembno z […]

26.9.2017 – Terjatve in položaj upnikov v postopku osebnega stečaja

V zadnjih  letih je število začetih postopkov osebnega stečaja izrazito naraslo. Iz javno dostopnih podatkov AJPES-a je razvidno, da je bilo od 1. januarja 2014 do 31. maja 2017 začetih kar 12.844 postopkov osebnega stečaja. Predavateljica Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku […]

27.9.2017 – Izplačevanje potnih stroškov v dejavnosti avtoprevozništva

Pri obračunu in izplačilu povračil stroškov za službena potovanja obstaja kar nekaj dilem. Ali smo varni pri davčnem pregledu? Kaj se zgodi, če potni nalog nima vseh obveznih sestavin? Na seminarju bomo poleg navedenega obravnavali, katera je ustrezna višina povračil potnih stroškov zaposlenim v dejavnosti […]

27.9.2017 – Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev

Na seminarju bodo predstavljene pomembne rešitve za pravilno napotitev delavca na delo v tujino. Zakonska določila, ki urejajo področje napotenih delavcev v tujino so specifična. Na novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša spremembe vezane na napotitev delavcev na delo v tujino, vpliv pa […]

29.9.2017 – JAVNO NAROČANJE IN POGODBENI MANAGEMENT

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila. Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in […]

3.10.2017 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

4.10.2017 – Vse o obdavčitvi transakcij z nepremičninami, vključno z novostmi

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni? Na kakšen način […]