Meni


Partnerji
Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • 13.9.2016 – Zavarovanje tovora v cestnem prometu in zavarovanje odgovornosti špediterjev

  Na seminarju bodo predstavljeni praktični vidiki zavarovanja tovora v cestnem prevozu in špediterske odgovornosti. Udeleženci si boste lahko ustvarili široko sliko problematike, saj bo seminar  podkrepljen z obravnavo primerov škod pri zavarovanju tovrstne odgovornosti. Pod vodstvom ge. Margite Selan Voglar, bodo predstavljeni tudi primeri transportnih […]

 • 13.9.2016 – Kaj prinaša novela ZFPPIPP-G za upnike v insolvenčnih postopkih

  Zadnja Novela  Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je pričela veljati 26.4.2016, prinaša bistvene spremembe v postopku osebnega stečaja, vse z namenom preprečiti številne zlorabe tega postopka, predvsem pa odpusta obveznosti. Spremembe ZFPPIPP so prinesle nove insolvenčne postopke: postopek preventivnega […]

 • 14.9.2016 – V veljavi nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij

  Kaj mora delodajalec vedeti ko zaposluje tujca ali začasno opravlja delo v tuji državi. Na osnovi DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, je 18.06.2016 pričel veljati nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora […]

 • 19.9.2016 – Davčna svetovalka odgovarja

  Davčna svetovalka Biserka Šubelj bo odgovarjala na najpogostejša vprašanja s katerimi se v praksi srečujejo računovodje, finančni strokovnjaki in odgovorni za finančno dokumentacijo in predstavila nekaj primerov,  v drugem delu  pa odgovorila na vprašanja, poslana pred seminarjem. Seminar je izrazito praktično zasnovan in podprt s […]

 • 20.9.2016 – Nasilje na delovnem mestu

  ABC preventive na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb V zadnjih letih zaznavamo eksponentno naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu,  predvsem s strani tretjih oseb, zato bost na seminarju izvedeli kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega delovnega okolja s poudarkom na preventivnih ukrepih pred […]

 • 22.9.2016 – Kako izdelati finančni načrt?

  Z vidika gospodarskih družb oziroma podjetij so investicijske odločitve najpomembnejše poslovne odločitve, saj določajo pogoje dela v prihodnosti in imajo dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj in poslovanje podjetja. Glede na to, da imamo pri investicijskih odločitvah  praviloma za omejena finančna sredstva, je nujno potrebno skrbno […]

 • 27.9.2016 – ŠOLA RAČUNOVODSTVA

  Vabimo vas, da se udeležite prenovljene šole računovodstva. Pripravili smo praktično 54-urno usposabljanje z vajami, na katerem vas bo predavateljica, z bogatimi izkušnjami, učinkovito pripravila za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Več informacij o izpitu in pogojih za […]

 • 27.9.2016 – Pravne pasti pri sklepanju pogodb o poslovnem sodelovanju

  Pogodba o poslovnem sodelovanju je najpogostejša vrsta pogodbe, ki se sklepa med pravnimi subjekti, saj zajema širok spekter poslovnih odnosov. Prav zaradi dejstva, ker gre za dokaj splošno pogodbo, ki lahko ureja veliko število odnosov, moramo biti pri sklepanju takšne pogodbe še posebej pazljivi.  Na […]

 • 29.9.2016 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri storitvah izobraževanja in ostalih storitvah

  V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno […]

 • 4.10.2016 – Imate odprte, neplačane terjatve? Spoznajte kako, sodno ali izvensodno, do svojega denarja

  Pregled prednosti in slabosti ter primerjava sodnega in izvensodnega načina upravljanja s terjatvami. Kako si izterjavo lahko olajšamo? Kdaj in zakaj lahko nastopi tudi zasebni detektiv? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do […]

7.9.2016 – Branje bilanc za direktorja / podjetnika

Direktor / podjetnik  je pooblaščen za delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi svojega podjetja / organizacije in odgovarja za izvajanje dejavnosti. Podjetnik / direktor  nadzira poslovanje podjetja, kakor tudi računovodstvo, zato je nujno potrebno, da pri tem razlikuje med dobičkom podjetja, […]

9.9.2016 – DELOVNA RAZMERJA IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI

–  najpogostejša vprašanja in dileme iz prakse Seminar je namenjen  delodajalcem in osebam, ki se ukvarjajo s kadri in delovnimi razmerji v gospodarstvu in v javni upravi. Poudarek bo na praktičnih primerih s predstavitvijo postopkov in konkretnih primerov inšpekcijskih pregledov s področja delovno pravne zakonodaje, […]

13.9.2016 – Zavarovanje tovora v cestnem prometu in zavarovanje odgovornosti špediterjev

Na seminarju bodo predstavljeni praktični vidiki zavarovanja tovora v cestnem prevozu in špediterske odgovornosti. Udeleženci si boste lahko ustvarili široko sliko problematike, saj bo seminar  podkrepljen z obravnavo primerov škod pri zavarovanju tovrstne odgovornosti. Pod vodstvom ge. Margite Selan Voglar, bodo predstavljeni tudi primeri transportnih […]

13.9.2016 – Kaj prinaša novela ZFPPIPP-G za upnike v insolvenčnih postopkih

Zadnja Novela  Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je pričela veljati 26.4.2016, prinaša bistvene spremembe v postopku osebnega stečaja, vse z namenom preprečiti številne zlorabe tega postopka, predvsem pa odpusta obveznosti. Spremembe ZFPPIPP so prinesle nove insolvenčne postopke: postopek preventivnega […]

14.9.2016 – V veljavi nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij

Kaj mora delodajalec vedeti ko zaposluje tujca ali začasno opravlja delo v tuji državi. Na osnovi DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, je 18.06.2016 pričel veljati nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora […]

Preverjanje in potrjevanje NPK za gradbeništvo

POZOR: PRIDOBITE NOVE NPK V GRADBENIŠTVU Izvajalec del visokih gradenj Izvajalec del nizkih gradenj ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO za Izvajalca del visokih gradenj in Izvajalca del nizkih gradenj? Da formalno potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence. Da se lažje zaposlite. Da pridobite […]

19.9.2016 – Davčna svetovalka odgovarja

Davčna svetovalka Biserka Šubelj bo odgovarjala na najpogostejša vprašanja s katerimi se v praksi srečujejo računovodje, finančni strokovnjaki in odgovorni za finančno dokumentacijo in predstavila nekaj primerov,  v drugem delu  pa odgovorila na vprašanja, poslana pred seminarjem. Seminar je izrazito praktično zasnovan in podprt s […]

20.9.2016 – Nasilje na delovnem mestu

ABC preventive na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb V zadnjih letih zaznavamo eksponentno naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu,  predvsem s strani tretjih oseb, zato bost na seminarju izvedeli kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega delovnega okolja s poudarkom na preventivnih ukrepih pred […]

21.9.2016 – Novosti pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga po 1. 7. 2016 in druge mednarodne dobave blaga

V začetku julija se je spremenil način plačevanja DDV pri uvozu blaga. Na seminarju bomo obravnavali spremembe Zakona o DDV in Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga od julija 2016 dalje. Povedali bomo, v katerih primerih je prišlo do […]

22.9.2016 – Novosti in praktična uporaba aplikacije e-Izvršba in e-Davki

Želite izvedeti kako poteka podaja izvršbe na portalu e-sodstvo in s tem tudi nekaj prihraniti? Na seminarju vam bomo predstavili postopek, s poudarkom na novostih in praksi. Na seminarju bomo med drugim odgovorili na vprašanja: kako se ustrezno pripravite na postopek in katere listine potrebujete […]

22.9.2016 – Kako izdelati finančni načrt?

Z vidika gospodarskih družb oziroma podjetij so investicijske odločitve najpomembnejše poslovne odločitve, saj določajo pogoje dela v prihodnosti in imajo dolgoročne posledice za nadaljnji razvoj in poslovanje podjetja. Glede na to, da imamo pri investicijskih odločitvah  praviloma za omejena finančna sredstva, je nujno potrebno skrbno […]

27.9.2016 – ŠOLA RAČUNOVODSTVA

Vabimo vas, da se udeležite prenovljene šole računovodstva. Pripravili smo praktično 54-urno usposabljanje z vajami, na katerem vas bo predavateljica, z bogatimi izkušnjami, učinkovito pripravila za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Več informacij o izpitu in pogojih za […]

27.9.2016 – Pravne pasti pri sklepanju pogodb o poslovnem sodelovanju

Pogodba o poslovnem sodelovanju je najpogostejša vrsta pogodbe, ki se sklepa med pravnimi subjekti, saj zajema širok spekter poslovnih odnosov. Prav zaradi dejstva, ker gre za dokaj splošno pogodbo, ki lahko ureja veliko število odnosov, moramo biti pri sklepanju takšne pogodbe še posebej pazljivi.  Na […]

27.9.2016 – Kaj je potrebno za zakonito in učinkovito kadrovsko funkcijo

Pregled predpisov, postopkov in praks na kadrovskem področju. Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je v veljavi že nekaj časa, v praksi pa se še vedno dogajajo napake pri izvajanju postopkov v okviru  kadrovske funkcije, ki lahko nosijo tudi pravne posledice. Nekaj poudarkov seminarja: Ali […]

28.9.2016 – Priprava na strokovni izpit za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje. Za vas organiziramo […]

29.9.2016 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri storitvah izobraževanja in ostalih storitvah

V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili vas bomo na pravilno […]

29.9.2016 – Postanite nepremičninski posrednik

Oseba, ki želi opravljati delo nepremičninskega posrednika mora pridobiti ustrezno licenco za opravljanje posla pri pristojnem ministrstvu. Pogoj za pridobitev licence in vpis v register je med drugim tudi pridobljena nacionalna poklicna kvalifikacija »posrednik/posrednica za nepremičnine« in s tem certifikat NPK. Ob pregledu obveznih vsebin […]

29.9.2016 – NAJEMNA RAZMERJA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV

– sodni postopki s prikazom najnovejše sodne prakse in odgovori na aktualna vprašanja V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, vse bolj aktualna. Področje najema stanovanja […]

4.10.2016 – Imate odprte, neplačane terjatve? Spoznajte kako, sodno ali izvensodno, do svojega denarja

Pregled prednosti in slabosti ter primerjava sodnega in izvensodnega načina upravljanja s terjatvami. Kako si izterjavo lahko olajšamo? Kdaj in zakaj lahko nastopi tudi zasebni detektiv? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do […]

4.10.2016 – Aktualni postopki v zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in katastru stavb

Mag. Marjana Vugrin, vam bo praktično predstavila delovanje aplikacije e-ZEMLJIŠKE KNJIGE, preko katere pridobivamo podatke iz zemljiške knjige in vlagamo zemljiškoknjižne predloge, predstavila bo težave, ki se pojavljajo pri uporabi te aplikacije z nakazanimi rešitvami. V evidencah, ki jih vodi Geodetska uprava, so tudi uvedene […]