Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 29.6.2017 – NOV ZAKON O ŠPORTU – KAJ NAM PRINAŠA?

  Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o športu, ki je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki […]

 • 30.8.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

  V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

 • 5.9.2017 – ŠOLA KNJIGOVODSTVA

  Pridobite NPK CERTIFIKAT ZA KNJIGOVODJO Vabimo vas, da se udeležite šole knjigovodstva za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja / knjigovodkinja. Pridobljeni certifikat je javno veljavna listina, ki ima formalno veljavnost pri zaposlovanju in v izobraževanju s postopkom priznavanja. Tekom usposabljanja boste: spoznali knjigovodske predpise in […]

 • 19.9.2017 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

  Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti  predstavlja vedno večji izziv tudi za informatike, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno večjo količino osebnih podatkov. Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se zbira čedalje več podatkov, s tem pa se tudi večajo možnosti zlorab […]

 • 20.9.2017 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

  Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

 • 25.9.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

  Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Ali dovolj poznamo možnosti, ki jih imamo v okviru domačih in evropskih – centraliziranih razpisov? Z evropskimi sredstvi lahko financiramo različne aktivnosti: razvojno-raziskovalno delo, inovacije, izobraževalne aktivnosti in študijske obiske, posebna sredstva so namenjena malim in srednje […]

 • 25.9.2017 – Davčna obravnava plač in drugih prejemkov

  Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na zakonodajo, ki se stalno spreminja. Prav ta kompleksnost pa rezultira v nepravilnostih, ki jih na tem področju ugotavljajo nadzorniki. Poznavanje posameznih vrst dela in dohodkov je pomembno z […]

 • 27.9.2017 – Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev

  Na seminarju bodo predstavljene pomembne rešitve za pravilno napotitev delavca na delo v tujino. Zakonska določila, ki urejajo področje napotenih delavcev v tujino so specifična. Na novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša spremembe vezane na napotitev delavcev na delo v tujino, vpliv pa […]

 • 29.9.2017 – JAVNO NAROČANJE IN POGODBENI MANAGEMENT

  V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila. Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam sporočite katera vsebina vas zanima preko spletnega obrazca ali pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

29.6.2017 – NOV ZAKON O ŠPORTU – KAJ NAM PRINAŠA?

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o športu, ki je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in zamenjuje Zakon o športu iz leta 1998. Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: junij 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 27. 6. 2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 30. 6. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 23. 6. 2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: maj 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 27. 6. 2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 30. 6. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 23. 6. 2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb […]

30.8.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

5.9.2017 – ŠOLA KNJIGOVODSTVA

Pridobite NPK CERTIFIKAT ZA KNJIGOVODJO Vabimo vas, da se udeležite šole knjigovodstva za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Knjigovodja / knjigovodkinja. Pridobljeni certifikat je javno veljavna listina, ki ima formalno veljavnost pri zaposlovanju in v izobraževanju s postopkom priznavanja. Tekom usposabljanja boste: spoznali knjigovodske predpise in […]

19.9.2017 – Varstvo osebnih podatkov za informatike

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti  predstavlja vedno večji izziv tudi za informatike, ki se pri svojem delu srečujejo z vedno večjo količino osebnih podatkov. Svetovni splet je eden od medijev, preko katerega se zbira čedalje več podatkov, s tem pa se tudi večajo možnosti zlorab […]

20.9.2017 – Gradbena pogodba in pravila FIDIC

Kako s pomočjo pravil FIDIC učinkovito izpeljati gradbeno investicijo? Gradbena pogodba je po Obligacijskem zakoniku podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu, v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na takem zemljišču oz. na že […]

22.9.2017 – Osnove računovodstva – Z VAJAMI IN S KONTIRANJEM

Pripravili smo kratek in intenziven pregled osnovnih računovodskih pojmov in pravil, aktualne zakonodaje in drugih predpisov z vajami in s kontiranjem. Sodobna organizacija dela od nas zahteva da opravljamo širši spekter del in nalog, kar po eni strani prinaša večjo dinamiko, po drugi strani pa […]

25.9.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Ali dovolj poznamo možnosti, ki jih imamo v okviru domačih in evropskih – centraliziranih razpisov? Z evropskimi sredstvi lahko financiramo različne aktivnosti: razvojno-raziskovalno delo, inovacije, izobraževalne aktivnosti in študijske obiske, posebna sredstva so namenjena malim in srednje […]

25.9.2017 – Davčna obravnava plač in drugih prejemkov

Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na zakonodajo, ki se stalno spreminja. Prav ta kompleksnost pa rezultira v nepravilnostih, ki jih na tem področju ugotavljajo nadzorniki. Poznavanje posameznih vrst dela in dohodkov je pomembno z […]

27.9.2017 – Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev

Na seminarju bodo predstavljene pomembne rešitve za pravilno napotitev delavca na delo v tujino. Zakonska določila, ki urejajo področje napotenih delavcev v tujino so specifična. Na novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša spremembe vezane na napotitev delavcev na delo v tujino, vpliv pa […]

28.9.2017 – E-hramba dokumentov

– v luči Zakona o arhivskem in dokumentarnem gradivu, e-računov in pravil Ali veste kako Zakon o arhivskem in dokumentarnem gradivu ter arhivih (ZVDAGA-A) podjetjem in drugim organizacijam poenostavlja e-poslovanje in e-hrambo dokumentov? Ali poznate korake, ki so potrebni, da podjetje ali druge organizacije preprosto […]

29.9.2017 – JAVNO NAROČANJE IN POGODBENI MANAGEMENT

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda v določitvi pogojev in meril za identifikacijo in izbiro zanesljivega ponudnika ter s tem zagotovitvi trdne podlage za izvedbo postopka javnega naročila. Kljub najboljšim namenom pa obstoječe pogodbe, zaradi dinamike pri izvajanju, zahtevajo prilagoditve in […]

3.10.2017 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

5.10.2017 – Varnost informacijskih sistemov, upravljanje z zaupnimi podatki in varnost pri e-arhiviranju

Količina podatkov in informacij, tudi zaupnega značaja, ki se kopičijo v informacijskih sistemih postaja vedno večja, njihovo varovanje pa vedno bolj zahtevno z organizacijskega, etičnega in tudi zakonskega vidika. Tako varovanje informacijskih sistemov, spričo naraščajočega spletnega kriminala in širjenjem virusnih napadov, postaja tudi del poslovnih […]

11.10.2017 – Kako učinkovito zagotoviti varnost pred nasiljem tretjih oseb na delovnem mestu?

Varnost je potreba, dobrina in ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcev ter drugih navzočih oseb pri delu in v ta namen izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev njihove varnosti, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti, obveščanjem […]

12.10.2017 – Delovno pravo za računovodje

Delovno pravo je nedvomno pravna panoga, mimo katere računovodje enostavno ne morejo. Vse, kar je povezano z delavci, na koncu rezultira v izplačilu, obdavčitvi ipd. Računovodja mora tako, poleg računovodskega in ekonomskega znanja, imeti vedno več pravnega znanja, v kolikor želi svoji stranki oz. delodajalcu […]

13.10.2017 – Aktualno na področju delovnih razmerij in odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju

Zaradi aktualnosti področja urejanja delovnih razmerij ter plač v javnem sektorju in drugih prejemkov oziroma povračil, vezanih na delovna razmerja javnih uslužbencev, organiziramo seminar, ki bo vključeval celovit pregled sklepanja delovnih razmerij in obračuna plač in povračil stroškov v zvezi z delom ter izplačil drugih […]

18.10.2017 – Telefonska izterjava – za učinkovito izvedbo je potrebna izurjenost

Primeri dobre prakse potrjujejo, da je TELEFONSKA IZTERJAVA izredno učinkovita pot do prejema zapadlih obveznosti. Žal se v organizacijah z izvedbo telefonske izterjave (pre)pogosto odlaša. Dejstvo je, da se teh klicev nihče ne razveseli, še več, priča smo številnim izgovorom, izmikanjem in neupravičenemu razburjanju. Zaposlenim […]