Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 10.5.2017 – Zaščita na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb

  ABC preventive pred nasiljem tretjih oseb na delu V zadnjem času zaznavamo naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu, predvsem s strani tretjih oseb. Na seminarju bo strokovnjak za načrtovanje in izvajanje varovanja ter za upravljanje s tveganji predstavil, kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega […]

 • 11.5.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri storitvah izobraževanja in ostalih storitvah

  VKLJUČNO Z NOVOSTMI V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili […]

 • 12.5.2017 – NOVO pri vročanju sklepov Finančne uprave RS

  STE SPREGLEDALI – Finančna uprava RS je pravne osebe v posebnem sporočilu obvestila, da, od 1. novembra 2016 dalje, sklepe o davčni izvršbi vroča samo še preko portala eDavki. Kljub navodilom na portalu eDavki, sporočilu za javnost in posebnemu osebnemu sporočilu, ki je bilo poslano vsem […]

 • 15.5.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

  V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

 • 16.5.2017 – Kako organizirati nadzor delavcev – kaj se sme in kaj ni zakonito?

  Delovnopravna zakonodaja narekuje delavcu, da opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, delodajalci pa so upravičeni do izvajanja nadzora, vendar morajo biti delavci vnaprej seznanjeni s pravili. Nadzor je torej popolnoma legalna in legitimna pravica delodajalca, vendar pri tem ni upravičen do vsakršnih posegov […]

 • 17.5.2017 – Finančno načrtovanje evropskega projekta – DELAVNICA

  Finančni načrt evropsko sofinanciranega projekta ni le zbir izmišljenih in napihnjenih stroškov, ki naj bi zagotovili pokrivanje fiksnih stroškov organizacije za določen čas, temveč je premišljen in natančno umerjen načrt porabe finančnih virov, utemeljen na natančnem načrtu vsebinskih aktivnosti. Dober finančni načrt bo zagotovil gladko […]

 • 17.5.2017 – Opravljanje storitev na Hrvaškem nepremičninskem trgu

  AKTUALNO ZA NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE Internacionalizacija slovenskega gospodarstva se seli tudi na področje storitev in mednarodni nepremičninski trg je zagotovo področje, ki je zanimivo tudi za slovenske nepremičninske posrednike. Da lahko vstopamo na mednarodne trge je potrebno poznati lokalno specifiko posameznega trga. Geografski položaj, ki ga […]

 • 18.5.2017 – ŠOLA DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA V TURIZMU

  Turizem se v 21. stoletju obravnava kot ena najuspešnejših gospodarskih panog. Naraščajoče turistično povpraševanje se kaže kot želja po novih turističnih destinacijah in po novih turističnih produktih. Predvsem turist povprašuje po spoju produktov in storitev na eni geografski lokaciji, ki se imenuje turistična destinacija. Za […]

 • 23.5.2017 – Poglobljen pregled obdavčitve storitev z DDV

  vključno z novostmi v letu 2017 Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

10.5.2017 – MEDNARODNA – EVROPSKA IZVRŠBA IN EVROPSKI PLAČILNI NALOG

Postopek za Evropski plačilni nalog – Slovenija: https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-si-sl.do?member=1 V veljavo je stopila Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke (EIN). Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil […]

10.5.2017 – Zaščita na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb

ABC preventive pred nasiljem tretjih oseb na delu V zadnjem času zaznavamo naraščanje števila nasilnih dogodkov na delovnem mestu, predvsem s strani tretjih oseb. Na seminarju bo strokovnjak za načrtovanje in izvajanje varovanja ter za upravljanje s tveganji predstavil, kaj je potrebno upoštevati pri zagotavljanju varnega […]

11.5.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah, pri storitvah izobraževanja in ostalih storitvah

VKLJUČNO Z NOVOSTMI V praksi turistične agencije obračunavajo DDV od razlike v ceni, ali pa delujejo kot posrednik in prodajajo potovanja, ki jih organizirajo druge slovenske ali tuje turistične agencije. Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri različnih storitvah, ki jih opravljajo turistične agencije. Opozorili […]

12.5.2017 – Obračun plač in drugih prejemkov

Naučite  se sami obračunati plačo in druge prejemke oz. preveriti če jih obračunavate prav. Z vami bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, ki vam bo praktično predstavila in odgovorila na vprašanja: Kaj je plača, kaj je osnovna plača, kaj je minimalna plača, kaj je neto plača? […]

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: maj 2017 Pošljite prijavnico_npk_izv-visokih-gradenj z dokazili Pomembni datumi: Potrjevanje bo predvidoma 8. maja 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit pred komisijo bo predvidoma 12. maja 2017 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, ob 15.00 uri Prijavnice […]

12.5.2017 – NOVO pri vročanju sklepov Finančne uprave RS

STE SPREGLEDALI – Finančna uprava RS je pravne osebe v posebnem sporočilu obvestila, da, od 1. novembra 2016 dalje, sklepe o davčni izvršbi vroča samo še preko portala eDavki. Kljub navodilom na portalu eDavki, sporočilu za javnost in posebnemu osebnemu sporočilu, ki je bilo poslano vsem […]

15.5.2017 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo vam pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil […]

16.5.2017 – Kako organizirati nadzor delavcev – kaj se sme in kaj ni zakonito?

Delovnopravna zakonodaja narekuje delavcu, da opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, delodajalci pa so upravičeni do izvajanja nadzora, vendar morajo biti delavci vnaprej seznanjeni s pravili. Nadzor je torej popolnoma legalna in legitimna pravica delodajalca, vendar pri tem ni upravičen do vsakršnih posegov […]

17.5.2017 – Finančno načrtovanje evropskega projekta – DELAVNICA

Finančni načrt evropsko sofinanciranega projekta ni le zbir izmišljenih in napihnjenih stroškov, ki naj bi zagotovili pokrivanje fiksnih stroškov organizacije za določen čas, temveč je premišljen in natančno umerjen načrt porabe finančnih virov, utemeljen na natančnem načrtu vsebinskih aktivnosti. Dober finančni načrt bo zagotovil gladko […]

17.5.2017 – Opravljanje storitev na Hrvaškem nepremičninskem trgu

AKTUALNO ZA NEPREMIČNINSKE POSREDNIKE Internacionalizacija slovenskega gospodarstva se seli tudi na področje storitev in mednarodni nepremičninski trg je zagotovo področje, ki je zanimivo tudi za slovenske nepremičninske posrednike. Da lahko vstopamo na mednarodne trge je potrebno poznati lokalno specifiko posameznega trga. Geografski položaj, ki ga […]

18.5.2017 – ŠOLA DESTINACIJSKEGA MANAGEMENTA V TURIZMU

Turizem se v 21. stoletju obravnava kot ena najuspešnejših gospodarskih panog. Naraščajoče turistično povpraševanje se kaže kot želja po novih turističnih destinacijah in po novih turističnih produktih. Predvsem turist povprašuje po spoju produktov in storitev na eni geografski lokaciji, ki se imenuje turistična destinacija. Za […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: maj 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 18. 5. 2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 23. 5. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 16. 5. 2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: maj 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 18. 5. 2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 23. 5. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 16. 5. 2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb […]

23.5.2017 – Poglobljen pregled obdavčitve storitev z DDV

vključno z novostmi v letu 2017 Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

24.5.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Slovenija je po črpanju evropskih sredstev na žalost na repu med članicami EU.  Ali dovolj poznamo možnosti, ki jih imamo v okviru domačih in evropskih – centraliziranih razpisov? Z evropskimi sredstvi lahko financiramo različne aktivnosti: razvojno-raziskovalno delo, inovacije, […]

24.5.2017 – AKTUALNO – Plačilni instrumenti za zavarovanje in financiranje plačil

V času finančne nediscipline je potrebno posebno skrb nameniti poznavanju in uporabi ustreznih mednarodno uveljavljenih inštrumentov in načinov zavarovanja plačil ter drugih pogodbenih obveznosti ter uspešno upravljati s terjatvami. Da bi se izognili tveganjem v mednarodnem in domačem poslovanju je mednarodna teorija in praksa razvila […]

26.5.2017 – Priprava na davčno inšpekcijo

Na seminarju boste dobili praktične napotke in odgovore na vprašanja, da boste vedno pripravljeni na obisk davčnega inšpektorja. Če boste poznali njegova pooblastila, svoje pravice in obveznostih v inšpekcijskem postopku ter kako poteka postopek nadzora, bo tudi sam pregled manj stresen. Na primer: Davčni inšpekcijski […]

30.5.2017 – Poenostavite si HACCP

– Sistem HACCP in pravilno ravnanje z živili Ali so vaši sodelavci, ki delajo z živili in prihajajo v stik z živili, usposobljeni za izvajanje dobre higienske prakse? Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom živil in javno oskrbo s pitno […]

31.5.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV v javnem sektorju

odbitni delež, »prefakturiranje«, vodenje evidenc… V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Eno izmed njih je tudi: ali pravilno obračunavate in odbijate DDV od obratovalnih stroškov pri najemu. Na seminarju bomo odgovorili na to in podobna […]