Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • 27.2.2018 – NOVO!!!! Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in Obrazec A1 po 1. 1. 2018

  S 1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmiS). S pričetkom uporabe novega ZČmiS, torej s 1. januarjem 2018, so prenehale veljati določbe drugega odstavka 129. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da je s 1. januarjem 2018 delavec pridobil […]

 • 27.2.2018 – Kako poslovati v Bosni in Hercegovini in na kaj je potrebno biti pozoren

  Z namenom znižanja tveganj na BiH trgu organiziramo seminar na katerem boste dobili objektivne informacije o poslovnih priložnostih na trgu BiH in kako se izogniti tveganjem. Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Bosni in Hercegovini uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter […]

 • 28.2.2018 – Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

  AKTUALNO: Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno […]

 • 6.3.2018 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

  V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil stroškov […]

 • 7.3.2018 – Optimalna izvedbe javnega naročila od razpisa do prevzema

  POGODBENI MANAGEMENT JAVNIH NAROČIL Na seminarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju. Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju […]

 • 8.3.2018 – Načrtovanje evropskih projektov

  administrativni, vsebinski in finančni vidik Na delavnici boste izvedeli kako oblikovati projektni predlog, ki bo ustrezal evropskim prioritetam politikam, ter bil hkrati administrativno, vsebinsko in finančno vzdržen. Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, […]

 • 9.3.2018 – Plačilni instrumenti za zavarovanje in financiranje plačil

  V vsakem poslovnem razmerju nastopajo različna tveganja. Ga. Helena Belingar, direktorica sektorja za trgovinsko bančništvo v NLB, vam bo predstavila vsebino in način uporabe različnih instrumentov oz. struktur za zavarovanje in financiranje (Supply Chain Finance). Spoznali boste značilnosti in pogoje, kdaj je smiselno uporabiti katerega […]

 • 13.3.2018 – POGLOBLJEN PREGLED OBDAVČITVE STORITEV Z DDV

  vključno z novostmi v direktivi o DDV in izvedbeni uredbi Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

 • 14.3.2018 – Telefonsko trženje »PROaktivno proti cilju« – DELAVNICA

  Prodaja je ključna poslovna funkcija vsakega podjetja in povečanje prodajne uspešnosti je tesno povezano z znanjem učinkovitega telefonskega trženja ter dogovarjanjem za predstavitvene sestanke. Pogosto se namreč prav tu začne prodajna pot. SO VAŠI KLJUČNI KADRI V PRODAJI USTREZNO USPOSOBLJENI IN ZNAJO:      vzbuditi pozornost in […]

 • 14.3.2018 – Novosti na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

  Sprejeta je bila Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti […]

27.2.2018 – NOVO!!!! Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in Obrazec A1 po 1. 1. 2018

S 1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmiS). S pričetkom uporabe novega ZČmiS, torej s 1. januarjem 2018, so prenehale veljati določbe drugega odstavka 129. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Navedeno pomeni, da je s 1. januarjem 2018 delavec pridobil […]

27.2.2018 – Kako poslovati v Bosni in Hercegovini in na kaj je potrebno biti pozoren

Z namenom znižanja tveganj na BiH trgu organiziramo seminar na katerem boste dobili objektivne informacije o poslovnih priložnostih na trgu BiH in kako se izogniti tveganjem. Vsesplošno je znano, da so slovenska podjetja v Bosni in Hercegovini uspešna, kar se vidi v poslovni stabilnosti ter […]

28.2.2018 – Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

AKTUALNO: Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno […]

6.3.2018 – Aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V praksi se pojavlja precej vprašanj na področju povračil stroškov v zvezi z delom, kot so potni stroški, nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Zato smo pripravili seminar, ki povzema posebnosti izplačevanja povračil stroškov […]

7.3.2018 – Optimalna izvedbe javnega naročila od razpisa do prevzema

POGODBENI MANAGEMENT JAVNIH NAROČIL Na seminarju bo predavatelj mag. Matjaž Kovač, ki se že dolga leta ukvarja z najzahtevnejšimi javnimi naročili, predstavil sistem upravljanja pogodb v primerih dinamičnih, razvijajočih trgov in s tem možnosti za doseganje ekonomičnosti in gospodarnosti pri javnem naročanju. Na celodnevnem-intenzivnem usposabljanju […]

8.3.2018 – Načrtovanje evropskih projektov

administrativni, vsebinski in finančni vidik Na delavnici boste izvedeli kako oblikovati projektni predlog, ki bo ustrezal evropskim prioritetam politikam, ter bil hkrati administrativno, vsebinsko in finančno vzdržen. Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, […]

9.3.2018 – Plačilni instrumenti za zavarovanje in financiranje plačil

V vsakem poslovnem razmerju nastopajo različna tveganja. Ga. Helena Belingar, direktorica sektorja za trgovinsko bančništvo v NLB, vam bo predstavila vsebino in način uporabe različnih instrumentov oz. struktur za zavarovanje in financiranje (Supply Chain Finance). Spoznali boste značilnosti in pogoje, kdaj je smiselno uporabiti katerega […]

13.3.2018 – POGLOBLJEN PREGLED OBDAVČITVE STORITEV Z DDV

vključno z novostmi v direktivi o DDV in izvedbeni uredbi Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

14.3.2018 – Telefonsko trženje »PROaktivno proti cilju« – DELAVNICA

Prodaja je ključna poslovna funkcija vsakega podjetja in povečanje prodajne uspešnosti je tesno povezano z znanjem učinkovitega telefonskega trženja ter dogovarjanjem za predstavitvene sestanke. Pogosto se namreč prav tu začne prodajna pot. SO VAŠI KLJUČNI KADRI V PRODAJI USTREZNO USPOSOBLJENI IN ZNAJO:      vzbuditi pozornost in […]

14.3.2018 – Novosti na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

Sprejeta je bila Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Najnovejša sprememba pravnega varstva na področju javnega naročanja korenito posega v postopek in spreminja predvsem področja, ki se vežejo na informatizacijo postopkov pravnega varstva, sistem vlaganja revizijskih zahtevkov predvsem plačilo taks, zagotavljanje enotnosti […]

15.3.2018 – Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Napotki za pripravo klasifikacijskega in signirnega načrta. Primeri klasifikacijskega in signirnega načrta. Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod na digitalno obliko hranjenja oz. za digitalizacijo dokumentarnega gradiva, kar pa najprej […]

16.3.2018 – Branje bilanc za direktorja / podjetnika

Pomembno je, da kot direktor /podjetnik razumete, kaj podpisujete ob zaključku poslovnega leta in da razume računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev. Kot direktor / podjetnik  ste pooblaščeni za delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi svojega podjetja […]

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: marec 2018 (rok navedite v prijavnici) Pomembni datumi: Potrjevanje NPK bo 12.marca 2018 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit bo 16. marca 2018, predvidoma ob 15.00 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana. Prijavnice, z vsemi dokazili, […]

19.3.2018 – Vse kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu

Delodajalci morajo do 31. 3. izdati obvestila o letnem dopustu. Vabljeni na seminar v sklopu katerega bomo strnjeno prikazali vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu. Ker sodne prakse na tem področju ni obilo, so dodana vrednost seminarja praktični primeri ter konkretni odgovori […]

20.3.2018 – Najemna razmerja stanovanj in poslovnih prostorov

– sodni postopki s prikazom najnovejše sodne prakse in odgovori na aktualna vprašanja. V zadnjem času stranke sklepajo vse več najemnih pogodb, tako za stanovanja, kot za poslovne prostore. Zato postaja problematika najemnih razmerij, v povezavi z sodnimi postopki, v se bolj aktualna. Področje najema […]

20.3.2018 – Načrtovanje učinkovite zaščite na delovnem mestu pred nasiljem tretjih oseb

Varnost je potreba, dobrina in ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcev ter drugih navzočih oseb pri delu in v ta namen izvajati ukrepe potrebne za zagotovitev njihove varnosti, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti, obveščanjem […]

21.3.2018 – Organizacija prodajne mreže in finančno načrtovanje

Dvo-dnevna praktična delavnica, ki temelji predvsem na konkretnih primerih iz prakse. Na delavnici boste spoznali: kako oblikovati prodajno strategijo, kako organizirati prodajno funkcijo, prodajne tehnike in poti, kako oblikovati cenovno politiko in kako pristopiti k cenovnim pogajanjem ter dobili koristne napotke za načrtovanje in realizacijo […]

22.3.2018 – AKTUALNO! Novosti Uredbe GDPR in njen vpliv na kadrovsko področje

Novosti in nove obveznosti iz uredbe GDPR bodo vplivale na vse sfere poslovanja – tehnološke, procesne, kadrovske itd. Na seminarju si bomo podrobno pogledali katere novosti uredba GDPR prinaša na področju varstva osebnih podatkov zaposlenih in kako bo posegala v delo kadrovikov. Vse potrebno boste […]

22.3.2018 – Gradbena in podizvajalska pogodba

– z aktualno sodno prakso in z razlago posameznih zanimivejših odločb Namen seminarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena pogodba in katere sestavine mora imeti, če se želijo pogodbene stranke izogniti tveganjem, ki so povezane z neusklajenimi soglasji volj. Poseben poudarek bo namenjen spremembi […]

23.3.2018 – Šola projektnega vodenja

NOVO:  Pridobite certifikat strokovne kvalifikacije »PROJEKTNI VODJA« Dobra priprava projekta pomembno vpliva na kasnejšo učinkovitost in uspešnost izvedbe projekta in na doseganje temeljnih ciljev projekta. Analize izvedenih projektov kažejo, da se približno 20% projektov nikoli ne konča,  40% projektov se sicer konča, vendar s pomembno […]