Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

9. 12. 2021 – WEBINAR: Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

POZOR: zaradi nujnih obveznosti predavateljice, webinar prestavljamo na 9. december 2021, od 10.00 do 13.00 ure. Na webinarju vam bo mag. Sabina Kristan, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa: obnovili boste spremembe v obračunavanju davkov in prispevkov, ki vplivajo tudi […]

6.12.2021 – WEBINAR: Arhiviranje kadrovskih dokumentov in pretvorbe klasičnih dokumentov v digitalni arhiv

Pri arhiviranju kadrovskih dokumentov se odgovornim znova in znova postavljajo vprašanja, kaj je potrebno hraniti, kakšni so roki hranjenja in kako hraniti kadrovsko dokumentacijo gleda zakonske podlage. Najpogostejša težava nastane takrat, ko nas obišče inšpektor za delo in dokumentacija ni urejena kot to zahteva […]

7.12.2021 – WEBINAR: Gradbeni projekti – od načrta do izvedbe

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Investicije so eden od pomembnih gonil razvoja ne samo poslovnega sistema ampak tudi celotnega gospodarstva države. Predvsem uspešno vodenje projektov […]

7.12.2021 – WEBINAR: Podpisovanje knjigovodskih listin – OBVEZA ALI NE?

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov (SRS (2002), SRS (2006), SRS (2016) in PSR (2016) vplivajo na knjigovodske listine in z njimi povezane podpise.  Velja, da je knjigovodska listina zapis o poslovnem dogodku in podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega dogodka. […]

8.12.2021 – WEBINAR: Priprave na zaključni račun

Na webinarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa 2021. Opozorila vas bo na novosti, ki pričnejo veljati s 1.1.2022 na področju davčnega obračuna DDPO in davke iz dejavnosti. Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila […]

9.12.2021 – WEBINAR: Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

Na webinarju vam bo mag. Sabina Kristan, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa: obnovili boste spremembe v obračunavanju davkov in prispevkov, ki vplivajo tudi na zaključni račun. Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na vprašanja o računovodskem zaključevanju poslovnega […]

9.12.2021 – WEBINAR: Božičnica, trinajsta plača, darila, bonitete… (aktualno in novosti v letu 2021)

Radi bi nagradili vaše zaposlene pred novim letom, pa ne veste, kako bi plačali čim manj davkov… Kako je obdavčena božičnica, trinajsta plača, udeležba v dobičku? Kdaj se darilo delavcu obravnava kot boniteta? Ali smo varni pri davčnem pregledu? Na webinarju bomo predstavili tudi […]

10.12.2021 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

– z aktualno sodno prakso in z razlago posameznih zanimivejših odločb Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Namen seminarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena […]

10.12.2021 – WEBINAR: Spremembe na področju DDV v letih 2021 in 2022

Na podlagi sprememb evropske direktive o DDV in novega Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo smo tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 pričeli uporabljati nova pravila glede obdavčitve […]

14.12.2021 – WEBINAR: Nesreče pri delu in odškodninska odgovornost delodajalca

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse strožja, kar pomeni, da od […]

15.12.2021 – WEBINAR: Obetajo se nam spremembe na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb

Biserka Šubelj, davčna svetovalka, vam bo na webinarju predstavila spremembe po predlogu Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in že sprejetem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S, Uradni list št. 172/2021). TERMIN in KRAJ WEBINARJA 15. december 2021, od 10.00 do 12.00 ure, v spletni […]

15.12.2021 – WEBINAR: Zaščita pred delovanjem strele in zahteve za nizkonapetostne električne inštalacije v luči novih Pravilnikov in smernic (TSG-N-002:2021, TSG-N-003:2021)

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Webinar organizira SDGSS – Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode in MCPZ Ministrstvo za okolje in prostor […]

16.12.2021 – WEBINAR: Nesreče pri delu v gradbeništvu in odškodninska odgovornost delodajalca

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Na webinarju vam bo predavatelj Elvin Beširević, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, predstavil postopek ter dokumentacijo za prijavo […]

6.1.2022 – WEBINAR: Vse o obdavčitvi transakcij z nepremičninami

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. S poslušanjem webinarja boste izvedeli, kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni. Če želite dobiti odgovore na ta in podobna vprašanja, […]

11.1.2022 – WEBINAR: DDV PRI MEDNARODNIH DOBAVAH BLAGA, vključno z novostmi s 1. 7. 2021

Na podlagi sprememb evropske direktive o DDV in novega Pravilnika o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo smo tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 pričeli uporabljati nova pravila glede obdavčitve […]

12.1.2022 – WEBINAR: Branje bilanc za direktorje/podjetnike

Pomembno je, dakot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in seveda, da že skozi leto spremljate stanje ter ob zaključku poslovnega leta razumete kaj podpisujete. Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter […]

14.1.2022 – WEBINAR: Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah in pri organizaciji dogodkov

Vas zanima, kako turistična agencija pravilno izračuna DDV od razlike v ceni po posebni ureditvi? Ali, katero klavzulo mora napisati na izdan račun? Bi radi izvedeli, kakšna je pravilna obdavčitev pri organizaciji dogodkov? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja. […]

19.1.2022 – WEBINAR: Najemna razmerja za stanovanja in poslovne prostore – PO NOVEM

s sodnimi postopki in predstavitvijo sodne prakse 19. junija 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Novela SZ-1E), ki prinaša kar precej sprememb in novosti na področju najema stanovanj, še več pa na področju najema poslovnih prostorov. Novela SZ-1E namreč […]

Povabilo strokovnjakom k sodelovanju

Kot center za prenos znanja želimo ponuditi strokovna, aktualna in zanimiva izobraževanja ter usposabljanja, zato k sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih področij. Na elektronski naslov info@mcpz.si nam pošljite predloge oz. kratek opis vaše strokovnosti oziroma življenjepis in dogovorili se bomo za vsebino in način sodelovanja. […]