Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

17.5.2021 – WEBINAR: Novosti in obveznosti na področju embalaže – POZOR: NOVA EMBALAŽNA UREDBA

Po novem bodo tako zavezanci za plačevanje embalažnine oz. ravnanja z odpadno embalažo vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki uvažajo oz. dajejo embalažo na slovenski trg. V skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki stopi v veljavo dne 24. 4. 2021, […]

17.5.2021 – WEBINAR: Urejene kadrovske evidence in personalne mape

Si tudi vi želite imeti urejeno kadrovsko dokumentacijo? Na webinarju vam bomo predstavili vrste in vsebino evidenc, ki so jih na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti delodajalci dolžni voditi in hraniti. Urejene personalne mape in kadrovske evidence so zakonska […]

18.5.2021 – WEBINAR: Promocija zdravja na delovnem mestu

Predavateljica, Andreja Samec Koderman, strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na kadrovskem področju, bo na webinarju med drugim predstavila kateri ukrepi in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu so zakonsko obvezne in katere priporočljive, kaj preverja inšpektor za varstvo pri delu, kako aktivnosti in […]

18.5.2021 – WEBINAR: Evropski inštrumenti za izterjavo in zavarovanje terjatev

KAKO DO SVOJIH TERJATEV V TUJINI? Predstavili vam bomo evropsko izvršbo, evropski plačilni nalog in zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v […]

19.5.2021 – WEBINAR: Obračun plač in drugih prejemkov

Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na zakonodajo, ki se stalno spreminja. Na webinarjubo z vami Biserka Šubelj, davčna svetovalka, ki vam bo praktično predstavila in odgovorila na vprašanja glede obračunavanja plač in drugih […]

19.5.2021 – WEBINAR: Kako pravilno vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine?

s praktičnim prikazom izpolnjevanja obrazca Predlog za izvršbo (primerno za začetnike in tiste, ki želite utrditi svoje znanje) Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat […]

20.5.2021 – WEBINAR: Svetovanje za teoretični del NPK izpita za Preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

V sodelovanju z mag. Borisom Žitnikom organiziramo dodatno svetovanje za teoretični del NPK izpita za Preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.  TERMIN in KRAJ WEBINARJA 20. maj 2021, od 12.00 ure do 15.00 ure,  v spletni učilnici MCPZ. Po […]

20.5.2021 – WEBINAR: Priprava na inšpekcijo za varno hrano in delo po sistemu HACCP ter ukrepi za zaščito pred COVID-19

Na webinarju se bomo posvetili tudi aktualni problematiki vezani na ukrepe za zaščito pred okužbo s COVID-19 ter smernicam za čiščenje in razkuževanje prostorov. V praksi nam obisk inšpektorja večinoma predstavlja stres, saj postopka in načina delovanja inšpekcijskih služb ne poznamo prav dobro. Seminar […]

21.5.2021 – WEBINAR: Organizacija ravnanja z gradbenimi odpadki – odgovorno, varno, učinkovito

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Gradbeni odpadki predstavljajo preko 50% vseh nastalih odpadkov. Med gradbene odpadke sodijo vsi odpadki, ki nastanejo zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacij, […]

24.5.2021 – WEBINAR: Posebnosti pri obračunavanju DDV v turističnih agencijah in pri organizaciji dogodkov

Vas zanima, kako turistična agencija pravilno izračuna DDV od razlike v ceni po posebni ureditvi? Ali, katero klavzulo mora napisati na izdan račun? Bi radi izvedeli, kakšna je pravilna obdavčitev pri organizaciji dogodkov? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja. […]

24.5.2020 – WEBINAR: Šola izvršbe – nadaljevalna (primerno tudi za nepravnike)

s prikazom vpliva interventne zakonodaje na izvršilni postopek V nadaljevalni stopnji izvršbe  bomo predstavili vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje tudi postopek izvršbe, vključno z vsemi izvršilnimi sredstvi. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, […]

25.5.2021 – WEBINAR: Gradbeni projekti – od načrta do izvedbe

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Investicije so eden od pomembnih gonil razvoja ne samo poslovnega sistema ampak tudi celotnega gospodarstva države. Predvsem uspešno vodenje projektov […]

26.5.2021 – WEBINAR: Branje bilanc za direktorje/podjetnike

Pomembno je, dakot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in seveda, da že skozi leto spremljate stanje ter ob zaključku poslovnega leta razumete kaj podpisujete. Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter […]

27.5.2021 – WEBINAR: Nesreče pri delu in odškodninska odgovornost delodajalca

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sta intenzivno pristopila k uveljavljanju in izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Sodna praksa v zadnjih letih do delodajalcev postaja vse strožja, kar pomeni, da od […]

31.5.2021 – WEBINAR: UPRAVNIKI VEČSTANOVANJSKIH STAVB in sodni postopki (ter vpliv interventne zakonodaje na položaj upravnikov)

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso. Zaradi velikega števila postopkov osebnega stečaja pa postajo vse bolj aktualna vprašanja izterjave najemnine in ostalih stroškov od najemnikov, ki so v postopku osebnega stečaja. Mnogi najemniki v […]

1.6.2021 – WEBINAR: DDV PRI MEDNARODNIH DOBAVAH BLAGA, vključno z novostmi s 1. 7. 2021

Obračunavanje DDV pri čezmejnih dobavah blaga ni enostavno, zato se na tem področju v praksi pojavlja veliko vprašanj. Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, novosti pri spletni prodaji, izvozu blaga, kraju […]

2.6.2021 – WEBINAR: Nov Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in nov Zakon o tujcih

26. maja 2021 so se začele uporabljati novosti, ki jih prinašata noveli Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Pripravili smo praktični seminar, kjer vam bomo te novosti predstavili, hkrati pa tudi postopek elektronskega vlaganja vlog za pridobitev delovnega dovoljenja […]

8.6.2021 – WEBINAR: Gradbena in podizvajalska pogodba

– z aktualno sodno prakso in z razlago posameznih zanimivejših odločb Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev IZS. Namen seminarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena […]

9.6.2021 – WEBINAR: Novosti in obveznosti na področju embalaže – NOVA EMBALAŽNA UREDBA

Po novem bodo tako zavezanci za plačevanje embalažnine oz. ravnanja z odpadno embalažo vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki uvažajo oz. dajejo embalažo na slovenski trg. V skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki stopi v veljavo dne 24. 4. 2021, […]

15. in 16.6.2021 – DVODNEVNI WEBINAR: Trening telefonske izterjave

Telefonska izterjava je v primerjavi z drugimi oblikami izterjave še vedno najhitrejša in najcenejša oblika izterjave, kar potrjujejo številni primeri iz prakse. Žal pa se izvedba izterjave pogosto izvaja na šibki komunikacijski ravni, ki ne vodi do pričakovanih rezultatov. Dejstvo je, da se teh […]