Meni


PartnerjiKontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 30.3.2017 –NOVO!!!! Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

  V Uradnem listu RS, št. 10/2017 je bil objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.  Zakon ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo in čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav EU […]

 • 3.4.2017 – Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

  25. maja 2016 je je stopila v veljavo Splošna uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in prinaša številne novosti in spremembe na področju dela z osebnimi […]

 • 4.4.2017 – Refundacije boleznin po novem preko sistema e-VEM

  V oktobru 2016 je stopil  v veljavo Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-Vem, ki med drugim vključuje tudi  oddajo vlog  v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM je […]

 • 5.4.2017 – PRAKTIČNO O DDV, vključno z novostmi – DELAVNICA

  V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili dvodnevno delavnico o DDV, na […]

 • 11.4.2017 – IZTERJAJMO DOLGOVE

  Prevzemite pobudo, bodite aktivni pri izterjavi dolgov! Nasveti, pojasnila in praktični primeri za sodno in izvensodno izterjavo. Kdaj poiščemo pomoč zasebnega detektiva? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do svojega denarja – […]

 • 11.4.2017 – Aktualno glede opravljanja čezmejnih storitev v Avstriji

  V veljavi je nov Zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja. Vabimo vas na strokovni seminar, na katerem vam bo Mag. Johann Picej, pravnik in davčni svetovalec iz avstrijskega podjetja  DDr. Jakllitsch& Mag. Picej, Steuerberatungsges.m.b.H. iz Celovca, celovito predstavil […]

 • 11.4.2017 – ŠOLA RAČUNOVODSTVA

  Vabimo vas v prenovljeno šolo računovodstva. Pripravili smo praktično, 52-urno, usposabljanje z vajami, na katerem vas bo predavateljica, z bogatimi izkušnjami, učinkovito pripravila za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Zadnje, 14-to, srečanje je namenjeno poskusnem preverjanju računovodskega znanja. […]

 • 11.4.2017 – AKTUALNO – Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev

  Na novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša spremembe vezane na napotitev delavcev na delo v tujino, vpliv pa bo imel tudi na razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in službeno potjo. Na seminarju bodo predstavljene pomembne rešitve za pravilno napotitev delavca na […]

 • 12.4.2017 – VSE O OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI, vključno z novostmi

  Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni? Na kakšen način […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

29.3.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli […]

30.3.2017 –NOVO!!!! Zakon o čezmejnem izvajanju storitev

V Uradnem listu RS, št. 10/2017 je bil objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev.  Zakon ureja čezmejno izvajanje storitev delodajalcev z napotitvijo delavcev na delo in čezmejno izvajanje storitev samozaposlenih oseb, in sicer iz Slovenije v druge države članice EU ter iz drugih držav EU […]

30.3.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Poznate možnosti, ki vam jih nudijo domači in evropski-centralizirani razpisi? Za to leto so predvideni naslednji slovenski razpisi: Dopolnjevanje SME instrumenta (14,5 mio EUR), MGRT; Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA (14 mio EUR), MGRT; Krepitev kompetenc […]

3.4.2017 – Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov

25. maja 2016 je je stopila v veljavo Splošna uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu podatkov, ki bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in prinaša številne novosti in spremembe na področju dela z osebnimi […]

4.4.2017 – Refundacije boleznin po novem preko sistema e-VEM

V oktobru 2016 je stopil  v veljavo Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-Vem, ki med drugim vključuje tudi  oddajo vlog  v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja. Elektronsko vlaganje zahtevkov preko e-VEM je […]

4.4.2017 – Telefonska izterjava – za učinkovito izvedbo je potrebna izurjenost

Primeri dobre prakse potrjujejo, da je TELEFONSKA IZTERJAVA izredno učinkovita pot do prejema zapadlih obveznosti. Žal se v organizacijah z izvedbo telefonske izterjave (pre)pogosto odlaša. Dejstvo je, da se teh klicev nihče ne razveseli, še več, priča smo številnim izgovorom, izmikanjem in neupravičenemu razburjanju. Zaposlenim […]

5.4.2017 – PRAKTIČNO O DDV, vključno z novostmi – DELAVNICA

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, tako glede pravilnega izstavljanja računov, obdavčitve storitev, blaga, prodaje nepremičnin, uvoza, izvoza, dobav blaga znotraj EU ipd. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili dvodnevno delavnico o DDV, na […]

6.4.2017 – Zakonitost kadrovanja se začne s personalnimi mapami in kadrovskimi evidencami

Urejene personalne mape in kadrovske evidence so zakonska obveznost vsakega podjetja oziroma organizacije. Na tem področju se pojavlja kar nekaj napak, ki jih delovni inšpektorji pogosto zaznajo ter sankcionirajo. Na vaša vprašanja in dileme vam bo odgovorila strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman, […]

6.4.2017 – Gradbena in podizvajalska pogodba

Namen seminarja je prikazati, kako se pripravi kvalitetna gradbena pogodba in katere sestavine mora imeti, če se želijo pogodbene stranke izogniti tveganjem, ki so povezane z neusklajenimi soglasji volj. Poseben poudarek bo namenjen spremembi zakonodaje na področju podizvajalskih razmerij pri pravu javnih naročil in posledicam, […]

11.4.2017 – IZTERJAJMO DOLGOVE

Prevzemite pobudo, bodite aktivni pri izterjavi dolgov! Nasveti, pojasnila in praktični primeri za sodno in izvensodno izterjavo. Kdaj poiščemo pomoč zasebnega detektiva? Seminar je namenjen iskanju rešitev pri upravljanju s terjatvami ter soočenju/primerjavi in iskanju pravih odgovorov na vprašanje kako do svojega denarja – […]

IZPIT – NPK Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: april 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 3 4.2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 11. 4. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 30.3.2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. l. […]

IZPIT – NPK Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele

Izpitni rok: april 2017 (navedite v prijavnici): pregled dokazil: 3. 4. 2017 preverjanje oz. izpit  bo predvidoma 11. 4. 2017 prijavnice z  vsemi dokazili zbiramo do vključno 30. 3. 2017 ZAKAJ PRIDOBITI NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO? Pravilnik o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, Ur.l. RS, št. 41/2009 in Pravilnik o zaščiti stavb pred […]

11.4.2017 – Aktualno glede opravljanja čezmejnih storitev v Avstriji

V veljavi je nov Zakon o preprečevanju dampinga pri plačah in socialnih prispevkih v primeru čezmejnega poslovanja. Vabimo vas na strokovni seminar, na katerem vam bo Mag. Johann Picej, pravnik in davčni svetovalec iz avstrijskega podjetja  DDr. Jakllitsch& Mag. Picej, Steuerberatungsges.m.b.H. iz Celovca, celovito predstavil […]

11.4.2017 – ŠOLA RAČUNOVODSTVA

Vabimo vas v prenovljeno šolo računovodstva. Pripravili smo praktično, 52-urno, usposabljanje z vajami, na katerem vas bo predavateljica, z bogatimi izkušnjami, učinkovito pripravila za delo na področju računovodstva in na izpit za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Zadnje, 14-to, srečanje je namenjeno poskusnem preverjanju računovodskega znanja. […]

11.4.2017 – AKTUALNO – Napotitev delavcev na delo v tujino s poudarkom na novem Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev

Na novo sprejet Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša spremembe vezane na napotitev delavcev na delo v tujino, vpliv pa bo imel tudi na razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in službeno potjo. Na seminarju bodo predstavljene pomembne rešitve za pravilno napotitev delavca na […]

12.4.2017 – VSE O OBDAVČITVI TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI, vključno z novostmi

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Kdaj je treba narediti popravek odbitka DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin? Kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni? Na kakšen način […]

13.4.2017 – Spremembe na REK obrazcih po 1. 1. 2017

Spremenjen je način poročanja v skladu s spremembo pravilnika, ki velja za dohodke, ki se nanašajo na obdobje po 1. 1. 2017. V Uradnem listu RS, št. 60/16 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o […]

14.4.2017 – Hranjenje računovodsko-davčne dokumentacije

Poslovno in računovodsko-davčno dokumentacijo ter evidence moramo, zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno. Npr.: minimalno 10 let se hranijo dokumenti, iz katerih je razviden obračun DDV; arhiv plač je TRAJEN. Pri obilici poslovne, računovodske in […]

18.4.2017 – POREKLO BLAGA

1.1.2017 se je v okviru sheme GSP Unije začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) – registracija izvoznikov v okviru sheme GSP Unije. Sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru bodočih sporazumov o prosti trgovini (Kanada, Vietnam): carinski organi smo začeli z registracijo […]