Meni


Partnerji
Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

 • Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

  Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

 • 8.3.2017 – NOVOSTI – eVročanje sklepov o davčni izvršbi

  Od 1. novembra 2016 Finančna uprava RS pravnim osebam sklepe o davčni izvršbi vroča samo še elektronsko prek portala eDavki. Kljub navodilom na portalu eDavki, sporočilu za javnost in posebnemu osebnemu sporočilu, ki je bilo poslano vsem podjetjem in podjetnikom, FURS še vedno prejema veliko […]

 • 9.3.2017 – Brezplačno usposabljanje za življenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŽELJA

  Mednarodni center za prenos znanja in Občina Horjul organizirata  usposabljanje, ki  je namenjeno pridobivanju temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter posledično za ohranjanje zaposljivosti, mobilnosti in uspešnosti tako posameznika kot celotnega okolja. Udeleženci boste v programu usposabljanja […]

 • 9.3.2017 – Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt za hranjenje poslovne dokumentacije

  Na seminarju boste izvedeli kaj potrebujete za uvedbo verodostojne e-hrambe dokumentov, ki je veljavna dolgoročno, dobili konkretne napotke kako pripraviti klasifikacijski in signirni načrt, ki bo učinkovit, pregleden in hkrati ustrezal vašim potrebam ter dobili vpogled v primere klasifikacijskega in signirnega načrta. Nekaj dejstev po […]

 • 10.3.2017 – POGLOBLJEN PREGLED OBDAVČITVE STORITEV Z DDV

  vključno z novostmi v letu 2017 Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

 • 14.3.2017 – Aktualno za prevoznike v cestnem prometu

  Uporaba tahografov in vodenje evidence delovnega časa za napotene delavce v tujino Države članice Evropske Skupnosti so morale sprejeti zakonodajo o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Za prevoznike to pomeni, da morajo spoštovati pogoje napotitve voznikov na delo v […]

 • 14.3.2017 – Načrtovanje evropskih projektov

  iz administrativnega, vsebinskega in finančnega vidika Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, učinkovitosti in transparentnosti projektnega predloga. Od natančnosti projektnega načrta je odvisna izvedba projekta, učinkovito in smotrno poročanje ter izkoriščanje in trajnost […]

 • 15.3.2017 – Priprava na strokovni izpit za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

  Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje. V Mednarodnem centru […]

 • 16.3.2017 – POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V JAVNEM SEKTORJU

  (odbitni delež, »prefakturiranje«, vodenje evidenc…) V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Eno izmed njih je tudi: ali pravilno obračunavate in odbijate DDV od obratovalnih stroškov pri najemu. Na seminarju bomo odgovorili na to in podobna vprašanja […]

 • 20.3.2017 – Vodenje in upravljanje evropskih projektov

  iz administrativnega, vsebinskega in finančnega vidika Temeljito načrtovano administrativno, vsebinsko in finančno vodenje in upravljanje evropskih projektov predstavlja zagotovilo zanesljivega koordiniranja, usmerjanja, spremljanja, nadziranja in ukrepanja v vseh izvedbenih fazah projektnega življenja. Integrativno vodenje in upravljanje vključuje upravljanje resursov, vsebine in obsega projekta, finančno […]

Izkoristite možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce

Če želite več informacij ali če bi radi izkoristili možnost brezplačnega usposabljanja za vaše sodelavce nam pošljite vprašanje ali predlog preko spletnega obrazca pokličite na 01 2927260 ali pošljite mail na janez.dekleva@mcpz.si. V okviru projekta izvajamo naslednja brezplačna izobraževanja in usposabljanja: Programi usposabljanja za življenjsko […]

NPK Izvajalec del visokih gradenj

Izpitni rok: marec 2017 Pošljite prijavnico_npk_izv-visokih-gradenj z dokazili Pomembni datumi: Potrjevanje bo predvidoma 1. marca 2017 (komisija sama pregleda vaša dokazila, MCPZ vas obvesti o odločitvi komisije). Izpit pred komisijo bo predvidoma 6. marca 2017 na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, ob 15.00 uri Prijavnice z […]

6.3.2017 – INCOTERMS 2010 IN MEDNARODNA PRODAJNA POGODBA V PRAKSI

Trgovinske klavzule Incoterms 2010 v poslovni praksi veljajo za splošno sprejeti in mednarodno priznani standard. Z vključitvijo posamezne klavzule Incoterms v prodajno pogodbo stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako pomembno zmanjšata tveganje pravnih zapletov. Poznavanje in pravilna […]

8.3.2017 – NOVOSTI – eVročanje sklepov o davčni izvršbi

Od 1. novembra 2016 Finančna uprava RS pravnim osebam sklepe o davčni izvršbi vroča samo še elektronsko prek portala eDavki. Kljub navodilom na portalu eDavki, sporočilu za javnost in posebnemu osebnemu sporočilu, ki je bilo poslano vsem podjetjem in podjetnikom, FURS še vedno prejema veliko […]

9.3.2017 – Smo pripravljeni na obisk delovnega inšpektorja in inšpektorja s področja varstva in zdravja pri delu?

Delodajalec je v odnosu do delovnega inšpektorata in inšpektorata za varstvo pri delu v podrejenem položaju, saj je breme dokazovanja na delodajalcu. Zato vam bo strokovnjakinja s področja delovnopravne zakonodaje, Andreja Janc Koderman, podala nasvete, kako pripraviti interne akte v skladu z veljavno delovno pravno […]

9.3.2017 – Brezplačno usposabljanje za življenjsko uspešnost – IZZIVI PODEŽELJA

Mednarodni center za prenos znanja in Občina Horjul organizirata  usposabljanje, ki  je namenjeno pridobivanju temeljnih spretnosti in novih znanj za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter posledično za ohranjanje zaposljivosti, mobilnosti in uspešnosti tako posameznika kot celotnega okolja. Udeleženci boste v programu usposabljanja […]

9.3.2017 – Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt za hranjenje poslovne dokumentacije

Na seminarju boste izvedeli kaj potrebujete za uvedbo verodostojne e-hrambe dokumentov, ki je veljavna dolgoročno, dobili konkretne napotke kako pripraviti klasifikacijski in signirni načrt, ki bo učinkovit, pregleden in hkrati ustrezal vašim potrebam ter dobili vpogled v primere klasifikacijskega in signirnega načrta. Nekaj dejstev po […]

10.3.2017 – POGLOBLJEN PREGLED OBDAVČITVE STORITEV Z DDV

vključno z novostmi v letu 2017 Ali ste prepričani, kdaj ste dolžni pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali veste, katere storitve, ki jih zaračunavate v tujino, so obdavčene z DDV in katere ne? Katera je obvezna klavzula, ki jo morate napisati na […]

14.3.2017 – Aktualno za prevoznike v cestnem prometu

Uporaba tahografov in vodenje evidence delovnega časa za napotene delavce v tujino Države članice Evropske Skupnosti so morale sprejeti zakonodajo o izvrševanju direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev. Za prevoznike to pomeni, da morajo spoštovati pogoje napotitve voznikov na delo v […]

14.3.2017 – Načrtovanje evropskih projektov

iz administrativnega, vsebinskega in finančnega vidika Administrativno, vsebinsko in finančno načrtovanje so sestavni deli vsakega projektnega predloga, obenem pa temelji stroškovne upravičenosti, uravnoteženosti, učinkovitosti in transparentnosti projektnega predloga. Od natančnosti projektnega načrta je odvisna izvedba projekta, učinkovito in smotrno poročanje ter izkoriščanje in trajnost […]

15.3.2017 – Branje bilanc za direktorja / podjetnika

Pomembno je, da kot direktor /podjetnik razumete, kaj podpisujete ob zaključku poslovnega leta in da razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev. Kot direktor / podjetnik  ste pooblaščeni za delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi svojega podjetja […]

15.3.2017 – Priprava na strokovni izpit za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje. V Mednarodnem centru […]

16.3.2017 – POSEBNOSTI PRI OBRAČUNAVANJU DDV V JAVNEM SEKTORJU

(odbitni delež, »prefakturiranje«, vodenje evidenc…) V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Eno izmed njih je tudi: ali pravilno obračunavate in odbijate DDV od obratovalnih stroškov pri najemu. Na seminarju bomo odgovorili na to in podobna vprašanja […]

16.3.2017 – Učinkovita izvršba za učinkovitejše poslovanje

Zadnje spremembe in dopolnitve  Zakona o izvršbi in zavarovanju – Noveli  ZIZ-J in ZIZ-K ter nekatere odločbe Ustavnega sodišča so v postopek izvršbe uvedle precej bistvenih sprememb in dopolnitev dosedanje ureditve. Na seminarju bomo prikazali kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova, kot […]

20.3.2017 – Vodenje in upravljanje evropskih projektov

iz administrativnega, vsebinskega in finančnega vidika Temeljito načrtovano administrativno, vsebinsko in finančno vodenje in upravljanje evropskih projektov predstavlja zagotovilo zanesljivega koordiniranja, usmerjanja, spremljanja, nadziranja in ukrepanja v vseh izvedbenih fazah projektnega življenja. Integrativno vodenje in upravljanje vključuje upravljanje resursov, vsebine in obsega projekta, finančno […]

22.3.2017 – IZPLAČILO PLAČE IZ USPEŠNOSTI POSLOVANJA, BONITETE IN POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM

vključno z novostmi v letu 2017. Na seminarju bomo predstavili določbe Zakona o udeležbi delavcev pri dobičku in spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve z dohodnino. Del plače za poslovno uspešnost je od 1. 1. 2017 dalje neobdavčen, […]

23.3.2017 – Zakonito in učinkovito kadrovanje po načelu ”Win-Win”

– zadovoljen delodajalec in delojemalec Vabimo vas na intenziven seminar, na katerem boste pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke – od zaposlovanja, vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za delo itd.), do disciplinskih […]

24.3.2017 – Odškodninski in regresni zahtevek v primeru nastanka poškodbe pri delu

Na seminarju bodo predstavljene pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, potem pa se bomo osredotočili predvsem na praktične primere. Predavatelj Andrej Jerše bo predstavil izkušnje na področju odškodninske odgovornosti, ko kot sodni izvedenec pripravlja strokovna mnenja, na podlagi katerih se zavarovalnice odločijo za izstavitev regresnega […]

29.3.2017 – Posebnosti pri obračunavanju DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev različnih čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, kaj so pravi in nepravi tristranski posli […]

30.3.2017 – Priprava in vodenje evropskih projektov

Se želite usposobiti za črpanje evropskih sredstev? Poznate možnosti, ki vam jih nudijo domači in evropski-centralizirani razpisi? Za to leto so predvideni naslednji slovenski razpisi: Dopolnjevanje SME instrumenta (14,5 mio EUR), MGRT; Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA (14 mio EUR), MGRT; Krepitev kompetenc […]