Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Mednarodno sodelovanje

Izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo, ponujamo tudi v okviru mednarodne partnerske mreže, ki jo oblikujemo in širimo na podlagi doseganja materialnih in kadrovskih standardov. Direkten prenos programa v tuje okolje vedno ni možen, zato v sodelovanju s tujimi strokovnjaki in strokovnimi inštitucijami izvedemo ustrezno lokalizacijo programa.

Preko mednarodnega sodelovanja in projektnega imamo možnost in priložnost, da sledimo svetovanemu razvoju in trendom na področju izobraževanja, usposabljanja, ključnih in poklicnih kompetenc, socialnega partnerstva, trga dela ter tudi na posameznih strokovnih področjih. Sodelovanje v mednarodnih, pa tudi domačih projektih hkrati za nas pomeni razvojno iniciativo, spoznavanje novih praks, ki jih, kot dodano vrednost, lahko implementiramo v tekoče delo in organizacijsko strukturo.

Sodelovanje je usmerjeno v mednarodne, nacionalne, panožne in interne projekte, ki hkrati zajemajo analitično delo in razvojno komponento v smislu metodoloških podlag. Razvojno delo na projektih, kompetenčni pristop, spremljanje in izvedba analiz trga dela in partnersko sodelovanje je dobra osnova za nadaljnje programiranje, delo in visoko kakovost.

Hvaležni smo za velike možnosti in priložnosti, iz katerih smo se učili in črpali svoje znanje, zato želimo svoje znanje, izkušnje in rešitve deliti z drugimi.

Mednarodno sodelovanje in projektno delo torej razumemo kot:

  • podporo razvoju novih vsebin in podpora slovenskemu gospodarstvu in družbi z vidika aktualnih znanj, spretnosti in kompetenc,
  • mednarodno povezovanje kot del strateške razvojne usmeritve MCPZ-ja in
  • prenos naše dobre prakse v druga okolja.

Projekti

Print Friendly, PDF & Email