Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

24.4.2024 – WEBINAR: Obračun plač in drugih prejemkov

Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na  različno zakonodajo, ki se stalno spreminja, kot npr. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini … Predavateljica bo pojasnila tudi dve specifiki pri obračunu plač: oskrbovalski dopust […]

25.4.2024 – WEBINAR: Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Vključno: z napotki za pripravo klasifikacijskega načrta (oz. načrta razvrščanja),s primerom klasifikacijskega načrta inz napotki glede predpriprave na uvedbo elektronske hrambe. Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod v digitalno obliko […]

9.5.2024 – WEBINAR: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

– z aktualnimi vprašanji Ali se lahko zarubi regres, ali delno ali v celoti? Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev […]

16.5.2024 – WEBINAR: Katere spremembe ZDR-1D je potrebno upoštevati v praksi?

Seznanite se z novimi spremembami ZDR-1 in jih pravočasno implementirajte v prakso. Nove obveznosti delodajalca: Nadgraditi obstoječe vzorce pogodb o zaposlitvi.Opredeliti pravico do odklopa za zaposlene.Upoštevajte novosti v postopku odpovedi delavcu… TERMIN in KRAJ WEBINARJA 16. maj 2024, od 9.00 do 12.00 ure, v […]

23.5.2024 – WEBINAR: Terjatve – upravljanje in izterjava

Primerno za nepravnike. Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.: Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, […]

29.5.2024 – WEBINAR: Vodenje EU trajnostnih projektov – OD PRIJAVE DO IZVEDBE

Za vas smo pripravili intenzivno on-line projektno šolo, v kateri vam bo predavateljica praktično predstavila kako načrtovati trajnostni projekt, kako in kje poiskati ustrezen razpis, načrtovati prijavo in kako uspešno počrpati sredstva brez vračanja le-teh. Do leta 2027 je na voljo več kot 10 […]

NOVO: Inštalaterji naprav na obnovljive vire energije – usposabljanje, preizkus znanja in obnovitveno usposabljanje

Mednarodni center za prenos znanja, je z odločbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, dne 12.4.2023, številka: 3608-2/2023_2430-13, prejel Javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja, preizkusa znanja in obnovitvenega usposabljanja za inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije: Inštalater kotlov na lesno biomasoInštalater toplotnih črpalkInštalater plitvih […]