Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

24.4.2024 – WEBINAR: Obračun plač in drugih prejemkov

Obračunavanje in izplačevanje plač in drugih prejemkov je izjemno zahtevno področje, ob tem pa še vezano na  različno zakonodajo, ki se stalno spreminja, kot npr. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o dohodnini … Predavateljica bo pojasnila tudi dve specifiki pri obračunu plač: oskrbovalski dopust […]

25.4.2024 – WEBINAR: Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Vključno: z napotki za pripravo klasifikacijskega načrta (oz. načrta razvrščanja),s primerom klasifikacijskega načrta inz napotki glede predpriprave na uvedbo elektronske hrambe. Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod v digitalno obliko […]

9.5.2024 – WEBINAR: Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih

– z aktualnimi vprašanji Ali se lahko zarubi regres, ali delno ali v celoti? Delodajalci se dostikrat znajdejo v negotovosti, ko glede posameznega delavca prihajajo različni sklepi, tako sodni kot davčni, poseben problem pa prinaša še upravno-izplačilna prepoved, s katero delavec prostovoljno dovoli obremenitev […]

10.5.2024 – WEBINAR: Obdavčitev storitev z DDV – MEDNARODNI VIDIK

Kdaj je treba na izdanem računu za storitve obračunati DDV in kdaj to ni potrebno? Kdaj ste dolžni pri prejemu računa za storitve iz tujine narediti samoobdavčitev in kdaj račun zavrnete? Kako uporabljamo posebno ureditev VEM (OSS) za storitve končnim potrošnikom? Na ta in […]

13.5.2024 – WEBINAR: Obračunavanje DDV pri mednarodnih dobavah blaga

Na webinarju vas bomo, da se izognete morebitnim sankcijam, opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, uvozu blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih in tristranskih poslih ipd. Povedali vam bomo tudi, kakšne so težave pri uporabi posebnih ureditev VEM (OSS) […]

14.5.2024 – WEBINAR: Upravniki večstanovanjskih stavb in sodni postopki

Pomembno je, da upravnik pozna vse sodne postopke (predvsem izvršilni postopek) in tudi aktualno sodno prakso. Za vse terjatve upravnikov velja enoletni zastaralni rok, kar pomeni, da morajo upravniki vložiti predlog za izvršbo najkasneje do konca leta. Z zadnjo novelo Zakona o finančnem poslovanju, […]

15.5.2024 – WEBINAR: Kalkulacija cene

Na webinarju boste izvedeli kako izračunati lastno in nabavno ceno ter določiti prodajno ceno izdelka/storitve. Prodajna cena je edini element s katerim podjetje ustvarja prihodek, zato je ključnega pomena, da izračun prodajne cene temelji na realnih podatkih oz. stroških. Kalkulacija cene je pravzaprav razporejanje […]

20.5.2024 – WEBINAR: Posebnosti in aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V javnem sektorju velja kar nekaj posebnosti pri povračilih stroškov in drugih prejemkih javnih uslužbencev, kot so povračila za prehrano med delom, potni stroški, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd. Ali veste, v kakšni višini zaposlenim izplačamo dnevnice, če imajo […]

21.5.2024 – WEBINAR: Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev z DDV

Transakcije z nepremičninami imajo lahko tudi davčne posledice. Na webinarju boste izvedeli, kdaj je treba plačati DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj so zaračunani obratovalni stroški obdavčeni in kdaj oproščeni, katere so najpogostejše napake na računih za gradbene storitve, ali […]

23.5.2024 – WEBINAR: Aktualno pri izplačevanju potnih stroškov v avtoprevozništvu

Vas zanima, katera je ustrezna višina povračil potnih stroškov zaposlenim v dejavnosti avtoprevozništva z upoštevanjem delovnopravnega vidika? Ali, kakšni so napotki Evropske komisije glede napotitve voznikov v skladu z Direktivo (EU) 2020/1057 v okviru prevoza blaga – kdaj gre za napotitev voznikov v tujino […]

23.5.2024 – WEBINAR: Terjatve – upravljanje in izterjava

Primerno za nepravnike. Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.: Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, […]

24.5.2024 – WEBINAR: Obračunavanje DDV pri poslovanju s tujino

Vas zanima, kakšne so posebnosti na področju DDV pri poslovanju s tujino v zvezi z obdavčitvijo storitev, uvoza, izvoza, dobav in pridobitev blaga znotraj EU ter pravilnim izstavljanjem računov pri teh dobavah? Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo […]

29.5.2024 – WEBINAR: Verodostojni dokument / knjigovodska listina v dobi digitalizacije

Na podlagi vprašanj in težav, ki jih davčna svetovalka rešuje v praksi, smo pripravili webinar, ki bo dal odgovore na vaše dileme o verodostojnosti vaših računovodskih oz. knjigovodskih listin. Izvedeli boste kaj o elektronskih dokumentih, elektronskem podpisu in  elektronskem arhiviranju pravijo računovodski in davčni […]