Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

8.7.2024 – WEBINAR: Posebnosti pri obdavčitvi prejemkov za poslovodenje in prokuro, vključno z novostmi pri plačilu prispevkov v letu 2024

Kakšna je razlika med obdavčitvijo prejemkov poslovodij in prokuristov? Kdo lahko dobi izplačane neobdavčene potne stroške? Katere so pomembne sestavine pogodb o poslovodenju in prokuri v zvezi s prejemki poslovodij in prokuristov? Če želite vaše znanje na tem področju poglobiti in pravilno izplačevati prejemke […]

11.7.2024 – WEBINAR: Posebnosti pri odbitku in popravku odbitka DDV

Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj s področja pravice do odbitka vstopnega Pri obračunavanju DDV se v praksi pojavlja veliko vprašanj s področja pravice do odbitka vstopnega davka in tudi kasnejšega popravka odbitka DDV. Na webinarju vas bomo, da se izognete […]

26.8.2024 – WEBINAR: Šola izvršbe – nadaljevalna (primerno tudi za nepravnike)

Na webinarju bo predavateljica predstavila vložitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in natančneje tudi postopek izvršbe, vključno z vsemi izvršilnimi sredstvi. Predstavljeni bodo tudi nekateri drugi inštituti izvršilnega postopka: ugovor tretjega, odlog izvršbe, upnikov umik predloga, prekinitev postopka, nadaljevanje izvršbe z novim […]

27.8., 28.8. in 29.8.2024: PAKET WEBINARJEV – Dnevi računovodstva z Biserko Šubelj

UGODNO: Za vas smo pripravili paket najbolj obiskanih webinarjev z Biserko Šubelj. 27.8.2024 (9.00-13.00): Kalkulacija cene – kako izračunati lastno in nabavno ceno ter določiti prodajno ceno izdelka/storitve Struktura stroškov in zajemanje stroškov v kalkulacijo ceneStruktura prodajne cene storitve – kalkulacija prodajne cene storitveRazporejanje […]

29.8.2024 – WEBINAR: DDV v javnem sektorju

V praksi se na področju DDV pojavlja precej vprašanj, nekatera so specifična za javni sektor. Da se izognete sankcijam, ki so posledica nepravilnosti pri plačevanju DDV, smo vam pripravili webinar, na katerem vam bomo predstavili posebnosti iz prakse v javnem sektorju. Obravnavali bomo, kako […]

9.9.2024 – WEBINAR: Pravica do odklopa – katere obveznosti mora delodajalec izpolniti do 16.11.2024?

Delodajalci ste skladno z novelo ZDR-1D  dolžni do 16.11.2024 v svoji organizaciji sprejeti ukrepe za ureditev pravice do odklopa. Ti ukrepi se lahko bistveno razlikujejo pri delodajalcih glede na prepoznane izzive in načina delovanja organizacije. Ste že prepoznali tveganja kršenja pravice do odklopa? V […]

25.9.2024 – WEBINAR: Izvršba za upnike

z obravnavo najpogostejših vprašanj, pomembnih za upnikes praktičnim prikazom zadnjih sprememb in dopolnitev ZIZ-Ms prikazom aktualne sodne prakse Izvršilni postopek (oziroma izvršba) je namenjen upniku in sicer, da uveljavi svojo terjatev, kot ta izhaja iz izvršilnega naslova. Upnik, kot aktivna stranka, torej vloži predlog […]

18.11.2024 – WEBINAR: Pogodbeno pravo za nepravnike

En dan, dva webinarja: Sklepanje pogodbTerjatve Na podlagi vprašanj in dilem, ki se dnevno odpirajo v praksi, smo povezali dve vsebini, ki pokrivata osnovno potrebno znanje s področja sklepanja pogodb in upravljanja s terjatvami ter aktualno sodno prakso na tem področju. Poznavanje prava je […]

19.11.2024 – WEBINAR: Pogodbe o zaposlitvi od A do Ž

Si želite zmanjšati tveganja zaradi nezakonito ali pomanjkljivo zapisanih pogodb o zaposlitvi? Ali imajo vaše pogodbe vse zakonsko obvezne sestavine po ZDR? Zakaj je smiselno določene zakonske obvezne sestavine zapisati v interne akte in ne direktno v samo pogodbo o zaposlitvi?  V katerih primerih […]

6.12.2024 – WEBINAR: Zakonsko obvezni delovnopravni akti

Interni akti so temelj zakonitega dela vsakega podjetja na kadrovskem področju. Zato vas bomo na webinarju poučili, kateri akti so za delodajalca obvezni, kateri lahko zaradi načina dela v organizaciji postanejo obvezni, ter kateri akti so izjemno pomembni in priporočljivi za lažje obvladovanje organizacije […]

28.1.2025 – WEBINAR: Hitra šola izvršbe (primerno tudi za nepravnike)

Z izvršilnim postopkom oziroma izvršbo, še posebej pa z izvršilnim postopkom na podlagi verodostojne listine, se srečuje domala vsakdo – tako pravne kot fizične osebe. Nemalokrat se izvršbe (predvsem elektronske vložitve izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine) povsem uspešno lotevajo tudi nepravniki, vendar je pri tem potrebno širše […]