Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Predstavitev

Spoznajte nas

Mednarodni center za prenos znanja (MCPZ) izvaja aktualna izobraževanja in usposabljanja, nacionalne poklicne kvalifikacije in usposabljanja za strokovne kvalifikacije. Nova izobraževanja in usposabljanja razvijamo skupaj s strokovnjaki in sledimo razvoju v stroki, zakonodaji in razvoju poslovnih procesov. V praksi se to kaže v povezovanju teorije in prakse in sprotnemu prilagajanju izobraževanja in usposabljanja razvojnim trendom.

Izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajamo, ponujamo tudi v okviru mednarodne partnerske mreže, ki jo oblikujemo in širimo na podlagi doseganja materialnih in kadrovskih standardov. Direkten prenos programa v tuje okolje vedno ni možen, zato v sodelovanju s tujimi strokovnjaki in strokovnimi inštitucijami izvedemo ustrezno lokalizacijo programa.

Za posamezne naročnike, na podlagi analize obstoječih in potrebnih kompetenc, razvijemo prilagojena usposabljanja in na ta način omogočimo prilagoditev kadrovske strukture zahtevam trga in razvoja, predvsem pa obvladovanje kadrovskih procesov in hitrejšo reakcijo na zahteve naročnikov.

Ker menimo, da so delodajalci ključni faktor pri določanju kompetenc, ki jih udeleženci pridobivajo na naših usposabljanjih, vzdržujemo tesno povezanost s strokovnjaki, ki prihajajo iz prakse, od razvojne pa vse do izvedbe izobraževanj in usposabljanj.

Za nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih lahko pridobite v MCPZ, organiziramo tudi priprave, ki jih prilagodimo vašim predhodnim izkušnjam. Kar pomeni, da se boste lahko udeležili le tistega dela priprav, kjer želite svoje znanje in spretnosti dopolniti, da boste v zaključku pridobili certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji. Vsakemu kandidatu pomagamo pri prijavi na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Več o NPK

V sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja izvajamo usposabljanja za strokovne kvalifikacije, ki so prepoznane s strani delodajalcev, kot tiste, ki jih, zaradi novosti v tehnologiji, organizaciji dela in delovnih procesov, potrebujejo od svojih sodelavcev in zato večajo oz. odpirajo nove možnosti v zaposlovanju.

Naš moto, ki ga zasledujemo skozi vse aktivnosti je  ‘NOVO ZNANJE ZA RAZVOJ IN ODLIČNOST‘!

Zakaj na izobraževanje in usposabljanje na MCPZ?

  • Nudimo kvalitetna izobraževanja s predavatelji z bogatimi izkušnjami iz prakse.
  • Sodelovanje z delodajalskimi organizacijami in strokovnjaki zagotavlja aktualna in uporabna znanja.
  • Na usposabljanji dobite kvalitetna gradiva, ki so prav tako razvita v sodelovanju s strokovnjaki.
  • Izobraževanja lahko vsebinsko in izvedbeno prilagodimo naročniku.
  • Vsem udeležencem izdamo potrdilo o udeležbi.
  • Udeležencem priprav na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in usposabljanj za dodatne kvalifikacije omogočimo enostaven prehod v postopek certificiranja/izpita.

 

Print Friendly, PDF & Email