Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Misija i vizija

MISIJA

Visoko kvalitetnim obukama, koje prate trendove i potrebe tržišta rada, podstičemo razvoj i napredak društva u kojem poslujemo, brinemo za stalni profesionalni razvoj zaposlenih i održivi razvoj društva i privrede. Posvećeni smo visokom standardu naše ponude i naših usluga.

U saradnji sa privredom i drugim organizacijama razvijamo ažurne, upotrebljive i učesnicima prilagodjene obrazovne programe i sadržaje za sve vrste stručnjaka. Učestvujemo u inovativnim projektima, u okviru kojih razvijamo nova znanja, veštine i kompetencije, nove potrebe i mogućnosti.

VIZIJA

Postaćemo najvidljiviji i uspešan ponudjač poslovnih obuka odraslih lica, sa visokom reputacijom u svom okruženju.

Bićemo najbrži u razvoju novih usluga.

Bićemo prepoznatljivi po stručnosti, izvrsnosti i pouzdanosti.

GLOBALNI CILJ

Praćenjem potreba i kontinuiranim razvojem novih obrazovnih sadržaja – povećati konkurentnost korisnika naših usluga. Zadovoljan učesnik naših obuka je glavni cilj.

NAŠE POSLOVNE STRATEGIJE

 • stalno ćemo pratiti razvojne trendove i potrebe na tržištu rada
 • razvijaćemo nove, inovativne, prodorne, upotrebljive obuke
 • težićemo visokom kvalitetu usluga uz prihvatljivu cenu
 • svesni smo značaja svakog klijenta
 • savetovanje i korisnički servis će se realizovati po principu profesionalnosti, pouzdanosti i prijatnosti
 • ojačaćemo saradnju sa poslodavačkim organizacijama i drugim interesnim grupama
 • saradjivaćemo sa vrhunskom ekipom predavača
 • geografski ćemo širiti mrežu partnera i sadržaj programa
 • uključivaćemo se u razvojna partnerstva na području obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada
 • dobićemo ovlašćenja sa područja regulisanih delatnosti i usluga i time obezbediti visok kvalitet realizacije
 • brinućemo se o stalnom obučavanju i visokoj stručnoj osposobljenosti i motivisanosti zaposlenih, omogućavanju ličnog rasta i inovativnosti svih zaposlenih
 • podsticaćemo pozitivnu radnu atmosferu, optimističan pristup izazovima i problemima

VREDNOSTI

 • znanje
 • stručnost
 • inovativnost
 • kvalitet
 • odgovornost prema klijentima
 • prilagodljivost i brzi odziv
 • pozitivno delovanje
 • briga o održivom razvoju
Print Friendly, PDF & Email