Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Predstavitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Kaj so nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)?

NPK omogočajo pridobivanje javno veljavnih listin o usposobljenosti, ne glede na to kako smo znanja in spretnosti pridobili.

V postopku preverjanja in potrjevanja NPK se vrednotijo in potrjujejo znanja in spretnosti pridobljena na neformalen način, torej:

 • z opravljanjem dela,
 • z udeležbo na neformalnih oblikah izobraževanja in usposabljanja,
 • s prostočasnimi aktivnostmi,
 • s samoučenjem,
 • s prostovoljstvom ipd.

NPK omogočajo:

 • dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
 • razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se priznajo rezultati učenja in izkušenj, ki jih pridobivamo skozi vse življenje;
 • lažji prehod iz enega podjetja ali dejavnosti v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;
 • večjo konkurenčnost na trgu dela v Sloveniji kot v državah EU;
 • napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
 • poveča se možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

Kako pridobimo nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)?

Prvi korak stori kandidat s kontaktiranjem pooblaščene ‘izpitne centrale’ in z oddajo prijave. Prijavnica za pridobitev NPK

Sledi svetovanje in priprava zbirne mape oz. portfolija. V tej fazi svetovalec lahko kandidatu svetuje tudi dodatno usposabljanje za želeno poklicno kvalifikacijo.

V okviru preverjanja in potrjevanja nacionalna, 3-članska komisija pregleda kandidatov portfolijo, čemur sledi praktično preverjanje, ki je prilagojeno kandidatovemu portfoliju. Celoten postopek in pogoji, vključno z izpitnimi nalogami so zapisani v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki je javni dokument in za vsako NPK objavljen na spletni strani www.nrp.si

slika1

 

Vir: www.npk.si

 

Kaj pravijo imetniki certifikatov o NPK?

Če ste v dvomih, poglejte pozitivne izkušnje  imetnikov certifikatov!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email