Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Vizija

Postali bomo najbolj viden in uspešen ponudnik poslovnega izobraževanja in usposabljanja odraslih, z visokim ugledom v svojem okolju.

Bili bomo najhitrejši pri razvoju novih storitev.

Prepoznavni bomo po strokovnosti, odličnosti in zanesljivosti.

POSLANSTVO

Z visoko kakovostnimi izobraževanji in usposabljanji, ki sledijo trendom in potrebam trga dela, spodbujamo razvoj in napredek družbe, v kateri delujemo, skrbimo za stalen strokoven razvoj kadrov in za trajnosten razvoj družbe in gospodarstva. Zavezani smo visokim standardom naše ponudbe in naših storitev.

V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami razvijamo ažurne, uporabne in udeležencem prilagojene izobraževalne programe in vsebine za vse vrste strokovnjakov. Sodelujemo v inovativnih projektih, kjer razvijamo nova znanja, spretnosti in kompetence, nove pobude in priložnosti.

GLOBALNI CILJ

S spremljanjem potreb in s stalnim razvojem novih izobraževalnih vsebin – povečati konkurenčnost uporabnikov naših storitev. Zadovoljen udeleženec naših izobraževanj in usposabljanj je glavni cilj.

NAŠE POSLOVNE STRATEGIJE

 • stalno bomo spremljali razvojne trende in potrebe na trgu dela
 • razvijali bomo nova, inovativna, prodorna, uporabna izobraževanja in usposabljanja
 • prizadevali si bomo za visoko kakovost storitev za ugodno ceno
 • zavedali se bomo pomena vsake stranke
 • svetovanje in delo s strankami bomo izvajali na principu strokovnosti, zanesljivosti in prijaznosti
 • krepili bomo sodelovanje z delodajalskimi organizacijami in drugimi interesnimi skupinami
 • sodelovali bomo z vrhunsko predavateljsko ekipo
 • geografsko in vsebinsko bomo širili mrežo partnerjev in programov
 • vključevali se bomo v razvojna partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in trga dela
 • pridobili bomo pooblastila s področja reguliranih dejavnosti in storitev in zagotavljali visoko kakovost izvedbe
 • skrbeli bomo za stalno izpopolnjevanje in visoko strokovno usposobljenost in motiviranost zaposlenih, omogočili osebno rast in inovativnost vsem
 • spodbujali bomo pozitivno delovno klimo, optimističen pristop k izzivom in problemom

VREDNOTE

 • znanje
 • strokovnost
 • inovativnost
 • kakovost
 • odgovornost do strank
 • prilagodljivost in hitra odzivnost
 • pozitivno delovanje
 • skrb za trajnostni razvoj

 

Print Friendly, PDF & Email