Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

7.6.2023 – WEBINAR: Branje bilanc za direktorje/podjetnike

Pomembno je, dakot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in seveda, da že skozi leto spremljate stanje ter ob zaključku poslovnega leta razumete kaj podpisujete. Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter […]

12.6.2023 – WEBINAR: Posebnosti pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, vključno z novostmi v letu 2023

V letu 2023 smo v javnem sektorju začeli izplačevati nove višine povračila za prehrano med delom, dnevnic, nadomestila za ločeno življenje, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči. Konec leta 2022 so bile objavljene tudi spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz […]

13.6.2023 – WEBINAR: Pogodbeno pravo za nepravnike

En dan, dva webinarja: Sklepanje pogodbTerjatve Pridobite osnovno potrebno znanje s področja sklepanja pogodb in upravljanja s terjatvami ter spoznajte aktualno sodno prakso na tem področju. WEBINAR JE NAMENJEN vodilnim in vodstvenim delavcem v gospodarstvu in v javnem sektorju, komercialistom, računovodjem, finančnikom, finančnim in […]

14. in 16.6.2023 – PAKET WEBINARJEV: Šola o DDV

Vabimo vas na spletno šolo o DDV, na kateri vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Povedali vam bomo, kdaj je treba v konkretnih primerih na računih […]

14.6.2023 – WEBINAR: Elektronsko arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije – zakonito in učinkovito

Poslovno in računovodsko-davčno dokumentacijo ter evidencemoramo, zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno. Pri obilici poslovne, računovodske in davčne dokumentacije pa podjetje lahko z internim predpisom določi rok in dokumentacijo, ki jo bo preneslo na […]

19.6.2023 – WEBINAR: DDV – pogosta vprašanja in odgovori iz prakse

Vas zanimajo konkretni primeri iz prakse v zvezi z obračunavanjem DDV od dobav blaga in storitev? Kaj pa odgovori na vprašanja glede vpisovanja računov v davčne evidence? Bi želeli pridobiti “priročnik” s pogostimi vprašanji in odgovori pri obračunavanju DDV, v katerega lahko še večkrat […]

19.6.2023, 21.6.2023, 23.6.2023: PAKET WEBINARJEV – Skrbni pregled poslovanja in računovodstva

Skrbni pregled zajema pregled poslovanja in računovodstva z namenom optimiziranja dela, večje gospodarnosti in učinkovitosti, glede na obstoječe davčne in računovodske predpise. Predavateljica bo predstavila: najpogostejše primere dobrih praks glede načina uvajanja optimiziranja dela z uvedbo digitalizacije opravil, vpeljevanja notranjih kontrol in nadzora nad […]

20.6.2023 – WEBINAR: Kako postaviti ustrezen plačni sistem v organizaciji?

Kakšen plačni sistem zadosti načelom zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti? Kakšen plačni sistem poznamo v Republiki Sloveniji? Kje so točke/področja v plačnem sistemu, ki jih lahko določa organizacija sama? Kako vrednote kot so poštenost, iskrenost, družina, družbena odgovornost, dostojno plačilo.. ipd. vključiti v […]

22.6.2023 – WEBINAR: Terjatve – upravljanje in izterjava

Primerno za nepravnike. Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.: Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, […]

28.6.2023 – WEBINAR: Davki – praktično

Na podlagi vprašanj in težav, ki jih davčna svetovalka rešuje v praksi, smo pripravili webinar, ki bo dal odgovore na vaše dileme o: davku na dodano vrednost in davku od dobička. Do zaključka leta je res še nekaj časa, prav pa je, da že […]

5.7.2023 – WEBINAR: DDV – montaža opreme (s poskusnim zagonom ali brez) in vprašanje stalne poslovne enote po ZDDPO

Montaža opreme, kot so pohištvo, okna, vrata, zasteklitve, postavitev klim, sončnih celic ipd. Kakšne so obveznosti prodajalca z vidika DDV če so te montaže opravljene v drugi državi npr . na Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji? Kdaj se šteje, da ima podjetje stalno poslovno […]