Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

25.4.2024 – WEBINAR: Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski načrt za hranjenje poslovne dokumentacije?

Vključno: z napotki za pripravo klasifikacijskega načrta (oz. načrta razvrščanja),s primerom klasifikacijskega načrta inz napotki glede predpriprave na uvedbo elektronske hrambe. Obilica poslovne dokumentacije in dokumentarnega gradiva od organizacij zahteva nove oblike in pristope pri hrambi gradiva, predvsem gre za prehod v digitalno obliko […]

20.5.2024 – WEBINAR: Posebnosti in aktualno pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

V javnem sektorju velja kar nekaj posebnosti pri povračilih stroškov in drugih prejemkih javnih uslužbencev, kot so povračila za prehrano med delom, potni stroški, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd. Ali veste, v kakšni višini zaposlenim izplačamo dnevnice, če imajo […]

6.6.2024 – WEBINAR: Delo po sistemu HACCP in priprava na inšpekcijo za varno hrano

V praksi nam delo po sistemu HACCP predstavlja dodatno delo, s tem pa slabo voljo. Ko nas obišče inšpektor pa nismo prepričani ali smo zadovoljili zakonodajne zahteve. Webinar je namenjen seznanitvi s pravnimi podlagami za uveljavljanje zahtev varne hrane, s smernicami za dobro higiensko […]