Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Predstavitev strokovnih kvalifikacij

Kaj so strokovne kvalifikacije

Strokovna kvalifikacija Združenja za razvoj znanja (ZRZ) dopolnjuje, poglablja in širi znanje, spretnosti in zmožnosti posameznika za življenje in delo ter se izkazuje s certifikatom in je rezultat stalnega izobraževanja, usposabljanja in pridobljenih delovnih izkušenj.

Strokovne kvalifikacije ZRZ so prepoznane s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske organizacije, kot tista kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc za določen zaokrožen sklop del znotraj poklica ali dejavnosti, ki  je potreben z vidika delodajalca za doseganje zahtevane kakovosti in standardov.

Če imamo ustrezna dokazila, se v postopku certificiranja strokovnih kvalifikacij lahko potrjujejo znanja in spretnosti pridobljena:

  • z opravljanjem dela,
  • z udeležbo na neformalnih oblikah izobraževanja in usposabljanja,
  • s prostočasnimi aktivnostmi,
  • s samoučenjem,
  • s prostovoljstvom ipd.

Kako pridobimo strokovno kvalifikacijo?

Certificiranje strokovnih kvalifikacij izvaja Združenje za razvoj znanja.

Pri nas se udeležite usposabljanja za strokovno kvalifikacijo in pomagali vam bomo tudi pri prijavi na certificiranje.

Prijavnici morate dodati dokumente, s katerimi dokazujete izpolnjevanje pogojev za pristop k certificiranju, če jih imate, pa tudi dodatna dokazila za potrjevanje znanj, spretnosti in kompetenc za dodatne kvalifikacije.

V postopku certificiranja 3-članska komisija najprej pregleda kandidatov portfolijo , temu sledi izpit. Pogoji za pristop, izpitne naloge in potek izpita so objavljeni na spletni strani www.zrz.si

Vir: www.zrz.si

 Potek certificiranja

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email