Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

O Medjunarodnom centru za prenos znanja

Upoznajte nas

Medjunarodni centar za prenos znanja (MCPZ) izvodi aktuelne edukativne programe, nacionalne stručne kvalifikacije i obuke za profesionalnee kvalifikacije. Nove edukativne programe i obuke razvijamo zajedno sa stručnjacima i pratimo razvoj u struci, zakonodavstvu i razvoju poslovnih procesa. U praksi, to vodi povezivanju teorije i prakse i kontinuiranom prilagodjavanju obrazovanja i osposobljavanja razvojnom trendu.

Programe i obuke, koje sprovodimo, nudimo i u okviru medjunarodne partnerske mreže, koju oblikujemo i širimo na osnovu ostvarivanja materijalnih i kadrovskih standarda. Diretan prenos programa u inostrano okruženje nije uvek moguće, zato u saradnji sa stranim stručnjacima i stručnim institucijama izvodimo adekvatnu lokalizaciju programa.

Za pojedine naručioce, na osnovu analize postojećih i potrebnih kompetencija, razvijamo prilagodjene edukativne programe i na takav način omogućavamo prilagodjavanje kadrovske strukture zahtevima tržišta i razvoja, pre svega, savladjivanja kadrovskih procesa i bržu reakciju na zahteve naručioca.

Pošto smatramo da su poslodavci ključni faktor u odredjivanju kompetencija, koje učesnici dobijaju na našim obukama, održavamo tesnu vezu sa stručnjacima, koji dolaze iz prakse, od razvoja do implementacije obrazovanja i obuka.

Za nacionalne stručne kvalifikacije, koje možete dobiti u MCPZ, organizujemo i pripreme, koje prilagodjavamo Vašem prethodnom iskustvu. Što znači da ćete biti u mogućnosti da učestvujete u u samo jednom delu pripreme, da biste na kraju dobili sertifikat o nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji. Svakom kandidatu pomažemo pri prijavi na proveru i potvrdi nacionalne stručne kvalifikacije. Više o NSK (link na NSK)

U saradnji sa Udruženjem za razvoj znanja izvodimo obuke za profesionalne kvalifikacije, koje su prepoznate od strane poslodavaca, koje oni, zbog inovacija u tehnologiji, organizaciji rada i radnim procesima traže od svojih saradnika i time povećati, odnosno otvoriti nove mogućnosti za zapošljavanje. Više (link na URZ)

Naš moto, koji obuhvata sve naše aktivnosti je »NOVO ZNANJE ZA RAZVOJ I IZVRSNOST«!

Zašto se obrazovati i obučavati u MCPZ?

  • Nudimo kvalitetne obuke sa predavačima sa bogatim praktičnim iskustvom.
  • Saradnja sa poslodavačkim organizacijama i stručnjacima obezbedjuje aktuelna i upotrebljiva znanja.
  • Na obukama dobijate kvalitetnu literaturu, koja se izradjuje u saradnji sa stručnjacima.
  • Sadržaj i realizaciju obuke prilagodjavamo naručiocu.
  • Svim učesnicima izdajemo potvrdu o učešću.

Učesnicima koji su na pripremi za proveru i potvrdu nacionalnih stručnih kvalifikacija i obukama za dodatne kvalifikacije omogućavamo jednostavan prelaz na postupak sertifikovanja/ispita.

Print Friendly, PDF & Email