Meni


Partnerji

Kontakt


MCPZ Mednarodni center za prenos znanja d.o.o.

Kardeljeva ploščad 1,
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Tel: +386/(0)1 292 72 60
Fax: +386/(0)1 292 72 62
Mail: info@mcpz.si
Web: www.mcpz.si

Aktualno

7.6.2023 – WEBINAR: Branje bilanc za direktorje/podjetnike

Pomembno je, dakot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev in seveda, da že skozi leto spremljate stanje ter ob zaključku poslovnega leta razumete kaj podpisujete. Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter […]

9.6.2023 – WEBINAR: Novosti Zakona o čezmejnem izvajanju storitev – napotitev delavca v tujino po novem

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev prinaša vrsto novosti. V Uradnem listu je bil Novi Zakon objavljen 3.4.2023, veljati je začel petnajsti dan po objavi, nekatere določbe pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2024. Na webinarju bo tako poudarek na novostih na področju čezmejnega izvajanja storitev. […]

12.6.2023 – WEBINAR: Posebnosti pri povračilih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, vključno z novostmi v letu 2023

V letu 2023 smo v javnem sektorju začeli izplačevati nove višine povračila za prehrano med delom, dnevnic, nadomestila za ločeno življenje, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči. Konec leta 2022 so bile objavljene tudi spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz […]

13.6.2023 – WEBINAR: Pogodbeno pravo za nepravnike

En dan, dva webinarja: Sklepanje pogodbTerjatve Pridobite osnovno potrebno znanje s področja sklepanja pogodb in upravljanja s terjatvami ter spoznajte aktualno sodno prakso na tem področju. WEBINAR JE NAMENJEN vodilnim in vodstvenim delavcem v gospodarstvu in v javnem sektorju, komercialistom, računovodjem, finančnikom, finančnim in […]

14. in 16.6.2023 – PAKET WEBINARJEV: Šola o DDV

Vabimo vas na spletno šolo o DDV, na kateri vam bomo predstavili posebnosti pri obračunavanju in plačevanju DDV pri dobavah blaga, storitev, transakcijah z nepremičninami, spletni prodaji, izstavljanju računov, odbijanju vstopnega davka ipd. Povedali vam bomo, kdaj je treba v konkretnih primerih na računih […]

14.6.2023 – WEBINAR: Elektronsko arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije – zakonito in učinkovito

Poslovno in računovodsko-davčno dokumentacijo ter evidencemoramo, zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno. Pri obilici poslovne, računovodske in davčne dokumentacije pa podjetje lahko z internim predpisom določi rok in dokumentacijo, ki jo bo preneslo na […]

15.6.2023 – WEBINAR: Vodenje EU trajnostnih projektov – POLETNA ŠOLA, OD PRIJAVE DO IZVEDBE

Za vas smo pripravili intenzivno on-line projektno šolo, v kateri vam bo predavateljica praktično predstavila kako načrtovati trajnostni projekt, kako in kje poiskati ustrezen razpis, načrtovati prijavo in kako uspešno počrpati sredstva brez vračanja le-teh. Do leta 2027 je na voljo več kot 10 […]

19.6.2023 – WEBINAR: DDV – pogosta vprašanja in odgovori iz prakse

Vas zanimajo konkretni primeri iz prakse v zvezi z obračunavanjem DDV od dobav blaga in storitev? Kaj pa odgovori na vprašanja glede vpisovanja računov v davčne evidence? Bi želeli pridobiti “priročnik” s pogostimi vprašanji in odgovori pri obračunavanju DDV, v katerega lahko še večkrat […]

19.6.2023, 21.6.2023, 23.6.2023: PAKET WEBINARJEV – Skrbni pregled poslovanja in računovodstva

Skrbni pregled zajema pregled poslovanja in računovodstva z namenom optimiziranja dela, večje gospodarnosti in učinkovitosti, glede na obstoječe davčne in računovodske predpise. Predavateljica bo predstavila: najpogostejše primere dobrih praks glede načina uvajanja optimiziranja dela z uvedbo digitalizacije opravil, vpeljevanja notranjih kontrol in nadzora nad […]

19.6.2023 – WEBINAR: Promocija zdravja na delovnem mestu

Predavateljica Andreja Samec Koderman, strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na kadrovskem področju, bo na webinarju med drugim predstavila kateri ukrepi in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu so zakonsko obvezne in katere priporočljive, kaj preverja inšpektor za varstvo pri delu in odgovorila še […]

20.6.2023 – WEBINAR: Kako postaviti ustrezen plačni sistem v organizaciji?

Kakšen plačni sistem zadosti načelom zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti? Kakšen plačni sistem poznamo v Republiki Sloveniji? Kje so točke/področja v plačnem sistemu, ki jih lahko določa organizacija sama? Kako vrednote kot so poštenost, iskrenost, družina, družbena odgovornost, dostojno plačilo.. ipd. vključiti v […]

22.6.2023 – WEBINAR: Terjatve – upravljanje in izterjava

Primerno za nepravnike. Na webinarju vam bo Dida Volk, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, podala odgovore na  pogosta vprašanja, s katerimi se, v zvezi s svojimi terjatvami, srečujejo upniki, kot npr.: Kakšne listine glede obstoja terjatve potrebujem za določen sodni (izvršilni, […]

23.6.2023 – WEBINAR: INCOTERMSI 2020 in mednarodna prodajna pogodba v praksi

Na webinarju bodo prikazane prednosti uporabe klavzul Incoterms na primerih iz mednarodne prakse. Udeleženci boste posamezne klavzule INCOTERMS spoznali z vidika njihove vloge v prodajni pogodbi in v povezavi z drugimi pogodbami (prevozna, zavarovalna pogodba), ki so vse del posla prodaje oziroma nabave, brez […]

28.6.2023 – WEBINAR: Davki – praktično

Na podlagi vprašanj in težav, ki jih davčna svetovalka rešuje v praksi, smo pripravili webinar, ki bo dal odgovore na vaše dileme o: davku na dodano vrednost in davku od dobička. Do zaključka leta je res še nekaj časa, prav pa je, da že […]

5.7.2023 – WEBINAR: DDV – montaža opreme (s poskusnim zagonom ali brez) in vprašanje stalne poslovne enote po ZDDPO

Montaža opreme, kot so pohištvo, okna, vrata, zasteklitve, postavitev klim, sončnih celic ipd. Kakšne so obveznosti prodajalca z vidika DDV če so te montaže opravljene v drugi državi npr . na Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji? Kdaj se šteje, da ima podjetje stalno poslovno […]

Povabilo strokovnjakom k sodelovanju

Kot center za prenos znanja želimo ponuditi strokovna, aktualna in zanimiva izobraževanja ter usposabljanja, zato k sodelovanju vabimo strokovnjake iz različnih področij. Na elektronski naslov info@mcpz.si nam pošljite predloge oz. kratek opis vaše strokovnosti oziroma življenjepis in dogovorili se bomo za vsebino in način sodelovanja. […]